Jak na odborné články v elektronických databázích: 7 základních kroků

Píšete bakalářku, diplomku nebo třeba jen seminárku? Na Googlu vědecké články nenajdete. Naučte se je vyhledávat v odborných databázích!

Elektronické databáze vědeckých publikací veřejnosti nejsou volně přístupné. Vysoké školy, knihovny a další veřejné instituce je ale naštěstí mají předplacené a umožňují tak studentům vyhledávat odborné články pro akademické účely. Oproti omezeným materiálům, které jsou na internetu přístupné zdarma a které najdete např. za pomoci Googlu, obsahují elektronické databáze zdaleka nejširší výběr kvalitních článků. Běžně si můžete bezplatně přečíst abstrakty, tedy shrnutí obsahu článků. Pro přečtení celého článku (tzv. fulltextu) je ale třeba přihlásit se přes studentský účet. Vyhledávat můžete v univerzitní knihovně nebo z domu přes tzv. vzdálený přístup.

1. Připravte si podklady

Odborné články se většinou zabývají velmi úzce vymezeným pohledem na dané téma a tak lze jen stěží napsat seminární práci pouze na základě těchto informací. Než se pustíte do vyhledávání musíte mít o problematice obecný přehled. Přečtěte si o zvoleném tématu nejdříve v encyklopedii nebo v učebnici. Zamyslete se nad následujícími otázkami. Jaké existují typy článků a v jakých publikacích jsou zveřejněny? Kdo o tomto tématu píše (spisovatelé, novináři, vědci, profesoři…)? Kde najít relevantní články – v novinách, časopisech nebo odborných periodicích zaměřených na konkrétní disciplínu? Hledáte aktuální informace anebo na datu nezáleží? Stačí vám jen několik článků nebo musíte téma rozebrat podrobně?

2. Seznamte se s různými typy databází

Jakmile si ujasníte tyto otázky, můžete přejít k výběru vhodné databáze. Multidisciplinární databáze obsahují ty nejdůležitější a největší časopisy věnující se rozličným oborům. Patří mezi ně například ProQuest, JSTOR či EBSCO. Jiné se naopak omezují na konkrétní disciplínu, např. psychologii nebo ekonomii. Některé umožňují pouze vyhledávání v odborných časopisech, zatímco další indexují i jiné druhy publikací (záznamy z konferencí, tiskové zprávy…). Databáze které obsahují současně odborné i neodborné zdroje mají funkci, která umožňuje omezit vyhledávání na jeden ze dvou typů. Při výběru databáze si dejte pozor na aktualitu článků. Některé jsou aktualizovány denně, jiné měsíčně a další čtvrtletně či méně častěji.

Využívejte nástrojů pro upřesnění vyhledávání. Usnadní vám život.

3. Vyberte vhodný zdroj

Možná narazíte na jednu databázi, která vaše téma pokrývá dobře. Žádná ale neobsahuje vše, co kdy bylo o daném tématu napsáno. Proto vždy vyhledávejte v několika databázích současně. Projděte si seznam elektronických zdrojů, které má vaše škola předplacené a pozorně si přečtěte popis každého z nich. Dozvíte se jakým tématům se věnuje, jaké druhy publikací obsahuje a jaké pokrývá časové období.

4. Použijte klíčová slova a logické operátory

V rámci vybraného tématu identifikujte dvě nebo tři hlavní myšlenky a pro každou zformulujte klíčová slova a jejich synonyma. Databáze přidělují publikacím „subject headings,“ tedy standardizovaná klíčová slova. Jakmile zjistíte, která klíčová slova jsou správná, okamžitě získáte velké množství článků týkajících se vašeho tématu. To může být zvlášť problematické pokud lze hledaný pojem vyjádřit více způsoby. Některé databáze proto zahrnují funkci slovník synonym (thesaurus) nebo seznam „subject headings,“ která vám pomůže určit potřebná klíčová slova. Nejpřesnější výsledky získáte kombinováním klíčových slov a jejich synonym za pomoci logických operátorů, jako jsou AND, OR, uvozovky, závorky, hvězdička, atd.

5. Posuďte výsledky

Z výsledků vyhledávání si přečtěte nejdříve abstrakty (shrnutí) článků. Tomuto kroku je dobré věnovat dostatek času a pečlivě zhodnotit jak by jednotlivé články mohly přispět k vaší práci a které z nich byste proto chtěli použít. Při procházení abstraktů se zaměřte na záhlaví, v němž jsou uvedena klíčová slova.

Věnujte pozornost abstraktům. Čtení článku, který nakonec nepoužijete je ztráta času.

6. Co se špatnými výsledky

Našli jste příliš velké množství článků? Pak je třeba hledání upřesnit a přidat další klíčová slova. Nezapomeňte na možnost vyhledávání jen v určité části databáze, např. v klíčových slovech (subject headings), v abstraktu, v těle článku… Vyzkoušejte různé prvky pro upřesnění vyhledávání, které umožňují omezit vyhledávání na jeden jazyk, časové období nebo druh publikace. Získali jste příliš málo výsledků? Pak musíte vyhledávání rozšířit. Přidejte synonyma označující stejný koncept a nezapomeňte používat logické operátory. Přestože jste použili správná klíčová slova, nalezené články se vám nehodí? Než se rozhodnete vyhledávání upřesnit za pomocí nových klíčových slov, zkontrolujte, zda je vámi zvolená databáze pro dané téma skutečně vhodná. Vyzkoušejte i další databáze – jistě obsahují jiné články. Nenalézáte k vašemu tématu dostatek informací? Možná byste ho měli upravit či zcela změnit.

7. Stáhněte si vybrané články

Většina databází nabízí funkce pro označení oblíbených článků a vytvoření osobního seznamu, který lze vytisknout, odeslat emailem nebo uložit. Pokud si chcete články najít vytištěné v knihovně anebo se k nim později vrátit, nezapomeňte si poznamenat název časopisu, číslo a vydání, název článku, strany a jméno autora. Nejjednodušší je ale rovnou si článek přečíst online nebo si ho stáhnout jako PDF a případně vytisknout. Hledejte tlačítko „PDF full text“ nebo „HTML full text.“ Ale pozor, ne všechny články jsou vždy přístupné online ve fulltextové podobě, někdy prostě nezískáte víc, než jen abstrakt.

 

Sdílejte své tipy na vyhledávání a oblíbené databáze  s dalšími čtenáři na našem Facebooku nebo Twitteru!

 

Foto: Trent University, ProQuest, Jacques Érard/Université de Genève.

Podobné články