Musíme se bát radiace z WiFi a Bluetooth zařízení? Tady najdete odpověď

Chcete vědět, co se ví o potencionálním nebezpečí z WiFi routerů a bezdrátových sluchátek?

Není to tak dávno, co se opět objevila studie, která ukazuje možné spojení mezi radiací z mobilních telefonů a rakovinou. Jde ovšem o 10 let starou studii prováděnou na hlodavcích a od té doby se začaly masivně používat jiné, modernější technologie. Zejména pak WiFi signál a Bluetooth.

Stejně jako mobilní telefony, také WiFi routery používají energii rádio frekvence – jistou formu elektromagnetické radiace – aby vám přenesly bezdrátový internet do počítače, televize a dalších zařízení. Bluetooth sluchátka a zařízení také fungují na principu RF signálu, stejně tak chytré hodinky. Jaké tedy tento signál představuje nebezpečí pro lidské tělo, když jsme jím obklopeni?

zdroj: Frankie Valentine

Co víme a nevíme o radiaci z těchto zařízení

RF signál z mobilních telefonů, stejně jako z Bluetooth zařízení a WiFi, je považován za neionizující záření. Na rozdíl o ionizujícího záření, které způsobuje například ultrafialové světlo ze slunce, CTčko a rentgen, nebo nukleární exploze. Neionizující záření nemá dostatek energie na to, aby rozbilo nebo pozměnilo vaši DNA, což je jeden ze způsobí, jak se v lidském těle může objevit rakovina.

Co se týče mobilních telefonů, vědci zkoumali vliv RF signálu v uzavřených testovacích laboratořích na zvířatech, stejně také dělali průzkum mezi lidmi v normálním prostředí. U nich se snažili vědci zjistit, zda lidé, kteří hodně používají mobilní telefony, mají vyšší predispozice k rakovině mozku či jiné zdravotní potíže v porovnání s lidmi, kteří mobilní telefony tolik nepoužívají.

zdroj: rawpixel.com

Výsledky všech těchto testů nepřinesly žádnou jasnou odpověď. Neexistuje žádný definitivní důkaz, že záření z mobilních telefonů poškozuje lidské zdraví, ale také není jisté, zda není záření zcela bez rizika.

WiFi a Bluetooth signál je slabší, proto je bezpečnější

Výzkum RF signálu z WiFi sítí je ještě méně prozkoumaný. Probíhá zejména na laboratorních zvířatech. Vědci ale mohou odhadnout případné nebezpečí podle toho, jak ta technologie funguje. Díky tomu víme, že WiFi a Bluetooth signály představují ještě nižší nebezpečí, než případný signál mobilního telefonu.

Když voláte, píšete textovou zprávu nebo používáte data, váš telefon posílá a přijímá RF signál mezi anténou v telefonu a nejbližší mobilní věží. WiFi funguje podobně, ale signál putuje mnohem kratší cestu – mezi zařízením a WiFi routerem. RF signál tedy může být podstatně slabší než u mobilního telefonu, což by mohlo snížit jakýkoli efekt na organismus.

zdroj: NeONBRAND

WiFi routery navíc nedržíte přímo u hlavy, jako to děláte u mobilních telefonů a pokud jde o RF signály, „vzdálenost je váš kámoš“, jak říká doktor Leeka Kheifets. Je zároveň profesorem epidemiologie na UCLA School of Public Health. Síla signálu dramaticky klesá, když se jen trochu zvýší vzdálenost od vašeho těla. Dokonce i Bluetooth sluchátka, ačkoli je máte přímo na hlavě, jsou méně riziková než mobilní telefony, protože používají slabší signál. Což znamená, že pokud máte strach z mobilních telefonů, je mnohem lepší dělat hovory přes Bluetooth sluchátka.

Zatím se nic průkazného neví, ale můžete rizika snižovat

Ačkoli tedy víme, že WiFi a Bluetooth signály jsou méně rizikové než signály mobilních telefonů, stále pořádně nemůžeme říci, že nepředstavují absolutně žádné riziko. Vědci jednoduše nevědí, takže nemohou vyloučit žádnou možnost. Občas je tedy lepší opatrnost.

Protože se neví, jaký vliv mohou mít i tyto slabé RF signály na mladý, vyvíjející se organismus, ve školách se doporučuje používat primárně připojení k internetu drátové, vypínat routery, pokud se nepoužívají, a nebo je mít daleko od studentů. Například ve Francii je WiFi zcela zakázaná ve školkách.

Podobné články