Jste obětí emočního týrání?

Citové vydírání je nejčastější formou zneužívání a je také nejvíce destruktivní. Obětí se může stát každý. Možná někdo z vašeho blízkého okolí. Poznáte ho?

Emoční zneužívání. Víme, co to znamená?

Téměř každý ví co je to fyzické zneužívání. Málokdo si však uvědomuje, že se může stát obětí zneužívání emočního, často aniž by tušil, jak daleko vše zašlo.

Výsledkem celého destruktivního procesu bývá nízká sebeúcta a deprese. Oběť ztrácí schopnost prožívat radost, trpí pocity méněcennosti, uzavírá se do sebe a ovlivněn je i její sexuální život. Citové problémy pak mohou vést k mnoha dalším onemocněním.

Jak tedy poznáme, že nás partner emočně využívá?

Prvními známkami psychického týrání je neustálá kritika a obviňování za každé situace. Pokud má náš partner sklon přehánět a vidět vše, co děláme, pouze negativně, potom se může jednat o znamení emočního zneužívání. Mezi další známky patří také omezování osobních zájmů a snaha o izolaci od ostatních lidí.

Profil násilníka

Člověk, který využívá citového zneužívání k získání kontroly a moci nad jinou osobou, se nikdy nesnaží chápat pocity druhých. Většinou nemá ani snahu druhému naslouchat. Vyzdvihuje své potřeby nad potřeby ostatních. Snaží se vzbuzovat v partnerovi pocit viny za věci, které s ním nemají nic společného. Bývá žárlivý a majetnický. Ve většině případů, byl tento člověk v dětství sám obětí některého druhu zneužívání.

Jak se vyrovnat s emočním vydíráním ve vztahu?

Uvědomte si, že změnit nelze Vašeho partnera, ale pouze reakce na něj. Můžete se mu pokusit ukázat, jak jeho projevy chování níčí Vás i celý Váš vztah. Pokud za to partner stojí, buďte trpěliví a dopřejte mu čas, aby se mohl pokusit své chování změnit. Stanovte nová přiměřená pravidla vztahu a důsledky v případě jejich porušení.

Nejdůležitější je komunikace. Mluvte s partnerem o všech Vašich pocitech. Abyste mu mohli lépe porozumět, ptejte se na důvody jeho chování a chtějte znát také jeho pocity. V případě, že partner projeví snahu a pochopí důvody svého jednání, je velká šance na obnovení vzájemné důvěry a úcty. V opačném případě buďte připraveni vzdát se.

Je důležité vědět, kdy se rozloučit

Některé vztahy jsou bohužel prostě špatné a zachránit je nelze. Hlavně kvůli sobě a svému duševnímu zdraví se snažte co nejdříve si ujasnit, zda ten Váš současný vztah ještě stojí za to, abyste na něm pracovali.

foto: StudentPoint/Studio Rubín

Podobné články