Neměli jste štěstí u přijímaček? Zkuste soukromou školu!

Nedařilo se vám u přijímacích zkoušek na vysněnou vysokou školu? Nechcete zkoušet druhé kolo na státní VŠ? Nevadí, jsou tu ještě soukromé!

Přijímací zkoušky jsou bezesporu velice stresující. Přestože jste se učili podle svého nejlepšího vědomí na maximum, zjistili si vše potřebné, měli kompletní testy z minulých let a o SCIO testech se vám zdálo každou noc, vždy existuje možnost neúspěchu. Můžete mít třeba jen neobvykle špatný den.

Neházejte ale flintu do žita! Nabízíme vám seznam vysokých škol, na kterých buď není třeba vůbec absolvovat přijímací zkoušky, nebo jsou pouze ve formě pohovoru či krátkého testu. Kromě samozřejmého poplatku za přijímací řízení jako na všech ostatních VŠ, si však musíte připravit i několik tisíc na školné za každý semestr. . Většinou je dokonce možné jeho výši případně snížit díky stipendiím.

Praha

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o.

Studium: Bc. i Mgr. – Tvůrčí psaní a publicistika, Komunikace v médiích 

Přijímací řízení: na některých oborech 2 části – talentová ZK: zaslaná vlastní umělecká práce, ústní pohovor – součástí je seznam knih, filmů či divadelních představení

Poplatek ročník: Bc. – prezenční 50 000,- Kč, kombinovaný 50 000,- Kč; Mgr. Prezenční 50 000,- Kč

Termín odevzdání přihlášek: 2. kolo do 31. 8. 2012

Univerzita Jana Amose Komenského

Studium: Bc.- Vzdělávání dospělých, Speciální pedagogika – vychovatelství, Sociální a mediální komunikace, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia – řízení lidských zdrojů, Audiovizuální komunikace a tvorba, Scénická a mediální studia, Pojišťovnictví, Bezpečnostní studia; Mgr. – Andragogika, Speciální pedagogika – učitelství, Sociální a mediální komunikace, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu

Přijímací řízení: probíhá bez přijímacích zkoušek.

Poplatek za semestr: Audiovizuální komunikace a tvorba, Scénická a mediální studia 30 000, Andragogika, Speciální pedagogika 15 000, ostatní 25 000,- Kč

Termín podání přihlášek: do 15. 9. 2012

Vysoká škola ekonomie a management

Studium: Bc. – Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing; Mgr. – Ekonomika a management s oborem Management firem; celoživotní; profesní kurzy a vzdělávání

Přijímací řízení: je dvoukolové – 1. kolo: osobnostní, manažerský nebo odborný test apod., 2. kolo: administrativně organizační část, prezentaci, ústní pohovor; za poplatek 1 000,- Kč lze zažádat i o mimořádný termín

Poplatek za ročník: není přesně dán – možnost flexibilního výběru různých hledisek s odlišnými finálními částkami od 30 do 40 000,-

Termín podání přihlášek: Studijní programy jsou na VŠEM zahajovány třikrát ročně (říjen, leden, duben) – není pevně stanovena uzávěrka přihlášek, ale pouze doporučený termín jejich podání dle termínu zahájení studia (říjen – 1. 8., leden – 1. 12., duben – 1. 3.)

Vysoká škola obchodní

Studium: Bc. – Cestovní ruch, Informatika v cestovním ruchu, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu; Bc. Pro VŠ – Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu; Mgr. – Management cestovního ruchu, Management leteckých podniků

Přijímací řízení: v akademickém roce 2012/2013 proběhne bez přijímacích zkoušek

Poplatek za semestr: Bc. – 22 500, Mgr. –  25 000,- Kč

Termín podání přihlášek: do října 2012

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Studium: Sportovní a kondiční specialista (s možností výběru specializace „Wellness“, Sportovní a volnočasový pedagog 

Přijímací řízení: v akademickém roce 2012/2013 proběhne bez přijímacích zkoušek.

Poplatek za ročník: Sportovní a volnočasový pedagog – 39 900 (tato snížená cena školného platí první dva roky studia v průběhu trvání projektu viz stránky VŠ), Sportovní a kondiční specialista 58 000,- Kč

Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2012

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Studium: Ošetřovatelské obory – všeobecná sestra, porodní asistentka, Specializace ve zdravotnictví – radiologický asistent, zdravotnický záchranář

Přijímací řízení: z biologie a psychologie SŠ, zdravotní potvrzení s očkováním; možnost ověření znalostí na zkušebním testu za 200,- Kč s jakýmkoli počtem opakování do 9. října 24 hodin.

Poplatek za ročník: Ošetřovatelské obory – 34 000, Radiologický asistent – 56 000 a Zdravotnický záchranář 48 000,- Kč

Termín podání přihlášek: 2. kolo do 3. 9. 2012

Brno

Akademie STING, o.p.s.

Studium: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Právní specializace a další magisterské i bakalářské obory

Přijímací řízení: sestává z pohovoru, v případě nedostatečného ekonomického profilu jsou nutné rozdílové zkoušky.

Poplatek za ročník: skládá se z 2 000,- Kč zápisného, 36 000,- za školní rok pro bakalářské a 46 000,- Kč pro magisterské studium.

Termín podání přihlášek: 2. kolo 31. 7., 3. kolo 4. 9. 2012   

NEWTON College, a. s. – Vysoká škola managementu a podnikání

Studium: Management se zaměřením na psychologii, Globální podnikání a management

Přijímací řízení: motivační rozhovor, esej na místě či připravená, ověření studijních předpokladů

Poplatky za semestr: Bc. prezenční- Management se zaměřením na psychologii 31.500, Globální podnikání a management od září 2012 (tj. pro akademický rok 2012/13) 21.000,- Kč; kombinované 20 000,- Kč 

Termín podání přihlášek: do 28. 9. 2012

Olomouc

Vysoká škola podnikání, a.s.

Studium: Bc. – Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Informatika a internet v podnikání, kombinované; Mgr. – Podnikání

 Přijímací řízení: motivační pohovor s poradcem pro studium

Poplatek za ročník: Bc. prezenční – 35 990, kombinované – 35 700; Mgr. prezenční 47 990, kombinované 47 900,- Kč

Termín podání přihlášky: el. i poštou či fyzicky nejpozději týden před přijímacím řízením – 5. kolo 15. 8., 6. kolo 22. 8., 7. kolo 5. 9. 2012 v různých městech

Kolín

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Studium: Politologie – bakalářské i magisterské, kurzy i vzdělávání 3. věku.

Přijímací řízení: je jednokolové, ZK má podobu pohovoru o znalostech základů středoškolských společenských věd a zájmu o studium. Úspěšnost je 100%, každý má šanci zjistit jestli stačí na studium této vysoké školy.

Poplatek za semestr: je 19 900,- Kč.  

Termín podání přihlášek: 2. kolo 15. 8., 3. kolo 15. 9. 2012

Foto: Photl.com

Podobné články