Jak se vyrovnat se stresovými situacemi

Stres v různých podobách zasahuje do života každého z nás. Stal se běžným výrazem pro popis situace, kdy nás zasáhne něco nepříjemného. Někdo je s ním schopen bojovat lépe, jiný hůře. Někdo se s ním zvládá vypořádat sám, uvnitř sebe a se sebou samým, někdo potřebuje pomoc, ať už odbornou, nebo přátelskou.

Pravidelná a vyvážená strava

Pravidelná a vyvážená strava je základem pro psychické i fyzické zdraví. Je samozřejmě nesmysl tvrdit, že když se budeme stravovat správně, vyhne se nám každý stres, ale napomůže nám k psychické pohodě.

Jóga

Chcete-li předcházet nepříjemnému dolehnutí stresu, začněte se pravidelně věnovat jógové praxi, prostřednictvím které se uvolňuje nahromaděná energie. Jóga si klade za cíl naučit správnému dýchání, které je podle filozofie jógy základním klíčem k úspěšnému zbavení se napětí. Dalším způsobem, jak odbourávat špatnou energii a napětí, je samozřejmě cvičení. Existuje spousta tzv. „asánů“, cviků, které z dlouhodobějšího hlediska slouží k boji se stresem

Meditace

Je vědecky prokázáno, že meditace pomáhá zmírnit stres, a to již po několika týdnech pravidelně prováděné praxe. Meditace se stala účinným a uznávaným nástrojem, který pomáhá tlumit a odstraňovat stres a člověka, jenž jí pravidelně provádí, vybavuje schopnostmi, díky nimž s ním dokáže lépe bojovat.

Pitný režim

Dostatečný pitný režim snižuje únavu, která jde ruku v ruce s napětím, špatnou náladou a stresem. Nezapomínejte tedy svému tělu doplňovat energii!

 

Odstraňování stresorů

V některých případech jsme si plně vědomi toho, co za naším stresem stojí, jindy ne. Pokud si to uvědomujeme, jsme schopni posoudit, jak s tím bojovat a situace či jiné skutečnosti, které nám způsobují tenzi, odstranit.

Dostatek spánku

Spánek je společně s výše zmíněnou vyváženou stravou a fyzickou aktivitou považován za jeden ze základních kamenů zdravého životního stylu. Spíme-li málo, zahráváme si s ohněm! Na druhou stranu však podle četných studií není dobré, abychom naopak spali příliš. Ideální doba spánku u dospělého člověka se pohybuje kolem 7-8 hodin.

Podobné články