Říká vám něco obor Sociální patologie a prevence? Čtěte!

Nebojte se, tenhle článek není o studiu patologie jako takové, ale o studiu nepříznivých jevů v naší společnosti, se kterými se každý z nás neustále setkává.

Krátké seznámení

Obor Sociální patologie a prevence se zabývá veškerou kriminalitou, závislostmi, nezaměstnaností, sebevraždami a dalšími negativními jevy ve společnosti a samozřejmě i jejich prevencí. Tento obor je bakalářský (na 3 roky), studovat jej lze v prezenční či kombinované formě na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Fakultě veřejných politik na Slezské univezitě v Opavě. Já ho studuji na Pdf UHK a ráda bych vám ho v krátkosti představila.

Jaké předměty na vás číhají během studia?

V prvním ročníku se setkáte s předměty: Úvod do kriminologie, Filozofie, Trestní právo, Somatologie, Úvod do sociologie, Základy speciální pedagogiky, Psychologie vývojová, Sociální pedagogika, Sociální komunikace a další.

Ve druhém ročníku to jsou tyto předměty: Sociální patologie, Teorie sociálních deviací, Odborný anglický jazyk, Základy sociální práce, Úvod do andragogiky, Sociální a kulturní antropologie, Penologie, Legislativa v pomáhajících profesích, Tvorba odborné práce a jiné.

Na třetí, tedy poslední ročník jsou pro vás připraveny tyto předměty: Bakalářská práce, Základy ekonomie, Základy psychiatrie, Psychologie zdraví a nemoci, Praxe souvislá, Praktikum sociální prevence, Penitenciární a postpenitenciární péče a další.

Uplatnění aneb kterým směrem se po absolvování můžete vydat

Možná už vás podle výčtu předmětů napadá uplatnění, zde je několik příkladů, kde můžete po absolvování působit:

  • Policie ČR
  • Probační a mediační služba ČR
  • Vězeňství a postpenitenciární péče
  • Nápravná zařízení
  • Nízkoprahová zařízení
  • V oblasti náhradní rodinné péče
  • V systému preventivně výchovné péče (kontaktní centra, ..)
  • Jako metodik prevence na školách.

I love pathology

Láká vás nabídka předmětů? Jděte do toho, nebudete zklamaní! Já jsem se studiem tohoto oboru nadmíru spokojená a už ho považuji za svůj. Dostat se na tento obor není nějak nemožné, ale bez nulové přípravy to samozřejmě nejde. Na Katedře sociální patologie a sociologie panuje přátelská atmosféra, časová náročnost je tak akorát (rozhodně nebudete sedět ve škole od rána do večera). Profesoři jsou velmi vstřícní, a pokud budete mít zájem, jsou ochotní vám i například zajistit zajímavé exkurze. Už v prvním semestru jsem byla na exkurzi ve Vazební věznici v Hradci Králové a v Integračním centru Kosatec v Pardubicích. Dalo by se to shrnout dvěma slovy: „Neměnila bych!“

 

Máte nějaké otázky ke studiu tohoto oboru? Neváhejte nás kontaktovat na Facebooku!

 

Foto: Photl.com

Podobné články