Pane doktore nebo profesore aneb – jak správně oslovovat?

Pryč jsou doby, kdy jsme jako čerství prvňáčci mávali nataženou rukou a pokřikovali po celé třídě „pančelko, pančelko“. Dnes aby měl člověk na správné oslovení snad další vysokou školu! Taky si nad tím někdy lámete hlavu? Pokračujte ve čtení!

Na akademickou půdu se hodí přibalit do batohu i určitou etiketu. Do ní patří i správné oslovování svého vyučujícího, protože s obligátním „pane učiteli“ si už nevystačíte. Správným oslovením nevyjadřujete pouze úctu k dané osobě (byť vám může být jakkoliv nesympatická), ale i k jeho vzdělání a instituci vysoké školy jako takové. Nabízíme vám návod, díky kterému už nikdy nebudete marně koukat na cedulku se jménem před kabinetem!

Pozor na hierarchii titulů

Zlaté pravidlo říká, že pokaždé oslovujeme nejvýše dosaženým titulem. Jak ho ale poznáte? Podívejte se na náš přehled, ve kterém jsme hierarchicky seřadili tituly od nejnižšího po nejvyšší.

Akademické tituly

Bc., BcA.

Tento titul získají ti, kteří úspěšně zakončí tříleté nebo čtyřleté bakalářské studium VŠ. Obyčejně se s nimi v roli vyučujících nesetkáte, ale pokud už se tak stane  (například v podobě hosta na přednášce), použijte oslovení pane bakaláři/paní bakalářko.

Ing., Mgr.

Jedná se o absolventy magisterského studia, kteří se oslovují pane inženýre/paní inženýrko nebo pane magistře/paní magistro. Osoby, jejichž tituly se vyskytují v malých obměnách (Ing. arch. či MgA.), oslovujte úplně stejně.

PhDr., RNDr.,PaedDr.,MVDr., JUDr. ….

Lidé s těmito tituly jsou absolventy magisterského studia a složili rigorózní zkoušky (typ státní zkoušky na některých vysokých školách). Možností, co mají před všemi známým „Dr.“ je celá řada.Při rozhovoru s nimi používáme oslovení „pane doktore/paní doktorko“.

Akademicko-vědecké tituly

Tyto tituly už jsou vyšší než akademické. Proto jim při oslovení dávejte vždy přednost!

Csc.

Toto označení, které se objevuje za jménem, poukazuje na kandidáta věd. Oslovení pane kandidáte věd/paní kandidátko věd se ovšem příliš neujalo, proto spíše použijte titul nižší – například PaedDr. a podobně. Tento titul se již neuděluje, nahradil ho Ph.D.

Ph.D., Th.D.

Titul můžeme najít opět za jménem a značí absolventa doktorského studia. Oslovujeme jako pane doktore/paní doktorko.

Vědecko-pedagogické tituly

Nejvyšší možné tituly. Pokud je nalezneme u jména, vždy oslovujeme jimi! POZOR  profesor je vyšší titul než docent, proto když má někdo u jména doc. i prof., oslovujte ho vždy jako pana profesora/paní profesorku.

doc.

Zkratka doc. značí docenta. Tuto vědecko-pedagogickou hodnost získá každý, kdo složí tzv. habilitaci. Oslovujeme jej pane docente/paní docentko.

prof.

Prof. neboli profesor je nejvyšší možný titul, kterého lze dosáhnout a je jmenován prezidentem republiky. Dávejte si pozor – často bývá zvykem oslovovat všechny vyučující na vysoké škole takto, ovšem není to správné! Oslovujte tímto způsobem pouze ty, kterým titul náleží!

Další tipy, které vám pomohou zazářit

Zapomeňte na slečnu doktorku

Při hovoru, ať už osobním či písemném, neberte v úvahu, jestli se jedná o paní úctyhodného věku nebo je to krásná blondýnka, která vypadá jako čerstvá absolventka. Vždy přidávejte před samotný titul oslovení „paní“.

Vyhněte se slečně inženýrce. Používá se oslovení "paní inženýrko"

Co s Janem Novákem, Dis. ?

Ve svém životě se můžete setkat i s někým, kdo má za jménem zkratku Dis. Označuje to absolventa vyšší odborné školy, diplomovaného asistenta. Jeho titul není akademický, proto ho oslovte pouze jako „pane Nováku“, nikoliv „pane diplomový specialisto“.

A nakonec naše doporučení

Někdy je vhodnější oslovovat své „nadřížené“ spíše funkcí. Může se jednat zejména o děkana, proděkana, paní sekretářku nebo vašeho vedoucího. Proto si alespoň poočku nastudujte složení fakulty, abyste byli v obraze.

Podobné články