Rektor, kvestor, děkan – kdo se v tom má vyznat?

Téma měsíce: Vítejte, prváci!

S příchodem na vysokou školu se student stává členem akademické obce, jejíž vedení významně ovlivňuje chod studentského života, proto by žádnému posluchači vysoké školy nemělo být jedno, kdo vlastně je tohoto vedení součástí. Pravda, osobně se s těmito lidmi setkáte asi jen výjimečně, ale pořád tu jsou pro vás v případě, že se vám bude dít nějaká nespravedlnost – tedy tehdy, kdy studijní referentka již nic nezmůže.

Zvláště studentům prvních ročníků přináší StudentPoint minislovníček „Kdo je kdo na VŠ“!

V čele univerzity stojí REKTOR, který jedná a rozhoduje právě ve věcech dané vysoké školy a reprezentuje ji navenek a jenž je jmenován na návrh akademického senátu prezidentem republiky. Sám pak jmenuje nejvyššího představitele fakulty, DĚKANA, a KVESTORA, který se stará o hospodaření univerzity (TAJEMNÍK fakulty se stará zase o hospodaření fakulty).

Kdo je kdo? Studentpoin vám poradí, jak se v tom vyznat!

Jednotlivé úseky činnosti univerzity (např. studijní záležitosti, vědecká a tvůrčí činnost, celoživotní vzdělávání atd.) jsou potom svěřeny jednotlivým PROREKTORŮM. Podobně i PRODĚKANI zajišťují konkrétní oblasti řízení fakulty (např. proděkan pro vnější vztahy, pro přijímací řízení, pro informační zdroje atd.). Do styku můžete přijít s proděkanem pro studijní záležitosti, a to pravděpodobně tehdy, kdy se nebudou slučovat názory vašeho profesora s názory studijního řádu. Máte právo dožadovat se spravedlnosti. Za takové situace se nejprve zeptáte na svá práva studijní referentky. Poté se můžete obrátit na vedoucí/ho studijního oddělení, popřípadě na zmíněného proděkana. Jejich rozhodnutí nemusí být stejná, tehdy by ovšem mělo platit slovo proděkana.

S rektorem, prorektorem, děkanem a proděkanem máte příležitost se setkat na IMATRIKULACI, ceremoniálu, při němž jsou posluchači prvních ročníků zapsáni do fakultní metriky a přijati do akademické obce. Člověku nesoucímu žezlo, na které student přikládá dva prsty a zaslibuje se ctít jméno školy a být pilným posluchačem, se říká PEDEL.

Několikrát tu byla zmíněna funkce STUDIJNÍ REFERENTKY, která je prvákům přidělena už před zápisem na VŠ. Tu „navštěvují“ studenti nejvíce (na tzv. STUDIJNÍM ODDĚLENÍ). Nejčastěji se na ni obracejí, když potřebují:

1. zapsat se ke studii/do dalšího ročníku

2. potvrzení o studiu

3. přerušit/ obnovit přerušené studium

4. uznat zkoušku složenou na jiné škole

Než se rozhodnete obrátit se na svoji studijní referentku s jiným problémem, dobře si pročtěte jednotlivé předpisy a daný problém s ní už jen konzultujte.

 

Foty by sxc.hu

Podobné články