…

Třicet miliard korun. Na tolik jsou pojištěné naše úspory v bankách

O ochraně našich vkladů v bankách jsme již na StudentPointu psali. Jsou ale české banky připravené na případný návrat světové finanční krize?

Kariéra
O ochraně našich vkladů v bankách jsme již na StudentPointu psali. Jsou ale české banky připravené na případný návrat světové finanční krize?

Jak se liší ochrana vkladů běžných občanů v ČR, Evropské unii, USA či v Rusku? Na to jsme se za vás tentokrát zeptali přímo Renáty Kadlecové, výkonné ředitelky Garančního systému finančního trhu.

Paní ředitelko, jak jsou pojištěné vklady občanů u finančních institucí v Česku a jinde v Evropě?

Všechny členské země Evropské unie mají vklady u finančních institucí pojištěné povinně na základě direktivy Evropské komise. Znamená to, že v případě neschopnosti banky či jiné finanční instituce dostát svým závazkům je vkladatelům vyplacena částka v maximální výši 100 000 EUR, tedy asi 2,6 milionu korun.

Týká se pojištění veškerých mých úspor, resp. investic, které mám v bance?

Pojištění se vztahuje na běžné i spořicí účty, termínované vklady či vkladové účty, vkladní knížky a na stavební spoření. Naopak se nevztahuje na směnky a další cenné papíry, jako jsou akcie, dluhopisy či podílové listy.

Co když mám v bance na účtu více než 2,6 milionu korun, resp. 100 000 eur?

Pojistka se vztahuje na částky do výše 100 000 eur. Od 1. ledna 2016 je však možné vyplatit i vklady nad rámec této částky. Jsou to však výjimečné a přesně popsané případy, jako například vklady z vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. Dále se jedná o dědictví či vklady plynoucí z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení. Výše pojištěných nadlimitních vkladů je také 100 000 eur. Tyto vklady jsou však pojištěny pouze po dobu 3 měsíců od jejich připsání na účet.

Jak funguje pojištění vkladů jinde ve světě? Jak jsou chráněni před krachem bank v USA či v Rusku?

Ve světě existují různé systémy, které mají za úkol chránit občany dané země před případnými problémy tamních finančních institucí. Vůbec první systém pojištění vkladů byl zaveden v USA v roce 1933 jako reakce na tehdejší finanční krizi. V současnosti jsou v USA pojištěny vklady do výše 250 000 dolarů. Tamní systém je však složitější, limit pojištění je u každého typu vkladu stanoven samostatným limitem, přičemž některé typy vkladů vyžadují splnění dalších stanovených podmínek.

V Rusku existuje také institut pojištění vkladů, ačkoliv tam jde o součást vládního sektoru a tamní instituce zároveň působí jako orgán restrukturalizace a i vykonává funkci likvidátora zkrachovalých bank. V České republice to takto nemáme, u nás je likvidátor vždy nezávislý a jmenovaný soudem.

peníze
zdroj: Pixabay.com

V zemích EU probíhají tzv. stres testy, které mají prověřit stabilitu finančního sektoru. Jak si vede naše země v porovnání s ostatními?

Do července 2019 musí v každé zemi proběhnout tři různé testy, každý zaměřený na něco jiného. Většina zemí už má první test za sebou včetně České republiky a obstáli jsme na výbornou. V příštím roce nás čeká druhý test, zaměřený na přeshraniční spolupráci. Konkrétně budeme spolupracovat se Slováky.

Zřejmě nejnáročnějším testem bude třetí, závěrečný. V něm se bude zkoušet operační připravenost, tedy schopnost zajistit výplatu vkladů organizačně a po finanční stránce a další administrativní záležitosti. V posledních letech vyplácel Garanční systém finančního trhu náhrady v pěti případech, takže s tím máme zkušenosti na rozdíl od zemí, kde nikdy nic takového v praxi řešit nemuseli.

Kolik peněz je k dispozici pro krytí případných potřeb?

Náš garanční systém disponuje ve Fondu pojištění vkladů celkovou sumou více než 29 miliard korun a tento obnos se každoročně postupně navyšuje. Podle evropské legislativy musí mít každá země takto připraveno 0,8 procenta z celkových pojištěných vkladů v bankách. Dá se ale říci, že Česká republika je připravena řešit náhrady vkladů v případě všech družstevních záložen a menších bank na našem trhu z finančních rezerv, kterými Fond pojištění vkladů v současné době disponuje.

Co by stalo, kdyby se do problémů dostala některá z velkých, klíčových bank typu Česká spořitelna či Komerční banka?

Taková situace je nepravděpodobná, ale i na ni legislativa pamatuje. Pokud by Česká národní banka vyhodnotila, že se schyluje ke krachu některé z opravdu velkých bank, přišel by na řadu speciální Fond pro řešení krize. Banka by se v takovém případě zachraňovala poněkud jiným způsobem, a sice zejména na úkor jejích akcionářů. Obdobně řešili záchranu bank v nedávné době například v Itálii nebo v Chorvatsku. Tam sice nešlo o krach tzv. „systémových“ bank, nicméně šlo o banky, které jsou významné v konkrétním regionu.

Jaký největší problém musel řešit Garanční systém v České republice?

Zřejmě nejznámějším případem byl krach Union banky z roku 2003, kdy byly ohroženy vklady 130 tisíc klientů. Tehdy byla situace těžší o to, že náš fond neměl dostatek finančních prostředků, takže se domlouvaly úvěry od jiných bank. Byla navíc jiná informační doba, namísto internetů se vše řešilo telefonicky a klasickou poštou.

Pár let na to jsme řešili krachy několika družstevních záložen, například Metropolitního spořitelního družstva. Ačkoliv šlo o srovnatelný obnos vkladů jako v případě Union banky, poškozených bylo okolo 13 tisíc, tedy desetkrát méně. Každá výplata náhrad má svá specifika. V posledním případě, tj. u výplaty náhrad klientům ERB bank, jsme řešili řadu dotazů zahraničních klientů, kteří byli zejména z rusky hovořících zemí. Ozvali se nám ale také klienti, kteří třeba dlouhodobě pobývají v Austrálii.

Hovořila jste o výplatě vkladů. Od loňského roku byla zkrácena lhůta a svůj vklad tak získám v případě krachu banky již do sedmi pracovních dní…

To je pravda. Podle direktivy Evropské komise je tato lhůta povinná pro všechny země až od roku 2024. U nás však došlo k jejímu zavedení již od května loňského roku, neboť jsme se chtěli vyhnout administrativně složité povinnosti vyplácení případných záloh ze sociálních důvodů, pokud by lhůta výplaty náhrad byla delší než zmiňovaných 7 pracovních dní. Obdobně jako my se rozhodla přibližně polovina zemí EU.

Jaký mají vliv na fungování systému pojištění vkladů politici, resp. změny ve vládě, na ministerstvu financí či v České národní bance?

Naprosto minimální, neboť způsob činnosti Garančního systému, pravidla a podmínky pojištění jsou stanoveny zákonem. Garanční systém je řízený pětičlennou správní radou. Dva zástupci jsou jmenováni z ministerstva financí, dva z České národní banky a jeden na návrh České bankovní asociace. Základní principy fungování systému současně vychází z evropské legislativy a podléhají rozhodnutím na úrovni celé EU.

Stává se vám, že se lidé nepřihlásí o náhradu vkladů zkrachovalých bank?

Ano, občas se s nevyzvednutými penězi setkáme. Lhůta pro vyzvednutí náhrady je tři roky, i přesto po této době zůstává v takových případech do 0,5 % z celkového objemu náhrad nevyzvednutých. Tyto případy tvoří zejména klienti, kteří měli uložené zanedbatelné finanční prostředky, či jsou ze zahraničí či zkrátka všichni ti, kterým se podle jejich názoru nevyplatí se záležitostí zabývat.