Jak rozvhrnout své finanční portfolio?

Při úvahách, jak nejlépe rozvrhnout své finanční portfolio, se nabízí celá řada možností.  Mezi ně patří například často využívané doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a stavební spoření. Jmenované finanční produkty lze do určité míry využít i jako investiční nástroje. Ovšem pozor na to, že ne všechny tyto finanční produkty jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu.

Pojistit si svůj život, zajistit bydlení a myslet i na stáří patří k základní finanční zodpovědnosti každého z nás. Tyto finanční nástroje jsou ve světě obecně rozšířené a státy různými pobídkami (například státními příspěvky) motivují své občany, aby mysleli na zadní vrátka. „Státní příspěvky a pobídky slouží jako faktor, kterým stát motivuje občany k větší finanční zodpovědnosti,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu. Jak však zároveň připomíná, pojištění vkladů se v tomto případě vztahuje pouze na stavební spoření, nikoliv na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. „Stát chrání vklady obyvatelstva vedené v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách,“ dodává a připomíná, že pojištěny jsou zejména zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech.  V případě krachu takové finanční instituce obdrží klient náhradu za své vklady ve výši 100 % vkladů až do výše 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné finanční instituce.

Fenomén jménem stavební spoření

Stavební spoření umožňuje střadateli naspořit si částku na budoucí výstavbu či rekonstrukci nemovitosti. Klient získává po dobu spoření svých finančních prostředků pravidelný úrok z dosud naspořené částky a také zálohu na státní podporu. Při splnění konkrétních podmínek má pak navíc nárok na získání výhodného úvěru ze stavebního spoření.

Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor, neboť celkové zhodnocení naspořené částky dosahuje i několika procent. Po šesti letech trvání spoření lze přitom naspořené peníze využít k libovolnému účelu. Mnoho lidí proto, zejména v minulosti, kdy podmínky získání státní podpory byly ještě výhodnější než nyní, využívalo tuto formu odkládání peněz jako relativně bezpečnou a jistou formu investice. Kdo chce navíc získat výhodnější úvěr ze stavebního spoření, musí prokázat, že jej využije pouze pro účely stanovené zákonem; tedy zejména ke koupi, výstavbě či opravě nemovitosti či vestavěného vybavení.

Životko – rozšířený finanční produkt, který ale není určen pro spoření

Snad každý z nás se již setkal s nabídkou uzavření životního pojištění. Na trhu existuje obrovská nabídka a liší se různou pojistnou ochranou a mírou flexibility. Obvykle se však životní pojištění rozděluje na dvě základní skupiny – rizikové a investiční. Smyslem obou však není generovat zisk, nýbrž finančně zajistit klienta pro případ zhoršení zdravotního stavu z důvodů úrazu či nemoci, případně zajistit jeho rodinu a jeho závazky v případě úmrtí. V případě investičního typu životního pojištění sice dochází k vytváření finanční rezervy, kterou lze získat i tehdy, pokud se žádná pojistná událost neuskuteční, takové nabídky však mívají mnoho podmínek a vyplatí se podrobně se s nimi seznámit.

Životní pojištění je podporováno státem, který umožňuje daňové úlevy. Platí však, že primární funkcí je zajistit sebe či své blízké pro případ úrazů nebo dokonce smrti. Pro investiční účely existuje nepřeberná nabídka výhodnějších finančních produktů. Životní pojištění není na trhu proto, abychom přes něj generovali finanční zisk. Navíc, jak již bylo uvedeno, tento finanční produkt není pojištěn u Garančního systému finančního trhu.

Zajistit se na stáří

Myslet na zajištění příjmů i ve stáří je dnes již nutnost. Demografický vývoj v Česku i v celém světě je neúprosný, lidský věk se prodlužuje a státy horečně přemýšlí, jak ufinancovat výplatu důchodů stále větším balíkem peněz. Přilepšit si svými úsporami z mládí je a bude nezbytné. Doplňkové penzijní spoření nahradilo od roku 2013 dřívější penzijní připojištění. Jde o státem regulovaný a podporovaný spořicí produkt dlouhodobého a relativně bezpečného ukládání peněžních prostředků.

Maximální měsíční výše vkladů není limitována, nejnižší částkou je stokoruna. Na státní příspěvky má však aktuálně nárok pouze ten, kdo si odkládá na stáří alespoň 300 Kč měsíčně. Penzijní společnosti zhodnocují investice svých klientů s velkou mírou opatrnosti, české zákony ukládají provést automatický přesun klientských investic před dosažením důchodového věku do konzervativních investic, tzv. Povinného konzervativního fondu. Jde o pojistku, která má zabránit případným náhlým finančním výkyvům. Tento produkt není pojištěn u Garančního systému finančního trhu, stát však prostřednictvím regulace a dohledu nad činností penzijních společností omezuje rizika spojená s dlouhodobými investicemi prostředků, které jim klienti svěřili.

Při přemýšlení o ideálním rozvržení svých finančních prostředků se vždy vyplatí informovat se u odborníků. V otázkách ochrany a pojištění vašich vkladů je garantem Garanční systém finančního trhu. Na stránkách www.garancnisystem.cz lze rychle a přehledně nalézt veškeré informace o pojištění vkladů na jednom místě.