Jak napsat motivační dopis na Erasmus

Studium v zahraniční a nevšední zkušenosti. To je studijní program Erasmus+.
Studijní programy Erasmus

Studium v zahraniční a nevšední zkušenosti. To a mnohem víc vám může nabídnout oblíbený studijní program Erasmus+. Spousta lidí na něj touží vyjet, ale obává se nekonečného papírování, který s sebou taková zkušenost přináší. Jedním z nich je nutnost napsání motivačního dopisu. Co do něj zahrnout, co vynechat a na co určitě nezapomenout? To se dozvíte v dnešním článku.

Vysvětlete, jaké jsou vaše zájmy na akademickém poli

Měli byste myslet na to, že Erasmus je primárně o studiu. V dopise byste se tedy měli soustředit především na něj. Proč jste si vybrali právě tuto univerzitu? O jaké oblasti studia se zajímáte, jsou tato témata v souladu s akademickým zaměřením dané instituce? V čem vám zahraniční pobyt pomůže?

Ukažte, že o univerzitu, na kterou se hlásíte, máte zájem a máte o ní dostatek informací  

Správným napsáním motivačního dopisu byste měli prokázat, že univerzitu, na kterou se hlásíte, znáte. Je vhodné si například zjistit, jaké kurzy univerzita vypisuje, a dopředu se rozhodnout, jaké byste si rádi zapsali a proč. Tyto informace nezapomeňte do dopisu zahrnout. V této části byste měli popsat své budoucí kariérní záměry, které by se ideálně měli shodovat s tématy, které se na univerzitě řeší.

Pište motivační dopis na Erasmus jasně a stručně

Při tvorbě motivačního dopisu pro Erasmus je, stejně jako při tvorbě toho klasického do zaměstnání, třeba myslet na to, že jich pověřená osoba čte desítky, možná stovky. Pravděpodobně tedy nestojí o slohy a zbytečné informace, zajímá ji to podstatné. Ideální délka tedy je tak jedna, maximálně dvě strany. Na druhou stranu však není na místě být stručný až příliš. Délka dopisu by neměla být nižší než půl strany. V opačném případě byste mohli působit dojmem, že jste si se psaním dopisu nedali příliš velkou práci, a o Erasmus tak nemáte zájem.

Myslete na formu

Motivační dopis by měl být samozřejmě gramatický správný, ale také jasně a přehledně strukturovaný, měl by obsahovat odstavce. Je vhodné jej rozčlenit na úvod, stať a závěr, neměli byste zapomenout také na správné oslovení. Měli byste se zdržet jakýchkoli subjektivních a emotivních prvků.

Jaké oslovení využít?

Pokud si chcete vysloužit plusové body, zjistěte si, kdo na univerzitě přijímá a pročítá motivační dopisy. Pokud si však nejste jistí, nebo jste takovou informaci nenašli, využijte obligátní „Dear Sir/Dear Madam“.

Popište své důvody, proč chcete jet na Erasmus

Předtím než začnete psát, zkuste se zamyslet, proč jste se rozhodli vyjet na Erasmus, proč toužíte získat zkušenost ze zahraničního studia, a proč jste si pro tyto účely vybraly právě danou univerzitu. Mějte na paměti, že na Erasmus se každý semestr hlásí desítky studentů, nejste tedy sami a je potřeba na to myslet. Zkuste se zamyslet, v čem jste jedineční, co by vás potenciálně mohlo od ostatních uchazečů odlišovat.

Motivační dopis v tomto případě slouží především k vysvětlení toho, proč na něj vůbec chcete vyrazit. Důvody typu „Chci vyrazit na Maltu, protože je tam bohatý studentský život“ si ale radši nechte pro sebe. Okrajově byste měli zmínit i další cestovatelské či jiné důvody. Pokud je vaší hlavní motivací zlepšení jazykových dovedností, také není příliš vhodné to v dopise vykreslovat jako hlavní důvod. Jazyk si totiž pravděpodobně zlepšíte ať už vyrazíte kamkoli. Vy však podáváte motivační dopis na konkrétní univerzitu, vaše hlavní motivace by se tedy měla týkat především dané instituce.

Měli byste myslet na to, že na Erasmus vyrážíte především ze studijních důvodů. Ve vašem motivačním dopisu by se tedy zcela jistě měly objevit důvody typu „Rád bych poznal/a svůj obor z mezinárodní perspektivy“, „Rád/a bych se o svém oboru dozvěděla něco víc“, „Ráda bych navázala vztahy se zahraničními studenty i profesory.“ Přínosné také může být popsat svou budoucí kariéru, kterou si představujete, a jakým směrem se po studiu hodláte ubírat. Pokud jste během svého studia nasbírali nějaká ocenění či jiné úspěchy na akademickém poli, neváhejte je zmínit. Závěrem v několika větách zkuste shrnout, v čem všem vám zahraniční studium na dané univerzitě bude přínosem, a co s nově nabytými zkušenostmi dále plánujete dělat.

Krátká ukázka – vzor motivačního dopisu na Erasmus

Dear Madam, Dear Sir,

I would like to apply for an Erasmus exchange at your university ****. I was interested in your university for many reasons. I am academically interested in ****, and since these topics are also important for your university, I think that studying would be very beneficial for me both in my studies and in my future career, where I intend to focus on *****. I believe that I am a suitable candidate because I have gained the following successes in these areas during my studies.

I am a student of **** at the University of **** in **** year. chose your university for many reasons. I was fascinated because *****. If my application is granted, I would like to enroll in the following courses. They are not taught at our university and I have the impression that they could move me significantly. I would also like to get to know my field from international persuasiveness and establish contact with foreign students and professors. The remaining information is summarized in the CV.

I look forward to your response.

Faithfully,

Jméno


Erasmus je vážné rozhodnutí i zajímavá volba, ale v budoucnu možná budete potřebovat napsati i další oficiální dopisy. Takže by vás mohla by vás zajímat i další podobná témata, klidně si u nás přečtěte Jak napsat průvodní dopisJak podnikat během studia či Jak zvládnout přijímací psychologické testy, nebo se na to psaní motivačního dopisu připravte jinak a přečtěte si Jaký je podle vědců nejlepší čas na práci Jak na šťastný životNo a pro odlehčení tu je Psaní seminárek a prací nemusí být jen stres.

Podobné články