Co o vzdělávání ve středověku možná nevíte

Byl středověk opravdu dobou nevzdělanců?

Ve středověku se společnost rozdělila na velmi vzdělanou elitu tvořenou především duchovenstvem a výjimečně také světskými panovníky (jedním z takových byl i náš král Karel IV.), na druhé straně vznikly masy negramotných lidí, kteří se nedokázali ani podepsat, o vzdělání žen ani nemluvě.

Svým způsobem lze ale středověk označit za velkolepý start evropské vzdělanosti. Velké množství univerzit, které se dnes těší neobyčejné váženosti, bylo založeno v hlubokém středověku. První byla univerzita v Bologni (1088), dále Paříž (1150), na přelomu dvanáctého a třináctého století vznikly britské univerzity Oxford a Cambridge. Pozadu nezůstaly ani Čechy, kde byla pražská Univerzita Karlova založena roku 1348 a právem patří k nejstarším univerzitám světa. Kromě teologie se dalo studovat také práva a medicínu, čtvrtá artistická fakulta sloužila spíše jako přípravka pro studium na jiné fakultě.

Spící student? Určitě ne novodobý fenomén.

Středověké univerzity by se vám mohly líbit svou liberální koncepcí. Byl to opravdu uzavřený svět, kde pravidla určovaly dohody mezi studenty a učiteli, na některých školách pak měli studenti dokonce hlavní slovo! A i ta pravdila, která se schválila, byla vůči studentům velmi přátelská. Třeba doba studia nebyla prakticky ničím limitována, student přestal studovat, když jeho učitelé shledali, že se dostatečně připravil na své povolání. Závěrečné zkoušky a diplom nebyly povinné, k vykonávání kvalifikované profese stačilo doložit, že člověk skutečně určitou dobu studoval a složil povinné zkoušky. Diplom a právem nabytý titul pak byl důležitý jen pro ty, kdo chtěli sami působit jako učitelé na univerzitě, což by se dalo přirovnat k dnešním doktorandům.

Naši zákonodárci by si možná měli vzpomenout, že školné platitli jen bohatí studenti a to přímo učitelům, tyto peníze tvořily jádro učitelova příjmu. Od chudých studentů (a těch bylo více než dost) by si nikdo nedovolil peníze vybírat. Studenti a učitelé mohli využívat jídelen a ubytování na koleji, takže i díky tomu se mezi pedagogy a jejich žáky vytvářel přátelský a rovnocenný vztah. Vysokým školám se říkalo „společenstva“, což dokonale vystihuje atmosféru, která zde panovala. Pojem univerzita přišel až v renesanci, kdy byl kladen důraz na rozmanité vzdělání „ve všem“. Od toho tedy bylo odvozeno slovo univerzita – souhrn vědění.

 

Chtěli byste mít s učiteli přátelské vztahy, nebo je dokonce máte i dnes? Podělte se na Facebooku!

 

Foto: Wikipedia.org

Podobné články