Nejhlubší propast na celém světě?

Věděli jste, že se na Moravě poblíž Zbrašovských aragonitových jeskyní nachází nejhlubší propast nejen celé České republiky?

Víte, že je zároveň nejhlubším zatopeným jeskynním systémem celé České republiky a dost možná je s velkou pravděpodobností i držitelkou světového rekordu?

Lokalita

Nedaleko města Hranice (na Moravě je jen označení železniční stanice) a lázní Teplic nad Bečvou se rozléhá Národní přírodní rezervace Hůrka. Nacházíme se na východě České republiky a vydáme se do tajů místních devonských vápenců.

Hranická propast.

Pohled z Hranické propasti od jezírka.

Základní informace

Hranická propast byla jako jedna ze čtyř zatopených jeskyní na světě formována teplou minerální vodou (o teplotě dodnes asi 17 °C na hladině), tedy kyselkou. Vznik propasti můžeme rozdělit na dvě části – nejprve vznikala samotná zatopená jeskyně vystupováním horkých pramenů z neznámých hloubek podél puklin směrem nahoru, druhá fáze zahrnuje vznik vstupu, který se utvořil propadem stropu. Na dně zatopeného jeskynního systému najdeme jezírko, které je zapadané listím a často má téměř nulovou viditelnost vody.

Jezírko Hranické propasti.

Ponory

Propast je opředena mnoha pověstmi a již necelých 55 let láká potápěče a speleology ke zkoumání. První ponor se uskutečnil v roce 1961, ale teprve novodobé výzkumy prokazují, že hloubka dle vědců jednou opravdu může pokořit odhadovaných 900 metrů. Největší průzkumy provádí ZO 7-02 Hranický kras, která od roku 2000 překračuje rekordy díky potápěči světového formátu. Je polské národnosti a jmenuje se Krzysztof Starnawski.

Tým ZO 7-02 Hranický kras, zleva: David Čani, Viktor Krmelín, Krzysztof Starnawski, Vladan Žůrek a Grzegorz Rutkowski.

Průběh ponorů a rychlý postup v průzkumech propasti.

V roce 2000, kdy se Krzysztof poprvé pustil do bádání závratných hloubek propasti, naměřil 181 metrů. Ovšem o dva roky později byl jeho tým velmi činorodý. Uskutečnili hned několik průzkumů a od lednové hloubky 196 metrů se během devíti měsíců posunuli na hranici 225 metrů, což je nejhlubší ponor člověka v Hranické propasti! Sonda během stejného ponoru klesla do hloubky 373 metrů, ale rekord je připsán roku 2014, a to celých 384 metrů!

Ne vždy se potápěči setkávají se skvělou viditelností.

Srovnání

Co si budeme namlouvat, nejznámější propastí ČR byla ještě donedávna především Macocha. Ovšem její republikový prim je pouze v suché části, která měří 138,5 metrů. Tedy téměř dvojnásobek Hranické propasti, která od povrchu k hladině jezírka měří „pouhých“ 69,5 metrů.

Ovšem když porovnáme zatopenou část, tak má Macocha jen necelých padesát metrů. Oproti propasti hranické, která má zmíněných 384 m.

Světový rekord se počítá pouze ze zatopených částí, tudíž italská Pozzo del Merro drží stále první místo na světovém žebříčku! Dosahuje sice hloubky celých 392 metrů (tedy jen o 8 metrů) více než naše propast, ale pozitivní je, že Italové dna své propasti už dosáhli. Znamená to, že jen ta naše tajuplná hranická záhada může světový rekord přepsat! Snad to bude brzy.

Hranická propast, Macocha a italská Pozzo del Merro. Upravil: Vratislav Ouhrabka, 2015.

Nebezpečí

Problematiku ponorů přiblížil sám Krzysztof Starnawski pro National Geographic:

„Problém je s recyklujícím vzduchem oxidu uhličitého. Nikdo neví, kdy je třeba skončit s ponory, protože neexistuje mnoho lidí, kteří se potápějí tak hluboko. Dave Shaw nastavil předchozí rekord v roce 2005. O dva dny později zopakoval stejný ponor a zemřel. Záběry z kamery ukázaly, že ruce se začínají třást nekontrolovatelně. Vdechl příliš mnoho CO2 a ztratil kontrolu.“

„Mám-li strávit tři až čtyři minuty na dně, musím vydržet šest až sedm hodin v dekompresi. Pokud bych se snažil jít rovnou na povrch, byl bych mrtvý za pět minut.“

Jistící potápěč Michal Guba v dekompresním stanu v hloubce 9 metrů.

Shrnutí

Hloubka propasti tedy čítá celkovou hloubku 453,5 metrů (69,5 m suchá část + 384 m hloubka jezírka změřená sondou). Hranická propast je tedy:

1. nejhlubší v celé České republice,

2. nejhlubší zatopená propast na světě!

 

ČTĚTE TAKÉ: Geografickou perličku v podobě map, které nám ve škole nikdy nikdo neukázal.

 

Foto: hranickapropast.cz, facebook.com, itras.cz

Podobné články