Jak na praktickou část u bakalářské práce? Čtěte!

Jak na praktickou část – výzkumné šetření u bakalářské či jiné odborné práce?

Etapy výzkumného šetření

Výzkumné šetření bychom mohli rozdělit do několika stádií:

1) stanovení výzkumného problému  zde si formulujte, co vlastně chcete zkoumat (také koho, kdy a v jakých situacích),

2) informační příprava výzkumu  zde přichází na řadu studium informačních zdrojů (knihy, články atd.),

3) příprava výzkumných metod  zde si vyberete výzkumnou metodu a výzkumný nástroj (již hotový nebo vlastní), pokud zvolíte vlastní nástroj, určitě byste ho měli zkusit na svých blízkých, uskutečnit tzv. předvýzkum,

4) sběr a zpracování údajů  v této fázi se údaje registrují, zapisují, nahrávají,

5) interpretace údajů  zde je potřeba získané údaje vysvětlit, dát do vztahu s dosavadním zkoumáním a uvést jejich využití v praxi,

6) psaní výzkumné zprávy  ta informuje o průběhu a výsledcích výzkumného šetření.

Výzkumné metody

Výzkumná metoda je procedura, se kterou se pracuje při výzkumu, měla by vždy splnit dvě vlastnosti, a to validitu a reliabilitu:

 validita znamená schopnost výzkumného nástroje zjišťovat to, co zjišťovat má,

 reliabilita znamená přesnost a spolehlivost výzkumného nástroje.

Můžete si vybrat z těchto výzkumných metod:

 • pozorování,
 • škálování,
 • dotazník,
 • interview,
 • obsahová analýza textu,
 • experiment.

Kvantitativní vs. kvalitativní výzkum

Je potřeba si zvolit buď kvantitativní, či kvalitativní výzkum, každý má své pro a proti, uvedu tedy alespoň stručnou charakteristiku.

Kvantitativní výzkum:

 • pracuje s číselnými údaji  zjišťuje množství, rozsah, frekvenci výskytu jevů,
 • výzkumník si snaží držet odstup od zkoumaných jevů  tím zabezpečuje nestrannost pohledu, nemusí ani zkoumané osoby vidět,
 • hlavním cílem je třídění údajů a vysvětlení příčin existence či změn jevů,
 • snaží si vybírat zkoumané osoby, tak aby co nejlépe reprezentovaly jistou populaci,
 • ve většině případů prověřuje existující pedagogickou teorii.

Kvalitativní výzkum:

 • uvádí zjištění ve slovní (nečíselné) podobě  více než čísla si výzkumník cení významu, který komunikuje osoba, jde o výstižný a podrobný popis,
 • výzkumník se snaží o sblížení se zkoumanými osobami, o proniknutí do situací, se zkoumanými osobami bývá výzkumník tváří v tvář,
 • hlavním cílem je porozumět člověku, chápat jeho vlastní hlediska,
 • výzkumník se zajímá spíše o konkrétní případ  aby mohl hluboce proniknout do konkrétního případu,
 • odhaluje nové skutečnosti a z nich vytváří nové hypotézy,
 • otevírají se zde problémy, které dosud nebyly v centru zájmu.

 

Jak jste daleko vy s vaším výzkumným šetřením k bakalářské či jiné odborné práci? Podělte se o to s námi na našem Facebooku.

 

Foto: Flickr.com

Podobné články