ETIKETA: Ohromte hosty dokonalým proslovem

Přípitek či proslov je to, co si hosté zapamatují nejvíce. Podívejte se, jak ho dovést k dokonalosti.

Jsme-li pověřeni úkolem pronést jakýkoli proslov nebo přípitek, je nutné si nejprve ujasnit, jaká slova jsou od nás očekávána. Nejčastěji se jedná o úvodní řeč na přivítanou, přípitek významnému hostu, blahopřání novomanželům nebo oslavenci k narozeninám, zahájení vernisáže a podobně.

Řiďme se zásadou čím kratší, tím lepší. Každá zbytečná minuta proslovu je zúčastněným na obtíž a naším cílem není hosty nudit. Nejlepší řeč je ta, jež má pointu, je krátká a vtipná. Nejdůležitější je najít tematickou linku, které se při proslovu budeme držet. Je nutné se opřít o jedno téma, které nám poskytne možnost perfektního zahájení i konečné pointy. Úvod naší řeči musí být poutavý a pointa vtipná, abychom zajistili uvolněnou atmosféru a příjemnou zábavu po zbytek večera.

Toho, aby nám posluchači věnovali pozornost, docílíme především poutavým přednesem a vtipnou stylizací. Hovoříme nahlas, výrazně a zřetelně artikulujeme, abychom neznehodnotili narážky a úsměvné pasáže. Text doprovázíme gesty, jako je například pozvednutí obočí nebo úsměv. Nejdůležitějším pravidlem je, že přípitky a proslovy nikdy nečteme. Text si samozřejmě nejprve sepíšeme, ale poté se ho naučíme nazpaměť. To, že je suše přečten, pozná každý i ze zvukového záznamu. Intonace je oploštělá a přednes naprosto ztratí přirozenost. Navíc bychom nemohli udržovat oční kontakt s hosty. Dívat se posluchačům do očí je důležité z důvodu, abychom mohli odezírat jejich reakce. Stejně tak oni potřebují sledovat náš pohled, aby celistvěji vnímali to, co sdělujeme. Jedinou možnou formou taháku je malá kartička, na kterou si můžeme napsat například začáteční slova vět.

Máte trému?

Výše zmíněná kartička s poznámkami nám do určité míry může pomoct zbavit se trémy. Jsme-li obecně trémisté a nervozita nás svírá jen při myšlence na řeč pronesenou před obecenstvem, musíme si proslov opravdu pečlivě natrénovat. Své vystoupení si doma zkoušíme tak dlouho, dokud nebudeme přesvědčeni, že je dokonalé. Musíme také vědět, co budeme dělat s rukama, jak se budeme pohybovat, jakými gesty proslov okořeníme.

Abychom zmírnili motorický neklid, můžeme si vzít do ruky například tužku nebo kartičku s poznámkami. Zmírní nervozitu a zároveň bude faktickou oporou naší paměti.

Nejdůležitější je zůstat v klidu, nejde přeci o život. Každé publikum si získáme vtipem a pokud se nám podaří připravit zábavný a gradující proslov, je jisté, že se na něj bude dlouho v dobrém vzpomínat.

 

Foto: sxc.hu

Podobné články