…

Při krachu banky vás ochrání Garanční systém finančního trhu

I tvoje banka může ve výjimečných případech zbankrotovat. Jak jsme v tomto případě chráněni?

Lifestyle
I tvoje banka může ve výjimečných případech zbankrotovat. Jak jsme v tomto případě chráněni?

Přestože se to nestává často, i relativně významné finanční instituce se mohou dostat do situace, kdy bude vyhlášen jejich bankrot. Přesvědčila nás o tom například světová ekonomická krize z počátku 21. století. Klienti bank, tedy běžní střadatelé, jsou však před takovými otřesy chráněni různými způsoby. V České republice se o klidný spánek klientů bank stará Garanční systém finančního trhu.

Do jaké míry a v jakých případech jsme chráněni?

Proti rizikům jsou pojištěny vklady fyzických i právnických osob vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách, a to v české i cizí měně, včetně úroků. Konkrétně se pojištění týká běžných i spořicích účtů, termínovaných vkladů, vkladových účtů, vkladních knížek či stavebního spoření.

Pojištění se naopak nevztahuje na směnky a další cenné papíry, jako jsou akcie, dluhopisy či podílové listy. Z pojištění vkladů jsou dále vyjmuty prostředky, které klienti ukládají na důchodovém spoření, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Nerozhoduje přitom, zda jde o investiční, nebo kapitálové životní pojištění.

Zdroj: Pexels. com

Sto tisíc eur jako jistota

Český právní systém chrání klienty finančních ústavů ze zákona do výše 100 tisíc eur, což při aktuálním kurzu koruny představuje přibližně 2,6 milionu korun. Pokud vaše úspory nepřesahují tuto metu, získáte (včetně úroků!) v případě krachu banky nazpět všechny své peníze. Navíc se limit vztahuje na vklady jednoho klienta v jedné bance. Pokud tak máte rozdělené vklady u více bank, riskujete mnohem méně. Platí zde lidová moudrost o vejcích rozdělených do více košíků.

Vklady u poboček zahraničních bank působících v České republice jsou pojištěné také, ale vždy u systému pojištění vkladů členské země EU, kde má daná banka sídlo. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU stejně jako v ČR 100 % vkladu, maximálně do výše 100 tisíc eur.

Od 1. ledna loňského roku jsou navíc stanoveny výjimečné a přesně popsané případy, při nichž může být tato hranice pojištění vkladů v českých bankách navýšena až o dalších 100 tisíc eur. Za výjimečné případy jsou považovány například vklady plynoucí z prodeje nemovitostí sloužících k bydlení, vklady z vypořádání společného jmění manželů při rozvodu a pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. Dále se jedná o dědictví, jednorázové vyrovnání z penzijního připojištění nebo spoření či odstupné při propuštění ze zaměstnání a další stanovené zákonem.

Kdo a kdy mě vyplatí?

Garanční systém vyplácí náhrady vkladů poté, co obdrží písemné oznámení ČNB o platební neschopnosti konkrétní banky, stavební spořitelny či družstevní záložny. Nebo i poté, co soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky.

Dobrou zprávou pro klienty je, že výplata náhrad vkladů musí být zahájena již do 7 pracovních dnů od data vydání takovéhoto rozhodnutí. Vkladatel přitom nemusí o výplatu žádat. Stačí, když se dostaví na pobočku vyplácející banky, kterou je v tuto chvíli Česká spořitelna.

Testy na výbornou

Výplaty probíhají nejdéle tři roky ode dne jejich zahájení, vkladatel si tak může náhradu svého vkladu vyzvednout kdykoliv po tuto dobu. A dobrá zpráva na závěr; Garanční systém finančního trhu testuje pravidelně desítky finančních institucí zapojených do systému pojištění vkladů, aby se ujistil, že záznamy o vkladech a jejich vkladatelích jsou vedeny řádně. Zatím poslední zátěžový test proběhl letos v létě a všechny zúčastněné instituce obstály na výbornou!

Více informací o Garančním systému se dozvíte na webu www.garancnisystem.cz nebo na Facebooku: https://www.facebook.com/gsft.cz/?fref=ts