Svatá Lucie? Vyloupnuté oči i rozpáraná břicha

Pranostiku „Lucie noci upije a dne nepřidá“ známe všichni. Víme ale, kdo Lucie byla a proč je svatá?

Jak to vlastně bylo s tou Luckou?

Lucie se narodila roku 286 v Syrakusách a pocházela z bohaté rodiny. Už od dětství byla tajnou křesťankou (tehdy nebyla křesťanská víra povolena) a potají se zaslíbila bohu – složila slib věčné čistoty. To se ale nezamlouvalo její matce, která chtěla, aby si Lucie vzala pohana. Ta nemocnou matku uprosila na odklad svatby a místo vdavek ji přesvědčila, aby se vydaly do ke hrobu svaté Agáty, kde se matka jako zázrakem uzdravila. Za to, že ji dívka dobře poradila, se rozhodla, že ji splní jakékoliv přání. I Lucie toho využila a poručila si zrušit svatbu! Ačkoliv její matka slibu dostála, uražený nápadník to nepřenesl přes srdce a udal dívku místodržícímu císaře Diokleciána, který poručil Lucii velmi krutě mučit, až ji nechal usmrtit dýkou v hrdle či setnout. Tohle je první verze pověsti. 

A jak už to bývá, mohlo to být taky úplně jinak! Jiná legenda totiž tvrdí, že měla nádherné oči, do kterých se zamiloval její nápadník, sám šlechtic. Když zjistila Lucie, pro co má onen mladík slabost, rozhodla se oči vyloupnout a podat je správci města s žádostí, aby je tedy šlechtici předal. Ale co se nestalo! Do druhého dne se jí zázrak opět vrátil a Panna Maria ji obdarovala ještě krásnějším zrakem.  Rozezleného šlechtice její chování natolik naštvalo, že ji nakonec podřízl hrdlo úplně sám.

Aby toho nebylo málo, máme tady i další verzi příběhu. Protože nebyla ochotna obětovat se pohanským bohům a vzdát se víry, měla být odvezena do nevěstince povozem s volským zápřehem. Jenže jakmile dívka usedla na vůz, nemohli s ní hnout! Zlomit její vůli nedokázala dokonce ani žhavá pryskyřice, kterou jí lili na kůži. Než jí zlostně prokláli krk mečem, vyřkla proroctví o pádu císaře Diokleciána a povolení křesťanské víry. A nepletla se, Dioklecián do roka padl a v roce 1313 císař Konstantin I. Veliký povolil křesťanství.

Ať už to bylo jakkoliv (a necháme na tobě, milý čtenáři, aby sis vybral správnou variantu), život mučednice skončil 13. prosince 304. Úcty se ji dostává už od 5. století.

Svatá Lucie bývá zobrazována s vlastníma očima na talíři a s palmovým listem jako znakem mučednictví                  

Renesanční patronka

Svatá Lucie je skoro až renesanční patronkou! Je patronkou slepců a pomocnicí při očních vadách. Ne nadarmo, vždyť legendy se hodně opírají o její zázračné oči! I dnes se k ní mnoho poutníků obrací o uzdravení zraku. Jméno Lucie je totiž odvozeno od latinského výrazu pro světlo. Je vyzývána i proti krčním chorobám – pravděpodobně díky setnutí jejího krku. Kromě toho je patronkou i velkého množství profesí a řemesel. Jako příklad dáváme kající nevěstky, sedláky, krejčí, švadleny, tkalce, kočí, písaře. V Anglii je patronkou advokátů, podomních obchodníků, spisovatelů a služek.

Svátek prostého lidu

V takových maskách chodívaly Lucky okolo stavení

Za starých časů se tento svátek hojně oslavoval. Kolem stavení chodívaly bíle oděné ženy, často mívaly i masky na obličeji, které připomínaly ptačí zobák. Jejich úmysly však nebyly vždy tak čisté, jako jejich šat! Traduje se, že dětem, které se o adventu nepostily, páraly břicho nožem a naplnily kroupami! Někdy chodilo Lucek po stavení více a ty děti, které se uměly hezky pomodlit, obdarovaly, zatímco ostatním hrozily metlou. Tradice oslav svaté Lucie je dodnes živá v celém Švédsku, kde průvod Lucií (v bílých šatech s červeným pásem, který symbolizuje smrt svaté mučednice) zpívá a dává naději, že potmě se vrátí světlo. Jak poetické!

Ve Švédsku se svátek ctít dodnes

V dávných dobách byla se dnem svaté Lucie spojena i řada magických praktik. Věřilo se, že tento den se čarodějnice scházejí, aby kuly pikle a páchaly škody proti křesťanům.  A právě svatá Lucie měla lidi ochránit před jejich praktikami!

Tento svátek byl určen především pro ženy a znamenal pro ně den odpočinku, protože měly zakázáno prát a příst. Běda, kdyby tento zákaz neuposlechly! Říkalo se totiž, že kdyby Lucka přistihla přadlenu při práci, naplnila by jí komínem světnici prázdnými vřeteny a ty by musela přadlena napřít. 

Kolik noci upije ta naše svatá Lucie?

O svátku svaté Lucie se traduje spoustu pranostik. Ta nejznámnější je Lucie noci upije a dne nepřidá. Vznikla za dob juliánského kalendáře a tehdy byla skutečně pravdivá. V tu dobu totiž nastával zimní slunovrat, což znamená, že se noc začala krátit a den prodlužovat. Jenže přijetím gregoriánského kalendáře, který používáme dodnes, se všechno posunulo o 8-10 dní a tudíž  tohle pořekadlo tak trochu pozbylo významu. I tak se však uchytilo a zůstane spojené s tímto dnem napořád. Na dnešek připadá i méně známé, ale za to úsměvné pořekadlo, které se může hodit pro pěstitele: Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.

Odbočka do reality

Odbočme nakonec od historie a tradic. Lucie je v současné době desáté nejčastější jméno žen v České republice. Chodí mezi námi  více než sto tisíc Lucií, Lucek i  Lucinek!  Jméno Lucie přijala i stejnojmenná česká skupina a používá ho už od roku 1985. Nejznámější česká zpěvačka si také říká Lucie! Tvrdí se, že každá Lucie je tajemná a má v sobě má energii, chuť bojovat a v neposlední řadě i jiskru, která ji převyšuje nad jiné osoby ženské pohlaví.

A co vy, milé Lucie? Jste tajemné?

foto: Wikipedia, ceske-tradice.cz, sxc.hu

Podobné články