Maturita – Ano x Ne?

V poslední době se zejména sociálními sítěmi začal šířit hromadný odpor ze stran některých maturantů vůči blížící se zkoušce dospělosti. Jejich argumenty, nutno dodat, že často absurdního rázu, se dotýkají všeho možného. Nejčastěji je zmiňován fakt, že jim nejsou poskytnuty stejné podmínky jako předešlým maturantům, že nebyla látka dostatečně probrána, riziko ohrožení vlastní rodiny a také se několikrát objevuje role současné situace, která na nervy maturantů působila tak moc, že nebyli schopni jakékoli přípravy, která je pro zvládnutí maturitní zkoušky nezbytná.

Neprobraná látka

Ehm..středoškoláci docházejí do škol čtyři roky, ne? To znamaná, že na ten poslední necelý půl rok, po který jsou školy kvůli koronavirové pandemii zavřeny, z velké části spadá pouze opakování. Argument, že maturitní zkouška není možná kvůli neprobrání látky, je tedy jednoznačný nesmysl!

Zdravotní riziko

Středoškoláci budou maturitu skládat ve svých školách, což samozřejmě znamená, že se setkají nejen se svými spolužáky, ale i s vyučujícími. Nějaké zdravotní riziko by se tu při velké snaze nejspíš našlo, to nikdo nepopírá. Máme tu však dva jiné problémy.

  1. Spoustě maturantům primárně nejde o zdravotní riziko, ale ohrožení zdraví jako slušná výmluva pro to, aby se obávané zkoušce vyhnuli.
  2. Když se přikloníme k názoru, že jim určité riziko hrozí a zkoušky by se měly zrušit, automaticky vyvstává otázka: Co vysokoškoláci? Co pracující lidé? Neměli by být i oni zbaveni svých povinností?

Stres

Stres se dotýká každého z nás. Koronavirus v různých podobách dozajista zasáhl  nemalé množství lidí. Život ale bohužel není jen o těch pěkných věcech. Jsme konfrontováni se situacemi, které nám nejsou příjemné, které jsou těžké, s kterými si nevíme rady a nejradši bychom se té tíživé zodpovědnosti zbavili. To ale nejde. Musíme se zvednout a bojovat. O tom to je. Ne o útěku od povinností.

Podobné články