Muži k dispozici

V sexbyznyse nepracují jen ženy, ale též muži a chlapci. Těžko odhadnout, kolik mladíků v Česku již někomu nabídlo svoje tělo za úplatu.

Důvodů uchýlení se k prostituci je u mladých lidí více – často se kloubí několik faktorů dohromady. Nedostačující rodinné zázemí je nejspíš tím hlavním – prostituty se stávají často děti, které prošly nějakým z ústavních zařízení či pěstounskou péčí a chlapci, kteří byli v dětství vystaveni sexuálnímu zneužívání, týrání či zanedbávání. Významnou roli hraje i lehkost, s jakou člověk při poskytování svého těla přijde k penězům. Někteří s prostitucí začínají jen na základě vidiny luxusu, zatímco jiní zkrátka nemají co do úst, a tak se chopí příležitosti. Roli ale v některých případech může hrát i prostá záliba v sexu či touha po dobrodružství.

Za hranicí společenských norem

Naprostá většina (tak 90 %) z těch, kteří se homosexuální prostituci věnují, nejsou gayové a nejspíš ani ne bisexuální, i když se tak můžou nazývat. Ve světě prostituce panují drsné zákony nabídky a poptávky – do 20 máte šanci, starší se většinou musí spokojit s daleko menšími odměnami. Na tomto místě je ale nutné poznamenat, že chtít po dítěti mladším 18 let sex za úplatu či jinou výhodu je trestné. Chlapecká prostituce se přitom na této hranici nezastavuje a jde hluboko pod ni! To mnohé zákazníky ale nijak neznepokojuje. V ČR tak dochází k masivnímu páchání trestné činnosti, která je dosud málo podchycená.

Sex může být cestou do nebe i do pekel.

I když si mladý a pohledný prostitut z počátku vydělává velké peníze – v řádech desetitisíců až statisíců Kč za měsíc, a to obzvlášť na západ od ČR, není problém je utratit stejně rychle, jako je vydělat. Velkým žroutem prostředků se stávají lehké i tvrdé drogy, na kterých mladí muži získávají závislost – někteří je berou zkrátka proto, aby pro ně byl zážitek s klientem snesitelnější. K prostituci se tak přidává drogová závislost a kolotoč, ze kterého není snadné vystoupit, se roztáčí. Ti z lepších poměrů, kterým se závislost na těžkých drogách vyhne, peníze vkládají též do luxusního oblečení a zboží, někteří prostituci mají jako přivýdělek k regulérní práci.

Muži v sexbyznyse

Mladí muži poskytující sexuální služby se dělí do několika kategorií. Nejníže jsou ti, kteří často nemají kde bydlet a nabízejí své tělo na ulici, v parcích či veřejných toaletách. Můžou mezi ně patřit i kluci, které rodina zavrhla z důvodu jejich odlišné sexuální orientace (což je případ spíše USA než Česka). Výskytem prostitutů jsou v evropských zemích známá nádraží ve velkých městech – u nás do nedávné doby bylo centrem pouliční chlapecké prostituce právě (po)Hlavní nádraží v Praze. K prostituci však také dochází v nákupních centrech a plaveckých areálech, kde se prostituují např. někteří mladí Romové.

Touha po penězích či jejich nedostatek jsou hlavní důvody vstupu do prostituce.

Výše na pomyslném žebříčku jsou pak ti, kteří shání klienty v barech či hospodách či v nich přímo pracují jako go-go tanečníci či striptéři. Samotný akt pak proběhne přímo v darkroomu podniku, v přidruženém hotelu či v hodinovém hotelu stojícím pragmaticky kousek opodál. O množství prostituce v daném podniku přitom rozhoduje jeho majitel, ten také často určuje, jaké skupiny prostitutů zde mohou své služby nabízet. Prostituty přitom často sám „odzkouší“ a schválí. Někteří majitelé od prostitutů vybírají jakousi „daň“ za možnost shánět v daném místě klienty, jiní od prostituce drží ruce pryč, ale ke „kontraktování“ v prostorách baru též dochází. Není problém tedy i ve slušně vypadajícím gay baru dostat nabídku od staršího muže.

Zatímco v parcích si kluci vydělají v řádu stokorun, v barech jde cena do tisíců. Samozřejmě, různé praktiky jsou hodnoceny různě a sex bez kondomu je dražší. Tento fakt mnohé mladé muže vede k tomu preferovat nechráněný styk. Před pohlavně přenosnými nemocemi přitom často zavírají oči. Nutno dodat, že léčba HIV infekce je však při absenci zdravotního pojištění a žití v ilegalitě značně problematická!

Nebezpečí onemocnění pohlavně přenosnou nemocí se vztahuje úplně na všechny.

Nejvíce si vydělávají prostituti řazení do kategorie escort a call boys. Jsou to dobře vypadající, vypracovaní a vzdělaní muži, kteří zákazníky shánějí přes specializované weby. Často to jsou i starší muži do 35 let, někdy dokonce i ženatí. Bývají to ale také studenti vysokých škol. Hlavním motivací k prostituci jsou pro ně peníze. Samotná, dopředu domluvená služba se uskutečňuje buďto v místě bydliště prostituta, klienta či v nějakém z luxusnějších hotelových pokojů. Klientům těchto prostitutů, často velmi movitým, nejde jen o sex, ale i o příjemnou společnost či mazlení se.

Další specifickou skupinou jsou tzv. kept boys. Jsou to mladí muži, kteří se nechávají lidově řečeno „vydržovat“ staršími pány. Zákazník mladého muže podporuje dárky a financemi a on je mu na oplátku sexuálně k dispozici. Pro chlapce takový život neznamená jen peníze, ale též pozornost ze strany jejich „patrona“, která může kompenzovat jejich citové strádání z dětství. Určitou motivací k tomu nechat se „sponzorovat“ může být i obyčejná lenost. Takový vztah je však nerovný a končí ve chvíli, kdy chlapec zestárne a přestane vyhovovat potřebám staršího muže.

Ti, co za služby platí

Kdo jsou klienti prostitutů? Často jsou to ženatí muži (nejen homosexuálně orientovaní), dále pak ti, kteří si přejí mít příležitostný sex s mužem, ale zůstat v anonymitě. Významné osobnosti a pracovně velmi zaneprázdnění gayové, kteří nemají čas na udržování vztahu, jsou také poměrně častými zákazníky. Prostituty též vyhledávají homosexuální muži, kteří z důvodu vysoce nastaveného ideálu krásy v gay komunitě pochybují o své hodnotě a schopnosti najít si partnera, ale též gayové žijící v dlouhodobém vztahu hledající sexuální povyražení. Mezi zákazníky se však najdou i pedofilové, efebofilové a sexuálně zneužití muži, kteří hledají kompenzaci nezpracovaného traumatu.

Rizika není radno podceňovat

Prostituce je riskantní podnik. Přitom stát se prostitutem může téměř každý – ať už z vlastní volby z důvodu vidiny lehkého zisku, nebo z důvodů nedostatku financí či podpory. Troufám si tvrdit, že v dnešní době, kdy je sex stále méně tabu, bude počet chlapců a mladých mužů (a to především z gay komunity), kteří mají zkušenost s prostitucí, přibývat. Nechci vynášet hodnotící soudy, ale je dobré upozornit, že důsledkem prostituce může být nejen zhoršený zdravotní stav, ale též rozsáhlé psychické a sociální postižení.

Zkušenost s prostitucí může v duši člověka zanechat hluboké rány.

Zkušenost dlouhodobé prostituce degraduje osobnost člověka, přináší pocity viny, snižuje jeho sebevědomí, někdy zvyšuje agresivitu a oslabuje schopnost odolávat stresu. Prostituti jako by žili v trochu jiné realitě, jejich důvěra v ostatní je narušena – obtížně navazují vztahy a těžko zvládají pracovní rutinu, pokud by chtěli dělat „běžnou“ práci. Prostituční prostředí je přitom provázáno s organizovaným zločinem a drogovou sférou, a tak dochází k přejímání jiných hodnot, než má majoritní společnost. I ti z „vyšších tříd“ se musí nějak vyrovnat s faktem, že prodávají své vlastní tělo cizím lidem a že se stávají komoditou. Riziko, že prostitut narazí na agresivního, sadistického zákazníka, je přitom nezanedbatelné.

Pomocná ruka

Naštěstí v Česku existuje Projekt Šance určený především pro prostituty „z ulice“, do jehož domu mohou docházet, omezit prostituci a získat zde opět pracovní návyky. Současná úspěšnost jeho programů je 50 %. A co ti ostatní, kterým se nepovede vyhrabat ze dna? Pravděpodobně končí jako bezdomovci, lidé se zničeným životem – bez perspektivy, bez naděje.

 

Kdybyste byli ve finanční tísni, zkusili byste prostituci? Máte s prostitucí zkušenost? Podělte se s námi o tom na našem Facebooku.

 

Foto: Flickr/davitydave (CC BY-NC-SA 2.0); Freeimages.com/windchaser, LotusHead, robben_b; Wikimedia Commons: G.dallorto

Podobné články