Základní stavební kameny životopisu: Druhých pět důležitých soft skills

V druhém dílu seriálu se podíváme na další zajímavé dovednosti, kterými byste jako uchazeči o práci měli disponovat…

U všech studentů a absolventů se pořád objevuje stejný problém. Co bych tak o sobě na pohovoru řekl? Jaké jsou moje silné a slabé stránky? Naše schopnosti a slabiny se zrcadlí teprve až v průběhu studia či práce, proto je uchazeč často na vážkách, co říct a nevymýšlet si. Dnes se opět pokusíme blíže představit pojmy z inzerátů a přijímacích pohovorů tak, abyste se v nich sami poznali a nemuseli o sobě personalistům slibovat něco, co vlastně vůbec není pravda. Tak tedy: Co to je, když se řekne…

Různé druhy myšlení (analytické, komplexní, koncepční, strukturální)

Nebudu vás krmit definicemi. V následujících konceptech myšlení, ať už jsou jakkoli složitě nazvány, jde pořád jenom o to, umět používat mozek. Organizovaně, disciplinovaně, efektivně. Žádnou paniku. Uchopíme úkol. Analytik určí, v čem problém spočívá, posoudí jeho jednotlivé aspekty a navrhne řešení.

Jak poznáte, že jste analytici: Dokážete vyfiltrovat důležitá fakta od nedůležitých, podstatné informace od nepodstatných a toto dělení racionálně odůvodnit. Váš přístup k řešení problémů má zkrátka „hlavu a patu“.

Komplexně uvažující člověk vnímá nejen data napsaná na papíře, ale i atmosféru kolem sebe ve vztahu dosaženým výsledkům. Otevřenost k různým vjemům z okolí a následné propojení s empirickými daty umožňuje úplně nový náhled na učení, řešení problémů či vedení lidí.

Jak poznáte komplexní přístup: Umíte vyškrábnout ze svého mozku situace, obrazy a data a spojit je dohromady v jeden informační celek. Pro zapamatování potřebujete znát souvislosti a vždy správně identifikujete příležitost, kdy jít se svými vědomostmi na trh.

Mám koncept = vím, co chci a jak toho dosáhnu. Koncepční myšlení vyžaduje jak příprava prezentace projektu, tak organizace rodinné oslavy. Může to být věc, kterou nikdo před vámi nedělal. Vy jste ti, kteří určí, co se udělá teď a co potom a kdo bude na čem pracovat.

Jak poznáte koncepční myšlení: Nejste fanoušky návodů a pracovních postupů, nejradši jdete svou vlastní cestou. Pozor, neplést s anarchií. Vaše řešení totiž funguje jako na drátkách. Určíte kroky a postupy, které ke splnění úkolu vedou, a pak dokážete dohlédnout na to, aby se tak skutečně stalo.

Stanovení struktury problému stojí na schopnosti určit správné pořadí, důležitost a efektivitu provedených úkonů. Strukturální myšlení je úzce spojeno s time managementem – tedy uměním nepodléhat stresu při řešení více úkolů najednou.

Jak poznáte cit pro strukturu: Chodíte nakupovat do supermarketů? A píšete si nákupní seznam? Skvěle! Strukturálně uvažuje ten, který je schopný seřadit položky na seznamu v pořadí, v jakém prochází kolem regálů. Neběhá pak po obchodu jako laboratorní myš, ale ví, co chce a kam jde a u pokladen je první.

Kreativita

V kontrastu s pragmatickým analyzováním a plánováním z předchozího bodu stojí kreativní přístup; tedy schopnost oprostit se od zajetých postupů, vidět nové cesty, navrhnout něco jako první. Poradit si v případech, na které není kolonka, a nevejdou se vám do šablony. Naším úkolem je ale i nalezení určité rovnováhy. Tedy nežít v rámečcích, na druhou stranu ale ani v kouzelném světě za duhou. Většina seriózních vynálezů a postupů se zrodila z nekonvenčních nápadů. Podmínkou ovšem je, svou ideu racionálně obhájit a efektivně uvést do praxe.

Jak poznáte svou kreativní stránku:Na každou z dosud jmenovaných vlastností vás napadne tucet zábavnějších, trefnějších a názornějších příkladů, které byste na tomhle místě uvedli. A vůbec, vylepšili byste toho mnohem víc.

Ochota riskovat

… nemusí být jenom vůle k nejistým finančním investicím. Riskovat můžeme často také možnost, že to, co prosazujete, se nakonec ukáže jako nesprávné a tím pádem si uříznete pěknou ostudu. Přijímání risku v práci, ve škole i osobním životě nás posunuje dál. Podmínkou je ovšem správné zhodnocení rizika a ochota nést následky v případě, se něco pokazí. Když se tak skutečně stane, hlavní je nevzdávat to a zkoušet to dál.

Jak poznáte správnou míru rizika: Pozor, neplést s hazardem! Riskem je například vypracovat diplomovou práci na úplně nové téma s vlastním průzkumem. Třeba se vám poznatky v průzkumu nakonec sice nepotvrdí a celé to bude k ničemu, na druhou stranu určitě všichni ocení vaši vlastní invenci a chuť udělat něco jinak.

Nadšení pro práci, cílevědomost, výkonnost

Málokterý zaměstnavatel shání v dnešní době člověka, který si půjde do kanceláře vysedět svůj měsíční plat a úkoly plní pouze tak, aby se neřeklo, že splněné nejsou. Už i ve státních úřadech se pohybují lidé s nadšením pro to, co dělají a chtějí ostatním pomoci! Klíčem k úspěchu je správná sebemotivace, stanovení cílů a hlavně snaha nepřestávat hned po prvním neúspěchu. A jak na to? Zkuste se inspirovat třeba v přednáškách TED talks, kde vám ti nejlepší ze svých oborů prozradí, jak úspěchu dosáhli oni.

Jak na správnou sebemotivaci: Co vlastně vůbec od života chcete? Sepište si seznam svých cílů. Pěkně krok po krůčku, musí být splnitelné, ale ne nenáročné. Stanovte si časový horizont, kdy jednotlivých bodů dosáhnete. Nezapomeňte pak kontrolovat, zda jste si plán splnili. Pokud ano, nestyďte se odměnit. Pokud ne, zkuste stanovit, kde se stala chyba a jak jí příště předejít. A když se vše povede? Neusnout na vavřínech, ještě toho máte hodně před sebou!

Sociální inteligence a empatie

Jsou to dovednosti spíše vrozené, nicméně i člověk v tomto ohledu slabší může zkusit sociální chování aspoň rozvíjet. Základem je přiznat si, že v této oblasti ještě máte mezery a stanovit si, co pro zlepšení můžete udělat. Jakákoli sociální interakce vám pomůže poznat vztahy mezi lidmi a dá vám možnost se v nich zlepšovat. Může se jednat třeba o studijní skupinu, zájmový kroužek nebo kolektiv matek s dětmi, kde se naučíte nahlížet na situace i jinýma očima, vnímat reakce i z pohledu ostatních lidí či vcítit se do jejich pocitů.

Jak poznám rozvinuté sociální dovednosti: Začíná to už správně zvoleným postojem, mimikou, gestikulací, či tónem řeči. Empatický a sociálně zdatný člověk vždy dokáže zařídit, že se v komunikaci s ním cítíte příjemně a uvolněně, ať už se jedná o prodavačku v samoobsluze, spolubydlícího nebo nadřízeného.

Jak rozvíjíte svoje soft skills vy?

 

Foto: www.staffwarehouse.biz, asiasociety.org, blog.thefoundationstone.org 

Podobné články