…

Co je a co není pojištěno?

Díky minulému článku z oblasti financí už víme, co nastává po krachu banky. A především to, že klienti takové banky dostanou své peníze až do výše zhruba 2,6 milionu korun zpět. Navíc velmi rychle - nejpozději už sedmý pracovní den. Na jaký finanční produkt se ale taková záruka daná zákonem vztahuje? A jaké produkty naopak pojištěny nejsou?

Blog
Díky minulému článku z oblasti financí už víme, co nastává po krachu banky. A především to, že klienti takové banky dostanou své peníze až do výše zhruba 2,6 milionu korun zpět. Navíc velmi rychle - nejpozději už sedmý pracovní den. Na jaký finanční produkt se ale taková záruka daná zákonem vztahuje? A jaké produkty naopak pojištěny nejsou?

POJIŠTĚNÉ VKLADY

U Garančního systému jsou zcela automaticky pojištěny všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen. Neznáte pojem družstevní záložna?

Nevadí. Mohli jste se setkat s názvem spořitelní družstvo nebo kampelička. Vše znamená to samé. Jedná se o družstvo, které přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo další finanční služby.

Služby jsou poskytovány členům družstva, kteří družstevní záložnu společně vlastní prostřednictvím svého členského vkladu.

Co je pojištěno:

 • Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob

 • Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob

 • Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob

 • Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob

 • Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob

 • Vklady obce, za předpokladu, že její daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR

NEPOJIŠTĚNÉ VKLADY

Jedná se o směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy) nebo vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven.

Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a kapitálové pojištění.

Na co dále se pojištění vkladů nevztahuje?

 • Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, Biip, paysafecard, apod.)

 • Členské vklady členů družstevních záložen

 • Vklady státu

 • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)

 • Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti

A co vklady vedené v pobočkách zahraničních bank se sídlem v členském státě Evropské unie?

Tyto vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR.