Generace X, Y, Z… Jak se v tom vyznat?

Generace posledních písmen abecedy - X, Y, Z. Slova, s nimiž se šermuje, kdekoliv si vzpomenete. A to s naprostou samozřejmostí. Tak abychom si je ujasnili...
zdroj: www.pexels.com

Poslední generace

Proč? Od Generace X (té nejstarší) se totiž počítají lidé, kteří jsou a v nejbližších letech budou tvořit největší procento lidí v produktivním věku.

Jsou tedy logicky i největšími potenciálními konzumenty.  Takže přestože sousloví Generace X, Generace Y, nebo Generace Z působí spíš jako slogany pro hity punkrockových kapel, jedná se o pojmy užívané například v marketingu.

Osobní potřeby

Tyto pojmy se totiž pokouší zobecnit touhy a požadavky dané generace. Ty znamenají samozřejmě vliv na věci jako je kultura, politika, ekonomika, nebo podnikání.

Pro trh nyní představuje nejzajímavější objekt Generace Y.

Generace Y

Světová populace je tvořena více než z poloviny lidmi mladšími než třicet let. Jedná se o lidi, kteří jsou si vědomi neomezených možností.

Nicméně pamatují život před vzestupem využívání masových médií. Plně si také uvědomují, že co se týče marketingového zájmu, jsou oni jeho středem. Jsou potomky  Generace X.

Generace Z

Lidé narození od poloviny 90. let 20. století do současnosti. Hojně využívají technologie jako internet, mobilní telefon, MP3 přehrávač, nebo Youtube.

Žijí v neustálém připojení na internet, který za pomocí různých mobilních zařízení přenášejí všude s sebou.

Na tento fakt jsou zvyklí. Internet pro ně znamená komunikaci, zábavu- tedy nutnou součást každodenního života. Proto se jim také přezdívá digitální domorodci.

Generace X

Generace X platí v tomto trojlístku za nejstarší. Jedná se o lidi narozené mezi lety 1965 až 1985. Pojem Generace X se nejčastěji objevuje v populární kultuře. Použil jej poprvé Jane Deverson.

Označil tak generaci, která podle jeho studie nevěří v Boha, nerespektuje své rodiče a spí spolu předtím, než se vezmou. Tyto věci u následujících generací považujeme takřka za samozřejmé.  V České republice se jim říká Husákovy děti.

Podobné články