10 největších pravopisných lahůdek

By jsme, nebo bychom? S hranolky, nebo s hranolkami? Tip, či typ? Že vám přesně tato slova dělají problém? Nebojte, diktáty už budou hračkou!

Český pravopis je plný nejrůznějších chytáků, výjimek, či zdánlivých nejasností. Přímo pro vás jsme proto vybrali desítku příkladů, při kterých lidé velmi často chybují. Vy, už chybovat nebudete.

S hranolky

Že jste se právě v jídelním lístku dočetli o „smaženém sýru s hranolkami“? Vyndejte červenou tužku a omyl napravte. Je to zvláštní, ale hranolek je mužského neživotného rodu. Skloňujeme „s hranolky (s hrady)“.

Žádné by jsme, ale bychom

Slova „bychom“ a „byste“, jsou často nahrazována nesprávnými „by jsme“ resp. „by jste“. Někteří historici zastávají názor, že nespisovné tvary jsou ve skutečnosti spisovné a že s těmi současnými přišli až lingivisté, ale vykládejte to vašemu češtináři…

Možná jsme při češtině měli dávat větší pozor...

„Viz“ nebo „viz.“?

„Viz“ je v mnoha případech uváděno s tečkou – „viz.“. K tečce však nemáme žádný důvod, protože se o žádnou zkratku nejedná. „Viz“ je totiž tvarem pro rozkaz od slova vidět!

Standartní x standardní?

Slovo „standardní (standardní služby)“, je často zaměňováno nesprávným slovem „standartní“. Proč tomu tak je? Přídavné jméno „standardní“ je totiž odvozeno od slova „standard“. „Standart“ je něco úplně jiného – standarty jsou vlajky.

Tipujete, nebo typujete?

„Tip“ a „typ“ jsou dvě zcela odlišná podstatná jména. Tipovat znamená odhadovat (výsledek). Typem zase označujeme určitou skupinu (lidí, aut).

Zhlédl film

Právě jste si v oblíbeném časopisu přečetli recenzi, ve které autor píše, že shlédl film? Byl to patrně film nespisovný. Raději proto film zhlédněte. Předponou „s“ totiž vyjadřujeme směr shora dolů, či z povrchu pryč. Nic z toho však ve slovech „zhlédnout film“ nemáme.

Ke zhlédnutí filmu neodmyslitelně patří kyblík popcornu.

Alibi

Slovo „alibi“ jistě každý z vás někdy slyšel v nejrůznějších detektivkách. Mnozí však dělají chybu v jeho pravopise a píší „aliby“. Toto slovo však pochází z latiny a nemáme důvod na něm cokoli měnit. Proto píšeme vždy obě „i“ měkká.

Věci

Možná vám to přijde směšné, ale „věcy“ ještě nevymřely. „Věc“ je rodu ženského (bez věci – bez kosti, měkké i). Určitě někoho s tvrdými „věcmy“ kolem sebe máte, tak mu tuto jednoduchou věc vysvětlete.

Dvěma, oběma

Číslovky dva a oba máme ve 3. a 7. pádu tendenci skloňovat, jako dvěmi a oběmi. Správně je ale dvěma a oběma. Nespisovné je například: Do výše dvouch tisíc korun. Správně musíme napsat: Do výše dvou tisíc korun.

Kdo s koho

„Kdo z koho“, je špatně. Existuje jen „kdo s koho“. Proč? Protože jde o starobylý čtvrtý pád (např. být s to).

 

Jaká česká slova dělají problémy vám?


Foto: Morguefile.com, Photl.com

Podobné články