…

Chcete být v roce 2019 lepšími lidmi? Přihlaste se k darování krevní plasmy

Chcete pomoci jiným, zachraňovat lidské životy, podílet se na výrobě léků?

Lifestyle
Chcete pomoci jiným, zachraňovat lidské životy, podílet se na výrobě léků?

Krevní plasma je extrémně třeba

Krevní plazma je jako životně důležitá látka nenahraditelná a nedá se synteticky vyrobit v laboratorních podmínkách. Její využití je přitom široké a poptávka vysoká. Používá se při léčbě velkoplošných popálenin, jako tkáňové pojivo při chirurgických zákrocích, při krvácivých příhodách lidí s hemofilií, kdy napomáhá srážlivosti krve. Kromě toho však krevní plasma představuje nenahraditelnou surovinu při výrobě léků nezbytných například pro léčbu imunitních poruch. Bez těchto dárců tyto léky nemohou být vyrobeny.

Kdo všechno může darovat?

Každý dobrovolník je potřeba, někdy ale bohužel tito dárci nesplňují kritéria pro odběr krevní plasmy. Tyto přísné mezinárodní požadavky slouží k tomu, aby se posoudila vhodnost dárce a kvalita odebráného vzorku. Zvažte tedy svou zdravotní historii. Mezi základní předpoklady nicméně patří věk v rozmezí 18 až 60 let, váha 50 až 150 kg, dobrý zdravotní stav a nerizikový životní styl.

Pokud projdete tímto sítem odběrového centra, tak vás čeká ještě základní lékařské vyšetření, vyhodnocení anamnézy a následný odběr. Samotný odběr krevní plasmy trvá maximálně 1 hodinu, takže se nemusíte bát, že byste v odběrovém centru strávili celý den. Je důležité před odběrem hodně pít, zdravě jíst a spát. Na těchto věcech závisí kvalita odebrané plasmy. Ale nebojte – dárcovské centrum vám před samotným odběrem dodá pokyny, jak se pár dní před samotnou akcí chovat ke svému tělu hezky, aby vzorek byl co nejkvalitnější.

Plasmu samotnou darujete díky procesu zvaném plazmaferéza, kdy se krvinky spolu s krevními destičkami oddělí od plasmy a následně se  shromažďují ve speciálním vaku. Pevné části krve se při tomto zákroku vrací zpět do těla dárce krevní plasmy. Plasma je poté opakovaně kvůli bezpečnosti příjemce testována na infekční choroby.

Dárci krevní plasmy dostanou také odměnu!

A těmi benefity nemyslíme jenom to, že vám bude hezky na duši, protože jste pomohli zachránit nejeden život. Když pomineme bonus ve formě, že budete důkladně vyšetřeni zkušeným lékařským týmem, tak můžete počítat i s úhradou nákladů až 600Kč při úspěšném odběru. Jako registrovaný dárce se můžete navíc také účastnit mnohých tematických akcí a těšit se z dalších odměn, jež pro své hrdiny dárcovská centra na Chodově a Černém Mostě připravují.

Tak se připravte a pojďte s chutí zachraňovat lidské životy. Zamiřte na www.europlasma.cz.