Máchovy deníky a jeho vztah s Lori

Že Mácha nebyl až takový romantik, jak bychom si z jeho tvorby mohli myslet? Jaký vlastně byl ve vztahu k ženě?
Karel Hynek Mácha

Karel Hynek Mácha a Lori Šomková představují jeden z nejznámějších, i když zároveň nejrozporuplnějších párů české literatury. Básník dokázal napsat citlivou poezii o lásce i povídky, v nichž si vysnil jako ideální partnerku inteligentní, oduševnělou ženu. Zároveň trápil svoji družku Lori žárlivými scénami, pokoušel se omezovat její osobní svobodu a ve svém díle jí věnoval popisné pasáže se sexuální tematikou.

Máchovy deníky
Zdroj: Wikipedia.org

Seznámení s Lori

V době studií na vysoké škole začal Mácha psát svá první díla a připojil se též k českým vlasteneckým hercům. Působil jako ochotník ve Stavovském a Kajetánském divadle, kde se mimo jiné seznámil s Josefem Kajetánem Tylem, o deset let starším spisovatelem a dramatikem. Ačkoliv zpočátku vystupovali jako přátelé, dostali se brzy do rozporů kvůli názorům na to, jak má vypadat a fungovat česká literatura. Tyl totiž zastával názor, že literatura má vychovávat, a to nejlépe formou sentimentální vlastenecké povídky.

Divadlo přineslo Máchovi ještě jeden vztah – na jevišti se potkal s dívkou, která ho prý okouzlila tím, že neuměla hrát, což si vykládal jako projev její upřímnosti a neschopnosti cokoliv předstírat. Tato neúspěšná herečka se jmenovala Eleonora Šomková, Mácha ji ovšem oslovoval Lori. Lori byla o sedm let mladší než on. Jejich vztah trval téměř tři roky, tedy až do Máchovy smrti. Přesto by se asi jen stěží dala najít dvojice méně sourodá.

Rozpory mezi milenci

Vztah Máchy a Lori poznamenal už od začátku fakt, že zatímco Mácha se považoval za českého vlastence, Lori mluvila pouze německy. Nerozuměli si pravděpodobně, ani pokud jde o literaturu. Mácha kromě slavné lyrickoepické skladby Máj napsal i řadu méně známých děl. V jednom z nich, v Márince, si pak „vysnil“ ideální čtenářku. Márinka žije ve velmi chudých podmínkách a umírá na tuberkulózu. Přesto v ní autor najde bytost, která bezvýhradně obdivuje jeho básně a dokáže je narozdíl od soudobých kritiků pochopit. Márinka má i stejný literární vkus, zpívá například lidové písně, které autor obdivuje.

Rozbor Máje prof. Dr. phil, Josefa Vojvodíka

Zcela jinak vyzněly texty, kde psal Mácha o své reálné přítelkyni. Ty lze najít v šifrovaném deníku Karla Hynka Máchy a s uměleckou literaturou nemají mnoho společného. Jedná se v podstatě o detailní popis situací, kdy došlo k sexuálnímu styku s Lori. Po Máchově smrti napsal Tyl povídku Rozervanec, v níž kritizoval svého přítele jako spisovatele i člověka. Lori v ní charakterizoval coby nepříliš inteligentní dívku, kterou Mácha terorizoval svými žárlivými scénami. Podle něj si Lori po jeho smrti úlevně vydechla, a nakonec našla štěstí vedle obyčejného, průměrného člověka.

Jak prozrazují Máchovy dopisy, často opravdu vystupoval v roli chorobného žárlivce. Když Lori porodila jeho nemanželské dítě, vyhrožoval jí například: „Rozkazuji ti, přísně ti rozkazuji, abys nikdy z našeho domu nevycházela, nikam, za žádnou, vůbec žádnou záminkou; na mši, ke zpovědi, na katechismus, nikam“ nebo „… ti přísahám, že mě nikdy neuvidíš. Jestli se opovážíš a půjdeš z domu ke svému otci, nebo dokonce na faru nebo někam, tak, jak je Bůh nade mnou – opustím tě u oltáře.“
Přesto všechno byl Mácha pro Lori osudový muž a láska jejího života. Přesto, že se po jeho smrti vdala, přála si, aby na jejím náhrobku stál nápis Máchova Lori.

karel hynek mácha zajímavosti
Zdroj: Wikipedia.org

Máchova smrt

Lori s Máchou otěhotněla, čemuž se vzhledem k zápisům v tajném deníku nelze příliš divit. Mácha se však do uzavření sňatku nehrnul, ačkoliv narození dítěte mimo manželství představovalo v té době velkou společenskou ostudu. Datum svatby bylo stanovené až po narození syna Ludvíka. V té době Mácha působil v Litoměřicích. Jednoho říjnového dne vypukl ve městě požár a on ho obětavě pomáhal hasit. Tehdy se prý napil vody, v níž byly nejspíše bakterie způsobující choleru. Přestože mu nebylo dobře, i nadále docházel do práce. Nemoc se však zhoršovala a Mácha za několik dní zemřel na choleru, jako jedna z posledních obětí této nemoci v Čechách.
Máchův pohřeb se nakonec konal v den, kdy měl mít svatbu s Lori. Přestože zemřel v pouhých 26 letech, básní Máj si zajistil nesmrtelnost. Máchův syn Ludvík se nedožil ani prvních narozenin. Lori přežila svého milence o padesát let a později se provdala se za policejního úředníka. Zůstala bezdětná. Máchův hrob v Litoměřicích, kde odpočíval, než byl přemístěn na Vyšehrad, prý nikdy nenavštívila.

Nevíte, po jaké knize sáhnout? Doporučujeme vám si přečíst Karlaz: Cesta člověka od Tomáše Gavlase. Pokud radši, než s knihou trávíte čas poslechem hudby, zaposlouchejte se do nového alba zpěvačky Lary Morr. Více se této přelomové desce dozvíte v naší recenzi.

Podobné články