Studuješ práva? Nepromeškej Festival práva Praha-Pasov

Sedm dní užitečných přednášek v Německu a v Praze, to je podzimní Festival práva Praha-Pasov.

Praha-Pasov popáté

Právnická fakulta Univerzity Karlovy uspořádá ve spolupráci s Univerzitou v Pasově ve dnech od 18. do 24. září 5. ročník Festivalu práva Praha-Pasov. Oblíbená akce se uskutečnila již v letech 2001, 2003, 2009 a 2013.

První dva dny se semináře uskuteční na půdě německé Universität Passau, zbytek pak proběhne na Právnické fakultě pražské Karlovy univerzity.

Sport, EU i historie

Jednotlivé přednášky pokryjí celou řadu témat současného práva. Studenti budou moct pomocí párových prezentací porovnat národní právní řády obou zúčastněných republik, najít jejich rozdíly i podobnosti a poznat základy právní úpravy státních institucí.

Velká část programu bude věnována Evropské unii, vystoupí generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek. Festival nabídne i přednášky o méně obvyklých tématech, jako je historický vývoj soudnictví po norimberských procesech či jak zasahuje právo do sportu.

Nejde jen o učení

Studenti ovšem ale nebudou mít šanci poznat jenom záležitosti týkající se práva, ale i sebe navzájem. Úkolem festivalu není pouze vzdělávat a předat zkušenosti, organizátoři se každý ročník zasluhují i o kulturní a společenský přesah akce.

Přípravka pro erasmáky

Akce je vhodná především pro vysokoškoláky, kteří se v blízké budoucnosti či výhledově chystají ucházet o studijní pobyt na univerzitě v některé z německy mluvících zemí. Za účast zaplatí přihlášení studenti vložné 800 Kč za osobu.

Cena zahrnuje veškerý akademický i doprovodný program, stravu, autobusovou dopravu mezi Prahou a Pasovem a ubytování v Pasově. Pro zájemce bude zajištěn i nocleh v Praze.

Kapacita omezená!

Akce se bude moct zúčastnit 50 českých a 50 německých studentů práva. Kapacita se dále nebude navyšovat, proto s přihlášením neotálejte.

S největší pravděpodobností proběhne naprostá většina přednášek v němčině, proto se očekává, že budou účastníci ovládat jazyk alespoň na základní komunikační úrovni.

Klenot na soutoku tří řek

Pasov leží na jihovýchodě Německé spolkové republiky poblíž hranic s Rakouskem. Je znám pod přezdívkou Město tří řek, protože se přímo v jeho centru stéká trojice významných evropských toků: Dunaj, Inn a Ilz.

Díky své charakteristické atmosféře, malebnosti a unikátní barokní architektuře, které vévodí dóm Svatého Štěpána, se může Pasov pyšnit statutem jednoho z nejnavštěvovanějších měst Bavorské republiky.

Zdejší univerzita vznikla roku 1966 a navštěvuje ji 12 000 studentů, což čítá zhruba pětinu celkového počtu obyvatel města.

Více informací aleznete na této adrese: http://www.prf.cuni.cz/festival-prava-praha-pasov-2017-1404055605.html

Podobné články