Odpovídá písmo vašemu temperamentu?

Zkušený grafolog by z vás po zhlédnutí vašeho rukopisu četl jako z knihy. Posuďte, zda vaše písmo odpovídá vaší povaze.

Sangvinik

Písmo sangvinika je široké a plošné. Tlak na tužku je pravidelný a je zřetelné, že se s psaním nijak neloudá. Písmo je pravoběžné, což znamená, že veškeré kličky, tahy i diakritika směřují více doprava. Diakritika je také umisťována výše nad písmeno. Objevují se i girlandy. Ty poznáte tak, že v případě písmen n a m se obloučky dotýkají dolní linky (n tedy vypadá jako u). Pokud budete psát na papír bez linek, řádky vám budou vybíhat směrem nahoru. Písmo budí dojem rytmičnosti a harmonie.

Impulzivnost cholerika se projevuje ve všech směrech.

Cholerik

Impulzivnost cholerika je jasně zřetelná i v jeho písemném projevu. Takový rukopis je nepravidelný a nerytmický. Cholerik píše velká písmena a řádky kolísají nahoru a dolů. Viditelné jsou i tlakové nerovnosti: na tužku totiž tlačí více jen v určitých částech textu, jindy papír sotva polechtá. Větší tlak se projevuje například u písmen m a n, která nejsou oblá, nýbrž špičatá. Písmo je skláněno, stejně jako u sangvinika, doprava.

Stejně jako melancholik, i jeho písmo působí smutně.

Melancholik

Písmo melancholika poznáte díky malým písmenům a sklonu, který směřuje kolmo nebo doleva. Písmena jsou spíše úzká, hubená a na tužku je vytvářen pouze slabý tlak. Písemný projev působí ochable, a když budete melancholika při psaní sledovat, uvidíte, že píše opravdu pomalu. Mezi slovy dělá větší mezery a ve slovech nejsou jednotlivá písmena tolik spojována. Diakritika je umisťována spíše vlevo od písmena, což je jeden ze znaků levoběžnosti. Písmena m a n jsou krásně oblá.

Písmena m a n jsou krásně oblá.

Flegmatik

Pro flegmatiky je typické, že se snaží písmena si zjednodušovat, proto může být jejich písmo hůře čitelné. Na rozdíl od melancholika se vyskytují menší rozdíly v délce a písmena v jednotlivých slovech na sebe navazují. Písmo je nakloněno buď mírně doprava, nebo je kolmé. Obloučky mohou být oblé nebo mírně špičaté. Přestože píše pomalu, nebojí se na tužku pořádně zatlačit.

 

Nalezli jste se v uvedených charakteristikách, nebo jsou úplně mimo? Podělte se s námi o vaše názory v diskuzi pod článkem nebo na našem Facebooku!


Foto: deviantart.com

Podobné články