Zajímá tě literatura? Ke studiu literatury jen zájem nestačí

Milujete knihy a čtete? Pro studium literatury je ale potřeba více, než jen mít v literatuře zálibu.

Rozhodla jsem se jít na den otevřených dveří na Masarykovu univerzitu v Brně. Zajímá mě literatura, proto jsem se účastnila informační hodiny o oboru Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě.

První část informací byla o českém jazyku. Předměty, které spadají pod český jazyk: Fonetika, Morfologie, Syntax, Lexikologie, Stylistika, Tvorba literárně vědeckého textu a další. Pokud chcete studovat literaturu, budete tedy muset zvládnout i český jazyk. Diktáty a rozbory vět nečekejte. Počítá se s tím, že pravopis a stavbu vět na dobré úrovni ovládáte. Kromě uplatnění ve školství, můžete pracovat např. u policie, kdy podle odposlechu poznáte, odkud daný člověk pochází.

Kombinace s dalším oborem

Dále se dozvíte, že je vhodné tento obor studovat v kombinaci s jiným oborem. Ať už s pedagogikou, psychologií, nebo žurnalistikou. Nejlepší je kombinace s obory, které se vyučují na stejné fakultě. Nicméně obor žurnalistika se v Brně vyučuje na Fakultě sociálních studií. Rozvrh si sice sestavujete sami, někdy může být ale problém dojíždění na jinou fakultu. Je tedy nutné s tím počítat a rozvrh tomu přizpůsobit.

Literatura

Druhá, ta zábavnější část oboru, se zabývá literaturou. Jak se dozvíte, samotný zájem o literaturu nestačí. Kromě již zmiňovaného faktu, že musíte zvládnout i český jazyk, je zde ještě jedna důležitá věc. Studenti, kteří se hlásí na tento obor, se někdy domnívají, že mohou znalost literárního díla nahradit znalostí filmové podoby díla. Bohužel toto není možné.

Počítejte tedy s tím, že budete muset číst nejen vaše oblíbené autory, ale také vám četba zabere spoustu času. Pokud nejste knihomol a také paříte, nebo se věnujete sportu, který vám vezme každou část víkendu, bude pro vás toto studium o to náročnější s ohledem na čas.

Četba zabere spoustu volného času.

Buďte o krok napřed

Pilní zájemci o studium, kteří byli přítomni na dni otevřených dveří, mají před ostatními náskok. Teď ho můžete mít i vy! Bylo nám doporučeno přečíst do zahájení akademického roku alespoň některá díla, která najdete na stránkách Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Najdete zde seznam oborové literatury, seznam povinné četby o teorii literatury a seznam české literatury.

Seznam české literatury obsahuje:

20 knih ze starší české literatury (Kosmova Kronika česká, Husovi Knížky o svatokupectví, Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského…)

Přes 30 knih z období národního obrození a druhé poloviny 19. století (Josef Jungmann: O jazyku českém, Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský, Jan Kollár: Slávy dcera, František Palacký: Úvod k Dějinám národu českého v Čechách a v Moravě, nejedno dílo od Karla Havlíčka Borovského, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jaroslava Vrchlického, Aloise Jiráska…)

Přes 40 knih z období od 90. let 19. století do roku 1945 (sem patří dílo od Viléma Mrštíka, Otakara Březiny, Petra Bezruče, Jaroslava Haška, Karla Poláčka, Vítězslava Nezvala…)

Přes 30 knih z období po roce 1945 (např. Josef Škvorecký: Zbabělci, František Hrubín: Romance pro Křídlovku, Václav Havel: Zahradní slavnosti…)

Jak už nyní víte, studium literatury není jen o vaší oblíbené četbě, ale každé dílo vás něčím obohatí a to už za tu námahu a čas přece stojí.

Foto: sxc.hu

Podobné články