…

Chcete pomoci jiným a ještě spojit příjemné s užitečným?

Přijď darovat krevní plazmu a zapoj se do soutěže Top třída 2018

PR & Podporujeme
Přijď darovat krevní plazmu a zapoj se do soutěže Top třída 2018

Vytvořte tým ve vaší školní třídě, přijďte do dubna 2018 každý darovat plazmu alespoň pětkrát a vysoutěžte si až 20 000 Kč. Třeba na maturitní večírek nebo na společné akce podle vašeho přání.

Darovat můžeš na dvou dostupných místech v Praze (Dárcovské centrum Chodov nebo Dárcovské centrum Černý Most). Každý odběr ti zabere zhruba hodinu a je naprosto bezpečný za použití pouze jednorázových odběrových sad. Pokud bude úspěšný, získáváš nárok i na 550 Kč jako finanční úhradu nákladů spojených s darováním.

Jak se zapojíš?

Do projektu se mohou zapojit třídy, které se zaregistrují v jednom ze dvou dárcovských center v Praze (na Chodově nebo na Černém Mostě). Všichni darující však nemusí navštěvovat soutěžící třídu. Jejím jménem mohou přispět kamarádi, příbuzní a všichni ostatní, kterým bylo 18 let, jsou zdraví a mají chuť udělat něco pro ostatní.

darování

Kolik máš času?

Projekt probíhá od 15. září 2017 do 15. dubna 2018 a v jednom soutěžním týmu musí být alespoň deset dárců. Každý může darovat maximálně 1x za 14 dní a pro zapojení do soutěže je potřeba do 15. dubna 2018 absolvovat alespoň pět úspěšných odběrů. Podle počtu dárců (10 – 14 dárců, 15 – 19 dárců, 20 a více dárců) je soutěž rozdělena na tři kategorie a v každé z nich budou vyhodnocena a finančně odměněna první tři místa. Podrobná pravidla soutěže najdeš zde.

darování

Proč darovat plazmu?

Darování krevní plazmy je často označováno jako „dar života“. Tvoje krevní plazma (konkrétně se jedná o plazmatické bílkoviny) bude použita k výrobě léků, na kterých závisí často život. Léky s plazmatickou bílkovinou se používají při léčbě popálenin, při léčbě vztekliny, tetanu, u pacientů na dialýze nebo u příjemců transplantovaných orgánů. Také se podávají těhotným ženám v situacích, kdy má matka a nenarozené dítě nekompatibilní krev. Tento stav může vést až k jeho těžkému poškození nebo úmrtí. Krevní plazma figuruje i v lécích bojujících s poruchami imunitního systému nebo s poruchami krvácivosti, kdy tělo samo není schopné krvácení zastavit.

Tak neváhej a domluv se s kamarády. Táhnout za jeden provaz a pomáhat ostatním, to se cení!