Půjčování auta od rodičů? Myslete na věci, které ušetří pozdější trápení.

Auto si od rodičů půjčují nejčastěji mladí od 18 do 24 let. Tato skutečnost je obecně známa pojišťovacím společnostem, které již několik let nejen zvyšují náklady na povinné ručení mladým řidičům. Pokud si půjčujete od rodičů auto, myslete na věci, které vám ušetří pozdější trápení. Jaké to jsou?

Děti si půjčují vozy od rodičů

Složili jste úspěšně zkoušku a získali řidičský průkaz. Rodiče jsou na vás jistě hrdí, ale mohou mít obavu z blízké budoucnosti, kdy je budete neustále žádat, aby vám půjčili své auto. Samozřejmě mohou mít vaši rodiče úplnou důvěru v dovednosti čerstvého řidiče, ale zároveň mohou cítit jakousi vnitřní úzkost. Pokud si chcete vůz od rodičů půjčovat, je vhodné včas sjednat havarijní pojištění.

Rodiče by se měli snažit porozumět dětem a děti by se naopak měli snažit porozumět emocím svých rodičů. Přesvědčte je, že neustálé poučování z vás neudělá lepšího řidiče, ale pouze vás odrazuje od společné jízdy. Je vhodné mluvit s rodiči o bezpečnosti silničního provozu a nebezpečích, která jsou nejčastějšími příčinami nehod mladých lidí. Naučte mladého řidiče respektovat pravidla, zodpovědnost na silnici, nepřeceňovat své schopnosti, buďte vždy partnerem dítěte.

Půjčení auta dítěti rodiče odpovědnosti za škody nezbaví

V mnoha rodinách je zcela běžnou věcí půjčit si od rodičů auto. Často pak majitel vozu nesprávně předpokládá, že má-li sjednané a řádně uhrazené povinné ručení, je chráněn před jakoukoliv odpovědností v případě, že dítě s vozem způsobí dopravní nehodu.

Odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků je ustanovena v občanském zákoníku. Není přitom důležité, zda škodu způsobil provozovatel vozidla, postačí prostá skutečnost, že je provozovatelem daného vozu. Řidič je také za způsobenou nehodu zodpovědný, ale v rozsahu, v jakém zavinil škodu. Oba dva tedy musí škodu uhradit stejným dílem.

Na cesty do zahraničí je vhodný písemný souhlas

Pokud s půjčeným vozem od rodičů hodláte vyrazit do zahraničí, je vhodné mít s sebou také písemný souhlas, nejlépe s úředně ověřeným podpisem. Tento souhlas povinný není, ale může vám v budoucnu ušetřit mnoho starostí.

Písemný souhlas by měl být sepsán česky i v jednom z cizích jazyků, nejčastěji v angličtině. Pokud budete mít souhlas pouze v češtině, může při namátkové kontrole na území cizího státu vzniknout problém. Policie má totiž právo zadržet vůz do doby, než se potvrdí, že se nejedná o kradené vozidlo. Souhlas by měl obsahovat údaje o majiteli, výpujčiteli a samozřejmě o zapůjčeném voze. Chybět nesmí ani datum, podpis a samozřejmě ověření podpisu.

Před samotnou cestou také zkontrolujte stav vozu a také zda máte u sebe dostatečný počet reflexních vest. V některých státech ji musí mít každý cestující k dispozici. Dobré je také vědět, zda má majitel vozu sjednané asistenční služby v případě poruchy nebo nehody vozidla v zahraničí nebo nikoliv.

Pokud se zapůjčeným autem havarujete, rozhodně není na místě panika. Zajděte na nejbližší pobočku policie a vyžádejte si protokol o nehodě. Následně kontaktujte asistenční službu a vyfoťte si škodu na voze. Všechny dokumenty si samozřejmě uschovejte pro další jednání s pojišťovnou.

 

Podobné články