…

S novým kurzem na Právnické se neztratíte v překladu!

Překládali byste rádi právní texty nebo tlumočili u soudu, nejste si ale jisti svými odbornými znalostmi? Kurz pro překladatele a tlumočníky nabízí řešení.

Kariéra
Překládali byste rádi právní texty nebo tlumočili u soudu, nejste si ale jisti svými odbornými znalostmi? Kurz pro překladatele a tlumočníky nabízí řešení.

Oblíbená stálice

Právnická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků na podzim otevře Doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky v oblasti práva. Mezi kurzy pro veřejnost jde o oblíbenou stálici, univerzita jej letos pořádá již po jednadvacáté.

Účastníci budou mít možnost rozšířit si rozhled v oblasti práva a naučí se využít jej při překladu odborných textů do jiných jazyků.

Studium proběhne interdisciplinární formou v rámci dvou semestrů. Kurz se paralelně dělí na dvě části, A a B. Obě potrvají po celý akademický rok a zahrnou tři vyučovací hodiny týdně. Účastník se může přihlásit na obě části nebo pouze na jednu.

Áčko pro právnické minimum

Část A se odehraje kompletně v českém jazyce a bude se zabývat světem práva. Formou přednášek jak pedagogů Univerzity Karlovy, tak i mnoha odborníků z praxe, se účastníci seznámí s tuzemským právním prostředím, jeho charakteristickými znaky a pozicí v mezinárodním kontextu.

Tato část je doporučena, mimo jiné, také pro cizince žijící v České republice, kteří si chtějí svou češtinu doplnit o znalost práva a jeho slovníku. V závěrečném testu frekventant prokáže své znalosti právních předpisů a schopnost je převést do cizího jazyka. Za část A zaplatí účastník kurzovné ve výši 10 000 Kč.

Béčko pro překlad

Část B bude více orientována na samotné překladatelství a tlumočnictví. Formou jazykových seminářů ji povedou učitelé jazyků, případně zkušení specialisté z oboru.

Metodou právnělingvistické komparace si účastníci osvojí pokročilé termíny z českého právního systému, ale také z justice v zemích jazyka, který si zájemce vybere – nabídku tvoří právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština. Závěrečná zkouška se bude skládat ze dvou částí: z překladu odborného textu a z testu z terminologie. Cena za účast na části B je 11 000 Kč.

Pro aspiranty i matadory

Kurz je určen jak pro teprve aspirující mladé překladatele, tak i pro ty zkušenější; jeho cílem bude účastníky připravit na pohyb na co nejvyšší úrovni oboru. Zvláště zbystřit by měli ti, kdo by v budoucnu chtěli žádat o licenci soudního tlumočníka a zároveň nemají právnické vzdělání. Podle stanovy Ministerstva spravedlnosti ČR musí žadatel o tento post absolvovat alespoň část A studia pro překladatele a tlumočníky.