První pomoc: Co dělat, když někdo omdlí?

TÉMA MĚSÍCE: Hot summer

Léto znamená parné dny a vysoké teploty. Vedra mohou způsobit kolaps neboli mdloby. Ohrožení nemusí být jen starší lidé, i když ty jsou ohroženi nejvíce, ale omdlít vedle vás může i vitální, zdravý, mladý člověk.

Proč dochází k omdlení?

Mdloby jsou obranná reakce našeho těla. Dojde k nim při poklesu krevního tlaku a zpomalení srdeční frekvence. Do srdce se nedostává krev a tím se nedokrvuje mozek. To je důvod pádu, protože mozek pomáhá srdci, aby se příliš nenamáhalo pumpováním krve do hlavy.

Kdy dochází k mdlobám nejčastěji?

Jak již bylo řečeno, tak především v tropických dnech, ve vydýchaných prostorách, nebo když dlouho stojíme. Stejně tak při nesprávném dodržování pitného režimu. K omdlení ale může dojít i šokem – úlek, otřes nebo při strachu.

Lidé často poznají, že omdlí a stačí tomu zabránit, či rychle upozorní okolí, že je jim nevolno či cítí závrať. Hlavními příznaky jsou bledost, špatné dýchání, motání hlavy a může dojít i k výpadkům zraku (mžitky před očima).

Co může pomoci, pokud cítíte, že omdlíte:

  • lehnout si (nebo alespoň sednout)
  • dát si hlavu mezi kolena

ČTĚTE TAKÉ: První pomoc – nehoda na silnici

Postup první pomoci

1. Pokud ve vašem okolí někdo omdlí, pokuste se ho zachytit, aby nespadl na tvrdé.

2. Zdvihněte postiženému dolní končetiny.

3. Pokud má oděv, který mu svírá krk, uvolněte ho (rozepněte knoflíček, sundejte šátek).

4. Zajistěte přísun vzduchu (otevřete okna, dveře).

5. Můžete mu na čelo přiložit studený obklad.

Pokud se postižený neprobere do pěti minut, zavolejte lékařskou pomoc (155, 112). Po probrání je nutné ho ještě pozorovat. Nedovolit mu hned vstát, měl by alespoň ještě deset minut ležet a po té se pomalu zkoušet zvedat, nejdříve do sedu a po dalších několika minutách zkusit vstát.

Pokud postižený omdlel bez zjevné příčiny, nebo k tomu dochází častěji, doporučte mu návštěvu lékaře a vyšetření.

Stalo se vám, že jste pomáhali někomu, kdo omdlel? Napište nás své zážitky na facebook.

Foto: photl.com

Podobné články