Souboj vod. Je lepší balená nebo kohoutková?

Balená voda versus voda z kohoutku. Která je lepší a dá se to vůbec rozhodnout? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Musíme ji přijímat každý den a až ze 70% se podílí na stavbě našich těl. Životadárná tekutina k nám přichází v různých formách a podobách. Nejvíce ji však přijmeme v její čisté podobě nebo ve formě nejrůznějších nápojů. Pokud máme žízeň, můžeme si dnes v obchodech vybírat ze široké škály nejrůzněji ochucených nebo upravených produktů lišících se složením, kvalitou a cenou. Možností je také spoléhat se na vodu, která nám je k dispozici nonstop přímo doma z kohoutku. Pojďme se podívat, jaké výhody a nevýhody s sebou přináší konzumace balené respektive kohoutkové vody.

Pozor na skladování

V prvé řadě je třeba uvést, že nároky na kvalitu a mikrobiologickou nezávadnost jsou v obou případech stejné. Nevýhodou balených vod však bývá dlouhá doba, která uplyne mezi samotným stáčením vody do lahví a momentem, kdy si lahev v obchodě zakoupíme. Často se může jednat o týdny nebo dokonce i měsíce. A to je doba, za kterou se v lahvi můžou výrazně namnožit přirozeně se vyskytující bakterie, což může mít dopad na konečnou chuť nebo dokonce i zdravotní nezávadnost. Nebezpečí roste při delším transportu, případně nevhodných podmínkách skladování a to i po té, co balenou vodu zakoupíme. Rizikové jsou především vysoké teploty a vystavování přímému slunečnímu záření. Zakoupená balená voda by měla být po otevření skladována v chladničce a spotřebována nejpozději do dvou dnů od otevření.

Nejvíc stojí reklama

Další významnou nevýhodou je cena.  U balených vod totiž spotřebitel platí převážně za obal a reklamu, nikoli za samotný obsah, což je v rámci běžně dostupného a kupovaného konzumního zboží naprostou raritou. Za litr balené vody pak můžeme v závislosti na konkrétním výrobku zaplatit sto- až tisícinásobek toho, než za vodu, která nám teče doma z vodovodního potrubí. Nikde jinde bychom podobný obrovský nepoměr tolerovat a podporovat pravděpodobně ochotní nebyli.

Balené vody a ekologie nejdou k sobě

Ruku v ruce s aspektem ekonomickým jde i aspekt ekologický. Výrobou a spotřebou balených vod planetu nesmyslně zahlcujeme odpadem a plasty. Velké množství energie je spotřebováno na samotnou výrobu lahve, další je potřeba při jejich transportu a také likvidaci.

Plastové lahve jsou velkou zátěží pro životní prostředí.

Žádná zbytečná chemie

Pozitivní u balených vod je fakt, že drtivá většina z nich nesmí procházet žádnou chemickou úpravou. Minerální vody jsou do lahve načepovány přesně tak, jak jsou odebrány u zdroje. V žádném případě nás tak nečeká po otevření lahve chlorové aroma.

Pravděpodobně největší výhodou balených vod je jejich různorodost z hlediska složení. Zákazník si pak může vybrat balenou vodu v závislosti na svých individuálních požadavcích a preferencích.  Minerální vody se liší z hlediska obsahu jednotlivých prvků, což se pak projeví i na jejich chuti. Pití minerálních vod může být také zdravotně přínosné a představovat významný zdroj k doplnění nejrůznějších prvků a minerálů. U kojeneckých vod pak musí být zaručena nejen absolutní mikrobiologická nezávadnost, ale také naprosto minimální obsah jiných znečisťujících látek, například dusičnanů, na něž jsou zejména malé děti velmi citlivé.

Jak je to s tím chlorem?

Voda, kterou si můžeme načepovat doma z kohoutku, je v Čechách v naprosté většině velmi kvalitní. Je u ní zaručen neustálý dohled a musí splňovat přísná kritéria hygienické kvality i kvality z hlediska obsahu znečisťujících látek. Oproti baleným vodám však musí na počátku celého procesu procházet poměrně složitými chemickými úpravami zajišťujícími její konečnou podobu. Jedná se například o odželezování a odmanganování, dezinfekci chlorem nebo ozonem nebo provzdušňování za účelem odstranění zapáchajících látek. Pro konečného spotřebitele tak může být nepříjemný mírný odér chloru, i když toho se dá zbavit odstátím vody a od užívání chloru se již dneska ve vodárenských technologiích opouští na úkor jiných technologií.

Pozor na olovo

Potenciálním zdrojem kontaminace naší vody doma může být samotný kohoutek, který by měl podléhat pravidelnému čištění a dezinfekci. Problematické může být pití vody i v domech se starými olověnými rozvody. Zde však většinou postačí vodu z kohoutku chvíli odtočit, čímž se případné zvýšené koncentrace olovnatých iontů lehce zbavíme.

Takzvaná kohoutková voda disponuje řadou výhod.

Jak již bylo zmíněno, nespornou výhodou kohoutkové vody je její cena.

Která chutná lépe?

Co se týče chuti, oproti zažitým předsudkům, že voda z vodovodu pokulhává za tou balenou, byl opakovanými testy s anonymními vzorky vody prokázán přesný opak- obyčejná voda, kterou si můžeme načepovat doma v kuchyni, je ve většině případů stejně chutná nebo dokonce ještě chutnější než čistá voda balená. To je ovšem silně individuální záležitost i proto, že balenou vodu lze zakoupit v mnoha různých příchutích a variacích.

Souhrnně vzato, pro pravidelné pití není vhodnějšího zdroje než vody, kterou máme neustále dispozici z vodovodních rozvodů doma. Testy pitné vody v největších českých městech prokázaly její vysokou kvalitu a vhodnost pro pravidelné pití. Ta vyplývá i z nesrovnatelně nižší ekologické zátěže plynoucí z její pravidelné konzumace. Balené vody však bezesporu zůstávají vhodným zdrojem pitné vody pro sportovce, na cesty a také v případě kojeneckých nebo minerálních vod jako součást vhodné péče o zdraví. Není třeba však podléhat rozsáhlým mediálním masážím a vlivu reklam, které nás nutí podvědomě vnímat kohoutkovou vodu jako tu méněcennou.

 

Foto: Flickr.com/强 石,Steven Depolo,Le centre d’Information sur l’Eau

Podobné články