7 tipů, jak se efektivně naučit anglicky

Za dlouhých 12 let studia angličtiny můžu říci, že tento jazyk neovládám na té úrovni, jaké by se délka mého studia vyrovnala.

V čem je chyba? Mohla bych najít tisíce viníků, kteří mohou za můj nynější problém. Vinit druhé je snadné. Ale kdo doopravdy nese vinu?

O českém školství se říká, že nedokáže efektivně připravit studenty k životu. Všichni dobře víme, že jakmile se chceme v budoucnu uplatnit, musíme umět plynule hovořit anglicky. Americký učitel angličtiny A. J. Hoge dospěl k závěru, že způsob výuky ve školách nevede studenty k porozumění rodilým mluvčím.

Školy do nás chrlí spoustu informací. Často zbytečně detailně. Jedná se o vědomosti, které v budoucnu neuplatníme a zapomeneme. Česka republika se nachází ve středu Evropy. Očekává se, že se domluvíme s okolním světem. Ale s jazyky jsme na tom opravdu bídně. Velký počet lidí v Česku se nedomluví ani anglicky.

Navštěvuji gymnázium a v hodinách pracujeme především na gramatice, neustále vyplňujeme nějaká cvičení. Namísto toho bychom měli náš drahocenný čas trávit poslechem. A hlavně mluvením.

Nelze z našich jazykových schopností vinit jen školství. Naše schopnost učit se je přímo v nás. To my ovlivňujeme naše dovednosti. Nelze se cizí jazyk učit pouze ve škole, to opravdu nestačí. Je nutné studiu věnovat svůj volný čas. Opravdu až tolik nezáleží na talentu, i když si to převážná většina myslí. Možnost naučit se cizí jazyk má opravdu každý. Nezáleží na zvláštním jazykovém nadání, ale hlavně na každodenním nácviku.

Nebojte se mluvit

Základem k osvojení cizí řeči je mluvení. Nezáleží na tom, jestli něco řeknete špatně, hlavní je, že je vám rozumět. Časem se budete zdokonalovat a rozumět téměř všemu.

Neučte se gramatiku!

Když jste byli malí a učili jste se váš mateřský jazyk, taky jste se prvotně neučili gramatiku. Jazyk jste odposlouchali a mluvili jste, druzí vás pouze opravovali. Když se můj mladší bratr učil mluvit, používal špatné koncovky. Ale díky neustálému opravování se je naučil správně používat.

Když se nejdříve učíte gramatiku, začnete o větě příliš přemýšlet. Budete vyhodnocovat co nejlepší gramatické jevy. Následkem je, že nám trvá dlouho, než odpovíme na otázku. Což na opačné straně vyvolá nechuť s námi komunikovat. Angličan či Američan si raději pohovoří s člověkem, který mluví sice s chybami, ale rychleji. Hlavní je, že posluchač ví, co tím myslíte.

Myslete v angličtině!

Nejprve si větu sestavit česky a pak ji složitě převádět do angličtiny. To není dobrá varianta. Důvody jsou dva: trvá to dlouho a ne vždycky to, co dává smysl v češtině, musí dávat smysl i v angličtině. Překládat věci doslova je špatný postup.

Neučte se slovíčka, ale fráze

Výzkum dr. Jamese Ashera dokazuje, že učení se pomocí frází je až pětkrát rychlejší, než když studujeme jednotlivá slova. Samotná slovíčka vám v hlavě jen tak nezapustí kořeny, je nutné je používat ve slovním spojeni s jiným slovem. Například slovo easy znamená sice lehký, ale nikoli lehký pro váhu, ale ve smyslu snadný. Učit se fráze je jednodušší. Budete vždy vědět, kdy je použit.

Poslouchejte

Není ani nutné, abyste si do hlavy tloukli cizí slovíčka. Vše půjde snáz, když si svou slovní zásobu budete rozšiřovat pomoci poslechu hudby a nebo díváním se na filmy a seriály. Z kontextu nakonec rychle pochopíte význam slova. Pokud ne, nic nebrání hledání ve slovníku.

Opakujte si

Pokud chcete, aby se vám cizí jazyk přímo vryl do kůže, je nutné se jím zabývat 95 % svého času. Důležité je i opakování. Film nebo seriál nestačí vidět jen jednou. Pouštějte si ho dokola, dokud nebudete všemu doslova rozumět. A to nejméně třicetkrát, tedy třikrát denně po 10 dní.

Čtěte knihy v anglickém jazyce

Není nic lepšího, než si svou slovní zásobu a gramatiku zdokonalovat pomocí zjednodušené četby. Tímto způsobem se naučíte zejména psát.

Zajímavosti a jazycích a jejich výuce se u nás můžete dočíst také v porovnání nejlepších online kurzů angličtiny. A kdo má rád právě ty další zajímavosti, neměl by vynechat třeba 4 důvody, proč se učit polsky, nebo článek jak získat slovní zásobu jak anglický král.

Foto: Photl.com

Podobné články