Hrátky s češtinou

Čestina je krásný i zábavný jazyk! Pojďme si společně hrát s písmenky.

Čeština je těžký jazyk. Mnoho cizinců tuto skutečnost může jen potvrdit. Je sice pravda, že čeština má jen tři časy (minulý, přítomný, budoucí), ale na druhou stranu má hned tři gramatické rody (mužský, ženský a střední). A to je první problém! Při pojmenování nemají rody žádnou logickou návaznost a cizinec se je musí jednoduše naučit. Druhým problémem je systém pádů, kterých máme sedm. Odvážlivci, kteří se rozhodnou naučit český jazyk si také musí poradit s koncovkami. Výhodou je, že nepoužíváme členy, ale to je jen slabá útěcha. Cizinec si také musí dát pozor na řadu výjimek a odlišností v různých regionech České republiky. Nechce přece vypadat jako blbec!

Jsme pyšní na písmeno „ř“

Výslovnost je samostatnou kapitolou, kterou cizinci musí absolvovat. Některé hlásky vyžadují zvláštní pozornost. Ani Češi nejsou bezchybní a obzvlášť malé děti navštěvují logopedické poradny. Problematické jsou hlásky „š“ „ch“ „ř“ nebo „c. Můžete zkusit cizince požádat, aby vyslovil slovo ,,řeřicha“ a myslím, že se oba pobavíte.

Proč by si nemohli hrát i dospělí?

Za dob národního obrození se obroditelé snažili oživit a obohatit češtinu o novotvary. Zvlášť významní byli puristé, kteří usilovali o užívání ,,čisté“ češtiny. Žádné německé vlivy! Jen čistá čeština! Uveďme si pár příkladů novotvarů, které se bohužel neuchytily. Tak třeba břinkoklapka, klapkobřinkostroj nebo libozněna jsou synonyma pro klavír. Výraz čistonosoplena zcela pochopitelně označuje kapesník. Ať už řekneme letodník nebo rokodník, tak máme na mysli kalendář. Pro talíř puristé navrhovali označení jezlín.

Rekord je pětačtyřicet písmen

Za nejdelší české slovo se obecně považuje pojem ,,nejneobhospodařovávatelnějšími„. Můžete si spočítat, že má celkem třicet písmen, ale dnes se už můžeme setkat s jiným slovem, a to ,,nejnezdevětadevadesáteroznásobovávatelnějšími. Toto slovíčko má ještě o dalších patnáct písmenek navíc.

Čím nás ještě čeština může překvapit?

Víte, co je zvláštní na pojmech ,,mateřídoušky“ nebo ,,dvacetikoruny“? Obsahují totiž samohláskyaeiouy„, které po sobě plynule následují. Nejdelším slovem, které se skládá jen ze souhlásek je označení ,,čtvrthrst„. Slovem se třemi po sobě jdoucími samohláskami je další sloveso, a to ,,dooorat„.

 Proč se sendvič nazvývá sendvičem?

Věděli jste, že například slovo sendvič má svůj název odvozený od přídomku anglického šlechtice? Nechtěl špinit své oblíbené hráčské karty mastným salámem a proto ho napadlo, že by salám mohl být vložen mezi dvě housky a tak vznikl pojem sendvič. Výraz sadismus je zase odvozen od masochistického francouzského markýze de Sade, který se vyžíval v erotických hrách.

Čteme pozpátku

Ráčkové jsou slova, která dávají stejný smysl, přičemž je jedno, ze které strany je čteme. Mezi typické příklady patří tato slova: kajak, radar, rotor, madam a mnoho dalších. Zajímavější je užití ve větě (př. sob ležel bos, kobyla má malý bok, kuna nese nanuk).

 Moderátoři, hlasatelé, ale také zpěvací potřebují pravidelný jazykový trénink.

Na závěr si můžeme dát jazykový trénink. Pokuste se následující jazykolamy říct co nejrychleji za sebou a uvidíte, že po pár pokusech si jazyk určitě zlámete. Ale význam jazykolamů není vůbec zanedbatelný. Jsou to vhodná jazyková cvičení především pro moderátory nebo hlasatele. Pravidelným tréninkem zlepší artikulaci a výslovnost. 

Ještě štěstí, že se nesešli!

Královna Klára na klavír hrála.

Poslal posel posla pro slámu.

Zvíře zařve, dveře zavře.

 

Uznejte sami! Čeština je nádherný jazyk! Vymyslete další novotvary a obohaťte českou slovní zásobu na našem Facebooku.

 

Zdroj: photl.com

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...