8 důvodů, proč studovat v Polsku

Uvažujete o studiu v zahraničí? Možná, že Polsko je pro vás to pravé...

Lidé jsou plni předsudků, že polské školství je zastaralé a nekvalitní. Pravdou ale je, že má mnoho výhod, o kterých Češi nemají ani ponětí a v některých případech by si z nich mohli vzít příklad. Nabízím přehled pár důvodů, proč stojí za to v Polsku studovat:

1) Jednotné přijímací zkoušky

Kromě speciálních oborů (např. vojenská škola), je v Polsku jednotný systém přijímání studentů na vysoké školy. Nekonají se tam přijímací zkoušky, ale nejlepší studenti jsou vybírání na základě výsledků maturitní zkoušky. Maturitní zkouška se skládá ve dvou úrovních – základní a vyšší. Student získává větší bodové hodnocení v případě, že si zvolil vyšší úroveň.

2) Neplatíte školné

V Polsku dosud nebylo zavedeno školné na vysokých školách. V případě, že se rozhodnete v Polsku studovat v polštině, za studium platit též nebudete. Povinností každého uchazeče je uhradit pouze poplatek za přihlášku, který je do 150 PLN.

Na většině větších univerzit se dá studovat nějaké obory v anglickém jazyce. Za takové studium je ale nutné uhradit školné. Jeho výše je rozdílná, ale pohybuje se kolem 2000 – 3000 euro za akademický rok pro obyvatele EU a 3500 – 4500 pro obyvatele ze zemí mimo EU.

3) Malé skupiny studentů

V menším kolektivu je lehčí najít si kamarády na celý život.

Studenti jsou rozdělováni do skupin po 15 – 20. Každá skupina má trochu jiný rozvrh, ale předměty jsou samozřejmě stejné. Díky těmto menším skupinám mají profesoři jiný přístup ke studentům – nejsou to pouze čísla v systému univerzity. Jsou ochotni se studenty diskutovat a do určité míry přizpůsobit obsah lekcí jejich zájmům.

4) Více praxe a méně teorie

Zatímco studium na českých školách je v převážné většině o přednáškách, kde student pouze pasivně přijímá informace, polský systém je v tomto odlišný. Vyučovacích hodin, které se označují jako přednášky, je minimum. Mnohem více se preferují tzv. cvičení. Při těchto lekcích je student aktivně zapojen například formou diskuzí, prezentací, projektů a psaní seminárních prací. Díky tomu je student „nucen“ se učit v průběhu celého semestru a při zkouškovém období na něho není vyvíjen takový nátlak a nemá problém zkoušky složit s vynikajícími výsledky.

5) Kratší zkouškové období

Zkouškové období je noční můrou pro každého studenta.

Zkouškové období na polských univerzitách trvá pouze 2 týdny na přelomu ledna a února. Poté následují 2 týdny pro zkoušky opravné. Asi si říkáte, že není možné se během těchto dvou týdnů na všechny zkoušky připravit a složit je, ale není to zas tak těžké. Důvodem je to, že studenti se učí během celého semestru průběžně a nikoliv pouze několik dní před zkouškami.

6) Pracovní stáž

Na většině oborů je součástí studia i pracovní stáž. Tyto stáže zprostředkovávají přímo univerzity a studentům jsou započítávány do studia. Většinou se konají v pátém semestru. Takto získané zkušenosti významně pomohou po dokončení studií v získávání pracovního uplatnění.

7) Více akcí

Každá univerzita má radu studentů, která plánuje velké množství mimoškolních aktivit. Většinou jsou to různé party k zahájení akademického roku, Halloweenu, předvánoční večírky, karnevalové večírky atd. Výjimkou nejsou ani výlety na lyžování a koncerty. Toto je skvělá příležitost, jak se seznámit se studenty ze stejné univerzity v neformálním prostředí.

8) Index

Index může být hezkou vzpomínkou na studentská léta.

Asi si říkáte, že už jste to slovo někdy slyšeli. Ano, v Polsku studenti stále mají klasické Indexy, do kterých sbírají během svého studia podpisy od profesorů za absolvované předměty. Myslím, že je to taková hezká tradice a je velká škoda, že většina českých vysokých škol již přešla k elektronickému způsobu vedení výsledku svých studentů. Index si každý student může schovat doma a až ho ve stáří doma najde, může zavzpomínat na studentská léta.

Toto je přehled pouze několika výhod, které polský vysokoškolský systém má. Snad jsem vás alespoň trochu přesvědčila, že není tak špatný, jak se říká. Jednu z polských univerzit si můžete vybrat i pro svůj výměnný studijní pobyt v rámci programu Erasmus a sami posoudit.

Foto: Studyinginpoland.pl, ceskomluvi.cz, tvr24.pl

Podobné články