Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu?

Chybí vám talent na vyplňování úředních dokumentů nebo si prostě jen nejste jisti, jak přihlášku vyplnit? StudentPoint vám pomůže!

Je polovina února a to je nejvyšší čas začít se starat o vyplnění přihlášky na vysokou školu. Nyní už byste měli vědět, kam se chcete hlásit. Je to důležité z toho důvodu, že podle výběru VŠ se mění deadline odevzdání přihlášky na dané studijní oddělení. Většina vysokých škol vyžaduje zaslání přihlášky do 29. 2., výjimky, jakou je například ČVUT, mají datum odevzdávky posunuté až na 31. 3..

Věnujte pozornost i tomu, jaké přílohy k přihlášce musíte přidat, aby byla vaše přihlášky kompletní. Lékařské fakulty vyžadují potvrzení od lékaře o způsobilosti ke studiu. Pokud žádáte o prominutí přijímací zkoušky, je pro některé školy třeba sepsat oficiální dopis (například Lékařské fakulty Karlovy univerzity), některým školám stačí potvrzení o prospěchu ze střední školy. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách školy, v případě pochybností se neváhejte obrátit na studijní oddělení, pomůžou vám.

Přihlášku k vysokoškolskému studiu lze poslat dvěma způsoby: elektronicky nebo fyzicky. Opět záleží na tom, kam se hlásíte. Některé školy se spokojí pouze s elektronickou přihláškou (např. Filozofická fakulta Karlovy univerzity), některé po vyplnění elektronické přihlášky požadují odeslaní i fyzické přihlášky poštou s potřebnými přílohami (např. Fakulta stavební ČVUT) a všechny školy samozřejmě přijímají i přihlášky zaslané poštou. Je jen na vás, jakou formu si vyberete, která se vám zdá příjemnější.

StudentPoint si pro vás připravit stručný manuál, jak na věc:

CO SI PŘIPRAVIT

Než začnete s vyplňováním, připravte si věci, které budete potřebovat. Nebudete muset nikam odbíhat a shánět další papíry. Hodit se vám bude:

– Občanský průkaz 
– Vysvědčení ze střední školy/z posledních 4 let osmiletého gymnázia
– Složenka/hesla k internetbankingu (ať můžete rovnou platit)
– Propisku – modrou nebo černou
– Papírovou přihlášku od firmy SEVT (pokud budete přihlášku posílat poštou)

PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA

Hlavička přihlášky

Vyplňuje se tiskace  a HŮLKOVÝM PÍSMEM. Formulář tiskne firma SEVT a je k dostání v papírnictví.

1) Hlavička na první straně

Vlevo se vlepuje ústřižek složenky o zaplacení poplatku. Pokud platíte převodem, přiložíte potvrzení o zaplacení k přihlášce.

Veprostřed vyplníte akademický rok, ve kterém chcete začít studovat, čili pro letošek 2012/2013. V boxu pod tím, zakřížkujete typ studijního programu (bakalářský x magisterský), je dobré zvolený program i podtrhnout. To samé udělejte v boxu Studium (prezenční x kombinované x distanční) – křížek do bílého čtverečku a podtrhnout.

Sloupec vpravo se vás netýká, vyplní ho sama škola. Pouze pokud musíte v přihlášce zvolit jazyk přijímací zkoušky, využijte poslední box – Zvolený jazyk.

2) První strana – osobní údaje, VŠ, SŠ

První vyplňujete údaje o VŠ a oboru, na který se hlásíte. Potřebné údaje zjistíte na webu školy nebo ještě lépe v Učitelských novinách.

Jak má vypadat vyplnění oboru a osobních údajů

Následují osobní údaje. S těmi si jistě jednoduše poradíte. Do kolonky státní příslušnost piště ČR, popřípadě SR, pokud jste ze Slovenska. V tabulce Narození pište všechna čísla co nejvíc doprava. Při zapisování čísla občanského průkazu si spočítejte počet potřebných políček, aby vám po vypsání do kolonky na konci čísla nepřebývaly čtverečky. V praxi to znamená, že pokus jste se narodili 2. 9., piště 02 a 09. Svoji adresu vyplnit zvládnete, v případě potíží si k ruce vezměte občanský průkaz.

Poslední položkou na stránce jsou údaje o střední škole. První pohled vás může vyděsit, co je sakra KKOV? Ale nebojte se, nahlédněte do svého vysvědčení, kde najdete všechny potřebné informace, KKOV, JKOV, IZO i adresu školy.

Gratulujeme, to nejtěžší máte za sebou!

3) Druhá strana – prospěch

Zde zaškrtnete, odkud se na VŠ hlásíte. Opět je nejlepší správnou možnost i podtrhnout.

Následuje dlouhé vypisování a počítání. Do tabulky s prospěchem za 4 roky středoškolského studia budete muset vypsat všechny předměty, které jste na škole absolvovali, a do vedlejších kolonek nezbude než napsat známky, které jste obdrželi. Pokud jste některý z předmětů měli na škole třeba jen dva roky, prázdná políčka bez známek proškrtněte. A až budete hotoví, začne další piplačka. Je nutné vypočítat průměry známek za každý rok zvlášť a průměr celkový.

Sloupeček vpravo je nadepsaný „Záznamy uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru“. Zde máte šanci na sebe upozornit, ukázat, že o vybraný obor opravdu stojíte a že už máte nějaké znalosti a zkušenosti, které se k oboru vážou. Můžete zde zmínit roční pobyty v cizině, jazykové certifikáty, dobrovolnické práce, praxi ve firmě… Je ale dobré své tvrzení nějak dokázat, například přidat ověřenou kopii jazykového certifikátu k přihlášce.

4) Třetí strana – potvrzení a podpis

Na této stránce vám toho k vyplnění moc nezbývá. Pokud už jste na nějaké vysoké škole studovali, budete zde muset vyplnit údaje o studiu. Jestliže vaše vybraná škola požaduje potvrzení od lékaře, je zde na to prostor. Nyní už stačí jen přihlášku podepsat a můžete ji odeslat.

Nezapomeňte na přílohy! Obálku pošlete raději doporučeně. A nezapomeňte, v přihlášce nesmí být škrtance!

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Zde začíná cesta k elektronické přihlášce na Karlovu univerzitu

Vyplnit elektronickou přihlášku je jednodušší, než vyplnit papírovou. Nehrozí vám škrtance a vyplňování celé přihlášky od začátku. U elektronických přihlášek je i nápověda, pro případ, že si nebudete vědět rady. Systém přihlášek vás navíc celým vyplňování provede, takže na nic nezapomenete. Nespornou výhodou je i to, že když do přihlášky uvedete i svůj e-mail, bude vám škola na mail zasílat informace o tom, jak si vaše přihlášky stojí, zda byla přijata na studijním oddělení a zda platba proběhla v pořádku.

Jednodušší je i vyhledávání údajů o vaší střední škole (IZO, KKOV…). Nemusíte čísla opisovat z vysvědčení, najdete je v systému podle jména. Navíc tím hned získáte jistotu, že jste tyto kolonky vyplnili správně.

Je třeba dát si pozor, zda vysoké škole stačí poslat pouze elektronickou verzi přihlášky, nebo musíte přihlášku vytisknout i poslat.

Po vyplnění přihlášky zbývá už jen zaplatit poplatek a máte hotovo! Pokud stále nad něčím váháte, pozorně prozkoumejte web své vybrané školy. Například Karlova univerzita má speciální web pro uchazeče, kde je možné se dozvědět spoustu šikovných informací. Případně se zeptejte na našem Facebooku, nějaká dobrá duše vám vždy pomůže!

Foto: sxc.hu; Bára Švarcová, StudentPoint

Podobné články