Řeč těla, aneb vše je otázkou postoje

Téma měsíce: Vítejte, prváci!

Každý z nás již někdy v životě přišel do nového kolektivu. Ať už se jedná o nástup na střední,        či vysokou školu, nebo třeba do nového zaměstnání, známe ty smíšené pocity a obavy, plynoucí   z neznámého a neprozkoumaného prostředí. Právě umění neverbální komunikace, vám může pomoci, lépe a rychleji se zorientovat v novém prostředí.

V minulých dílech jsme si řekli, jak je v dnešní době důležité, umění efektivní komunikace a ukázali jsme si, jak významnou roli v našem životě hraje asertivita. Pojďme se tedy dnes společně podívat na tu neverbální část, která běžně tvoří více než 60% komunikace, tzv.“řeč těla“.

Pokud lidem důkladně nasloucháte a zároveň sledujete pohyby jejich těla, můžete se o nich hodně dovědět. Zjistíte, jestli mluví pravdu, nebo lžou, jestli se jim líbíte, mají vás rádi, nebo nemají.         Dokonce můžete také zjistit, zda říkají opravdu to, co si ve skutečnosti myslí.

Tělo nelže                                                                                                                                        Je-li Vám někdo příjemný, máte tendenci se k němu naklánět. Naopak pokud se v něčí přítomnosti cítíte nepříjemně, nebo se Vám dotyčný člověk nelíbí, máte tendenci se od něj odklánět dozadu. Lidé, kteří si udržují od druhých odstup, často vyjadřují pocit ohrožení. Když někdo kopíruje vaše gesta a pohyby, chce se vám podobat, nebo má zájem vytvořit bližší vztah. 

POSTOJ                                                                                                                                 Sebevědomý člověk stojí pevně a vzpřímeně, ale zároveň jeho postoj působí uvolněně.Takové držení těla vyjadřuje sebeovládání, odhodlanost a rozhodnost. Skleslé držení těla a kulatá ramena jsou výrazem rezignace, nízkého sebevědomí a ovlivnitelnosti. Může to také znamenat, že dotyčného nezajímá téma hovoru.

HLAVA                                                                                                                                        Naklánění hlavy k jedné straně značí zájem. Tento člověk pozorně poslouchá a soustředí se na to, co říkáte. Lidé, kteří neustále pokyvují souhlasně hlavou, se cítí nejistí a mají strach z odmítnutí. Hovořit s někým se skloněnou hlavou, znamená nejistotu a nízké sebevědomí.

RUCE                                                                                                                                             Paže spojené za zády značí otevřenost a vstřícnost.Takový člověk dává najevo, že necítí potřebu se jakkoli chránit (nemá co skrývat). Má-li člověk ruce v bok a jeho lokty směřují do stran, jakoby říkal: „Držte se ode mě dál“. Je to také výraz velké sebedůvěry a nezávislosti. Necítí-li se člověk dobře, mívá zkřížené paže jako obranu. Takové gesto obvykle doprovází nervozita a napětí.       Lidé, kteří se při hovoru něčeho drží, například stolu, opěradla židle, nebo vlastní dlaně, prožívají napětí, cítí se nejistí a doslova se snaží sami sebe podržet. Může to znamenat lež, nebo se brání projevit velmi silné emoce.

DLANĚ                                                                                                                                      Pokud je člověk vstřícný a upřímný, své dlaně ukazuje a jeho prsty jsou natažené.Takové gesto   je velmi vstřícné, protože ukázat dlaně znamená zranitelnost. Sebevědomí lidé dávají svou jistotu najevo také dlaněmi do stříšky, kdy se dotýkají konečky prstů. Je to projev sebejistoty a toto gesto můžeme často vidět u učitelů, politiků, nebo právníků. Pokud člověk své dlaně skrývá například     v kapsách, je možné, že tají něco důležitého. Zatnuté pěsti zase značí, že dotyčný nevyjadřuje své skutečné pocity, má vztek a zlobí se.

NOHY                                                                                                                                          Když člověk sedí s nohama lehce od sebe, vyjadřuje tím otevřenost a důvěru. Pokud jeho chodidla směřují směrem k vám a kolena drží u sebe, naznačuje tím  upřímnost a vlídnost. U mužů i žen        se sebedůvěra, také projevuje přehozením nohy přes nohu s koleny přes sebe. Pokud se ve vaší společnosti někdo necítí dobře, jeho nohy se stáčí ke dveřím. Jeho touhu odejít může prozradit      i mírné podupávání nohou. Pokud má někdo nohy natažené před sebe, ať už jsou zkřížené nebo ne, dává tím najevo svou dominantnost.

Ukázka

 

Nenechte si ujít!                                                                                                                             Zradit vás může nejen postoj a gesta, ale také výraz obličeje a váš hlas. Co vše na vás prozradí mimika a hlas se dozvíte v příštím díle. 

 

Photo by sxc.hu, video by youtube.com                                                                                              Zdroj: Vím, co si myslíte! Lillian Glass 2009, Techniky vedení rozhovoru, Christine Scharlau 2008

Podobné články