Jedeme poprvé na vodu

K létu patří neodmyslitelně voda a možná i vy rozšiřujete řady nadšených vodáků, kteří rok co rok zdolávají nástrahy českých řek.

Ale znáte práva a povinnosti háčka a zadáka? Víte co znamená vézt porcelán? Věděli jste, že na vodě se pozná pravá povaha člověka? Jedete-li na vodu poprvé, je potřeba znát pár důležitých pojmů a pokynů, které jako když najdete..

V dnešní době se dají sjet prakticky všechny řeky, přičemž největší oblibě se stále těší Vltava, Sázava a Ohře. Zde narazíte na největší počet vodáků nebo populární plovoucí bary. Co je ale potřeba k vodáckému dobrodružství? Základním předpokladem je znát vodácký pozdrav.

Kanoe, kajak nebo raft?

Na vodě si všichni tykají a říkají si „ Ahoj“. Pozdrav typu „ Brý den“ je nepřijatelný, a bude zdrojem všeobecného posměchu. Nedílnou součástí šťastného splutí je dopravní prostředek v podobě kanoe, kajaku nebo raftu. V případě, že se rozhodnete pro kanoi, je potřeba rozdělit posádku na háčka a zadáka.

Háček bývá rekrutován z řad začátečníků. Nemá žádná práva a je bezpodmínečně podřízen zadákovi. Sedí na přídi lodi, což je ta část, která vše odnese jako první. Zadák na něj může beztrestně řvát a mlátit ho pádlem. Pádlem, ne veslem! Dře třikrát víc než zbytek posádky, zbytečně neremcá, nevrtí se.

Základním předpokladem je znát vodácký pozdrav.

Správný háček ví, že kormidelník má za všech okolností pravdu. Během plavby upozorňuje na překážky vyskytující se před lodí, ale zároveň ví, že hospoda na břehu není překážka! Při uvíznutí na mělčině, špičce kostela nebo na kameni, opouští háček loď jako první a snaží se jí vyprostit. Při nasedání a vysedání dbá na to, aby měl kormidelník vždy suchou obuv. V případě přetížení lodi plave háček za ní. Za vše zlé, co se zadákovi stane během plavby, popřípadě na souši, může zpravidla háček.

Zádi lodi velí zadák neboli kormidelník. Je to oáza klidu, odkud se pouze rozdávají příkazy posádce. Pokud se loď nezlomí v půli, je to ta část, která pluje za přídí. Zadák loď řídí, má nejlepší přísun k jídlu a pití a je to vůbec nejdůležitější člen posádky.

V extrémních případech (utopení cizí lodi apod.), může posádku tvořit ještě třetí člen, kterému se říká porcelán. Porcelán se je nepádlující člen posádky, který kybicuje do navigace, rozhoupává loď, neustále křičí, že se nudí a ujídá ze zásob. V případě potřeby jej lze využít k výměně unaveného háčka, nebo jako zátěž, která se dá pro odlehčení lodě vyhodit přes palubu.


Jezdíte na vodu nebo jedete poprvé? Podělte se o tom s námi na našem Facebooku!

 

Foto: Pixmac.cz

 

 

 

 

 

 

Podobné články