Jak oslovovat na vysoké škole?

Univerzální oslovení „pane profesore“, které vyžadovali vyučující na střední, na vysoké fungovat nebude…

„Pan profesor“

Pan profesor je na akademické půdě málokdo. Hierarchie titulů se vám může zdát jako malichernost. Pokud si však nechcete vyučující znepřátelit hned, ale třeba až u první zkoušky, je dobré ji znát.

Bakaláři

Absolventi bakalářského studia mají tituly Bc. (bakalář), případně Bc.A (bakalář umění). Bakalářský titul, ale při oslovován obvykle nepoužíváme. Lidé, kteří učí na akademické půdě, obvykle také mívají titul vyšší.

Inženýři, doktoři, magistři

Absolventi magisterského studia získávají tituly dle zaměření. Z technických oborů si lidé obvykle odnášejí, krom pocuchaných nervů, také titul Ing. (inženýr). V oblasti medicíny pak přeživší nesou titul MUDr. (doktor medicíny), či MDDr. (zubní lékař), případně MVDr. (doktor veterinární medicíny). Všechny oslovujeme „pane doktore“. Společenskovědní obory udělují titul Mgr. (magistr), případně MgA. (magistr umění), všechny oslovujeme „pane magistře“.

A zase doktoři…

Kdo má magistra, může si udělat rigorózní zkoušku. Pokud ji úspěšně složí, získává v oblasti humanitních věd titul PhDr. (doktor filozofie), v oblasti práv titul JUDr. (doktor práv), v oblasti přírodních věd titul RNDr. (doktor přírodních věd), ve farmacii PharmDr. (doktor farmacie) a v teologii titul ThDr. (doktor teologie). Všechny oslovujeme „pane doktore“.

A ještě jednou doktoři!

Absolventi postgraduálního studia získávají tituly, které se píšou za jménem. Mohou být buď Ph.D. (doktor). Nebo Th.D. (doktor teologie). Všechny oslovujeme „pane doktore“.

Docenti

Lidé s titulem doc. (docent) oslovujeme „pane docente“.

Profesoři

Člověk s titulem prof. (profesor) je ten skutečný „pan profesor“. Většinou bývají buď nesnesitelní a přísní, nebo abnormálně příjemní. Každopádně pozor (nejen) na ně!

„Paní…“

U žen je vše stejné, vyučující oslovujeme „paní“ bez ohledu na to, zda je vyučující vdaná, nebo ne… Rozhodně nikoho neoslovujte „slečno doktorko“! Když už jsme u ženského rodu, tak bych rád uklidnil studenty, kteří jsou zároveň genderovými aktivisty-celý článek jsou popisováni „páni“ z čistě praktických důvodů. Vyskytují se častěji. Rozbor toho proč už ale raději nechám na jiných článcích…

Zajímavé téma? Tak proč si nepřečíst článek Nejdivnější obory, ve kterých můžete získat ve světě titul, nebo Výhody a nevýhody vysoké školy či novější a podobnější článek na téma Vysokoškolské tituly: Jak oslovovat akademiky?

Podobné články