Řeč těla, aneb co vyčteme z tváře a prozradí hlas

Pokud chcete dobře odhadnout lidi a jejich vlastnosti, naučte se analyzovat jejich hlas a výraz tváře. Mimika a hlasový projev, může být lepším barometrem, než pouhá slova.

MIMIKA A EMOCE

Výraz obličeje vypovídá o emocionálním stavu člověka a odrážejí se v něm jeho postoje. Z výrazu lidské tváře vyčteme emoce jako je štěstí, neštěstí, překvapení, zájem, radost, nespokojenost, smutek či vztek. Pojďme se společně podívat na projevy obličeje a jejich význam.

Oči a obočí                                                                                                                                  Vytažené čelo nahoru s vodorovnými vráskami, znamená šok nebo nedůvěru. Pokrčené čelo s vráskami uprostřed u kořene nosu, značí negativní postoj. Pozvednuté obočí, vyjadřuje vztek, či podráždění. To, že je člověk zaskočený nebo překvapený, prozradí doširoka otevřené oči. Je to také projev strachu. Ve vzteku většinou člověk upírá pohled na druhého a má přimhouřené oči. Sklopený pohled znamená, že je dotyčný buď smutný, nebo má nízké sebevědomí. Když člověk lže, obvykle se očnímu kontaktu vyhýbá.

Ústa                                                                                                                                           Skutečnou náladu ovšem nejlépe prozradí rty. Široký úsměv, s vráskami kolem úst a očí, značí upřímnost. Je to výraz radosti. Úsměv se stisknutými rty, většinou nevyjadřuje nic dobrého. Když se člověk musí věnovat něčemu, čím se zabývat nechce, začne podvědomě zívat, aby se tématu vyhnul. Zakrývání úst může znamenat lež a kousání rtů často znamená, že lidé chtějí ovládnout svůj výraz a potlačit vztek.

Ukázka


HLASOVÝ PROJEV     

Hlasový projev vychází z tónu a povahy hlasu. Ať už mluvíme s někým tváří v tvář nebo po telefonu, existují charakteristické rysy hlasu, které vám pomohou člověka rychle odhadnout.

Styl hlasu                                                                                                                                         Živý hlas ve vás vyvolává díky nadšení a optimistickému tónu zájem. Mění výšku i hlasitost a má sebejistý tón i zabarvení. Dokáže vyjádřit náklonnost, vztek, radost, soucit, smutek, obavy i pochybnosti. Lidé s podobným hlasem jsou vnímáni jako důvěryhodní, zajímaví, inteligentní a spolehliví. Jejich hlas neochabuje a nekolísá. Svůj život mají pod kontrolou.

Výška hlasu                                                                                                                                    Lidé s příliš vysoko postaveným hlasem, jsou často vnímáni jako slabí, neschopní a ne příliš inteligentní. Jsou pravým opakem lidí s hlasem sytým a zvučným. Výzkumy prokázaly, že téměř       70 % lidí při rozčílení zvýší hlas. Z toho vyplývá, že lidé hovořící vysokým hlasem mohou žít v permanentním stresu nebo strachu. Hlouběji posazený hlas zní příjemně. Pokud je však příliš hluboký, působí nepřirozeně. Tito lidé jsou vnímáni jako falešní. Nepřiměřená hloubka hlasu se často objevuje u mužů, kteří si nejsou jistí sami sebou.

Hlasitost                                                                                                                                          Lidé hovořící příliš tiše, mnohdy chtějí, abyste si mysleli, že jsou stydliví a ostýchaví, ale ve skutečnosti je to z jejich strany jen póza. Výzkumy také prozradily, že tito lidé v sobě mohou mít smutek. Hlasitě hovořící lidé na sebe strhávají pozornost a křičí ze všech sil, aby toho dosáhli. Pokud člověk netrpí nějakou vadou sluchu, není důvod, proč by si neměl uvědomovat, jak hlasitě mluví. Takoví lidé mohou trpět skrytým vztekem a zlobou ukrytou hluboko uvnitř.

Charakter                                                                                                                                        Lidé s rozechvělým hlasem jsou často podráždění a nervózní. Spoustu času tráví v obavách, co si o nich myslí ostatní, nebo co se jim může přihodit. Jsou váhaví a nejistí. Oproti tomu lidé, kteří jakoby hlasem útočili, jsou často vzteklí, agresivní a ctižádostiví. Pokud lidé mluví bouřlivě nadšeným a rozrušeným hlasem, mají většinou sklony k neomalenosti, snaze ovládat ostatní a musí být také neustále středem pozornosti. Tzv. „cukrově sladký“ způsob hovoru značí neupřímnost. Toto lidé něco jiného říkají, ale úplně něco jiného si myslí. Rychle hovořící lidé bývají velice neklidní a nervózní. Trpí nejistotou a často i nízkým sebevědomím. Lidé hovořící  příliš pomalu se potýkají s vnitřním zármutkem, bývají soustředění  jen sami na sebe.

Photo by sxc.hu


Nenechte si ujít!                                                                                                                          Obsah řeči je velmi důležitý pro zjištění, o jakého člověka se jedná. V příštím díle si povíme něco  o tom, jak lidé komunikují a co to o nich vypovídá.


Photo by sxc.hu   Video by youtube,com                                                                                           Zdroj: Praktická komunikace pro každý den, Laura Janáčková 1993

Podobné články