Rektor, kvestor, děkan – kdo se v tom má vyznat?

Rektor, děkan, kvestor, ředitel, tajemník, studijní referentka. Názvy funkcí někdy opravdu zamotají hlavu.

Nástup na vysokou školu s sebou přináší spoustu velkých změn. Nové město, noví přátelé i vyučující a velké množství nových informací. První dny na vysoké škole mohou být opravdu náročné. Asi vám neporadíme, kde v okolí vaší fakulty seženete nejlepší kávu, ani jaké volitelné předměty si máte zapsat. Ale pomůžeme vám se zorientovat v akademických hodnostech. Aby váš vstup do univerzitního světa byl co nejhladší, přinášíme vám minislovníček Kdo je kdo na VŠ.

Kdo je rektor – vedení univerzity

Rektor stojí v čele univerzity, jedná a rozhoduje ve věcech dané vysoké školy a reprezentuje ji navenek. Na návrh akademického senátu jej jmenuje prezident republiky. Pokud se potkáte na chodbě či v menze, vystačíte si s oslovení pane rektore. Při slavnostních událostech, jako je imatrikulace či promoce se užívá slavnostní oslovení Vaše Magnificence. Zástupcem rektora je pak prorektor.

Kdo je kdo? Studentpoin vám poradí, jak se v tom vyznat!

Jak se volí děkan – vedení fakulty

V čele jednotlivých fakult stojí děkani. A jak se volí děkan? Jmenuje ho rektor univerzity na základě návrhu akademického senátu. Děkan má na starost vedení fakulty i jmenování ostatních funkcionářů, jako jsou tajemník fakulty či proděkan (zástupce děkana). Děkanát, neboli úřad děkana, rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se fakulty. Z vedení univerzity vám děkan bude nejblíže. Pokud byste měli znát alespoň jedno jméno z vedení vaší školy, mělo by patřit právě děkanovi.

Vedení katedry a ústavu – ředitel či vedoucí

Stejně jako univerzita se skládá z několika fakult, na fakultě najdete řadu kateder a ústavů. Například na pedagogické fakultě naleznete katedru dějepisu, matematiky či občanské výchovy. Zjednodušeně řečeno, katedra či ústav zaštiťuje jednotlivé obory. Někdy se stává, že jeden studijní obor je spravován dvěma či více katedrami.

V čele katedry či ústavu stojí ředitel či vedoucí, jenž zodpovídá nejen za věci studijního rázu, jako je například setavení studijného plánu, ale stojí také v čele odporné činnosti dané katedry. S katedrou budete během vašeho studia v úzkém kontaktu a většinu jejích členů poznáte osobně.

Finanční správa aneb co dělá kvestor

Trošku mimo studijní záležitosti stojí kvestor a tajemník fakulty. Tito funkcionáři mají na starost finanční záležitosti. Kvestor zodpovídá za finance celé univerzity, tajemník řeší finance dané fakulty. Během studia s nimi do styku asi příliš nepřijdete, ale nyní alespoň víte, co dělá kvestor.

Tip

 I vy můžete mít své finance pod kontrolou. Objevte výhodné studentské účty. Něco málo jsme o nich napsali, tak proč si nerozšířit obzory. 

Akademický senát

Dalším důležitým orgánem, jenž se významně podílí na vedení univerzity, je akademický senát. Ten bývá složený nejen z vyučujících, ale také z řad studentů. Díky členství v akademickém senátu máte možnost ovlivnit volbu děkana či rektora a aktivně se zapojit do dění na vaší škole. Jednání senátu bývají veřejná a můžou se jich účastnit všichni studenti, bez ohledu na členství. Můžete zde překládat vaše návrhy i stížnosti.

Studijní oddělení

Studijní oddělení bude vaším druhým domovem. Častěji budete možná v menze či vaší oblíbené kavárně. Každému studentovi je na začátku studia přiřazena studijní referentka. S tou pak řešíte téměř všechny studijní i administrativní záležitosti. Na studijní oddělení se musíte vydat kvůli zápisu do dalšího ročníku, uznání zkoušky či přerušení studia.

Studentka

Jedním z nejdůležitějších dokumentů, který toto oddělení vydává, je potvrzení o studiu. Doporučujeme si ho nechat vystavit hned v několika kopiích. Potvrzení budete potřebovat například když budete chtít uplatnit nárok na studentskou slevu. Před studijním oddělením se často tvoří dlouhé fronty a nerudná referentka je už takovým univerzitním evergreenem. Náladu referentky asi jen tak nezlepšíte, ale dlouhým frontám se můžete vyhnout. Stačí, když budete věci řešit v předstihu.


Při nástupu na vysokou možná je složité si zvyknout, ale o tom někdy vysoká je. Naučit se rychle přizpůsobit situaci a neutéct. Můžete se bavit představou, že až budete mít titul, budou mít někteří problém se správným oslovováním směrem k vám. Těm je pak určen náš článek Jak oslovovat akademiky.

Podobné články