Nejstarší univerzity světa

Univerzity jsou v současnosti naprosto běžnou součástí nespočtu měst celého světa. Mnoho z nich se pyšní svými budovami, svým specifickým stylem života, stejně jako slavnými absolventy. Které z nich ale vznikly nejdříve? A víte, kdy asi byla postavena první z nich? Jestli vás zajímá odpověď na některou z těchto otázek, čtěte dál!

Kdo si začal

Myšlenka na založení univerzity začala klíčit v hlavách povolaných nejprve v západní Evropě na přelomu 11. a 12. století. Teprve o dvě stě let později následuje Evropa východní a Amerika se své první univezity dočkala dokonce až v 16. století. Následuje ji Austrálie, avšak až za dalších tři sta let. Nakonec se centra vzdělanosti objevují i v Asii a Africe, a to na přelomu 19. a 20. století.

K čemu vlastně byly

Na počátku vrcholného středověku, kdy vznikají ty první univerzity, se tak děje na pozadí křesťanství. Středověcí panovníci je potřebovali jako prostředek, jenž měl v ryze negramotné společnosti přispět k jejímu postupnému vzdělávání.

Proč právě tehdy

Ke vzniku univerzit přispěly také změny v sociálním postavení některých společenských vrstev. V první řadě to byl vznik svobodného stavu měšťanského, za další nové vrstvy – inteligence. Na této půdě vznikají první cechy učenců (cech scholárů) a jejich členové – učenci a žáci. Ty jim zajišťovaly v této nebezpečné době dokonce samostatnou právní ochranu.

Církev vs panovník

Přestože v počátcích při vzniku vzdělávacích zařízení stála církev, dostávají se univerzity z jejího vlivu a vznikají dokonce bez jakýchkoli zakládacích listin posvěcených církevními činiteli či světskými vládci. Toto je v mnoha případech činěno až dodatečně. Nakonec dochází také ke zrovnoprávnění studentů světských i kleriků, takže studiu se mohou věnovat všichni bez rozdílu.

Kdo byl první

Jako první byla založena v roce 1088 založena Boloňská univerzita, která byla známa zejména výukou světského a kanonického práva. Nejslavnějšími absolventy byli Dante Alighieri,  Francesco Petrarca, Tomáš Becket a Mikuláš Koperník.

Druhá jen v pořadí

Pařížská univerzita byla založena v roce 1150. Její součástí byla též Sorbonna, která se pro svou proslulost stala jejím synonymem. Během revoluce byla zrušena a vzniklo několik specializovaných škol, aby o století později byla opět obnovena. Z mnoha jejích absolventů můžeme jmenovat například Francoise Villona, Elie Wiesel, Jan-Paul Sartre či jan Kalvín nebo Jan Patočka.

Bronzová univerzita

Následovala ji univerzita v Oxfordu roku 1096. Nejstarší ve Spojeném království, a také nejprestižnější. Slavných absolventů je nepřeberně. Mnoho zahraničních panovníků, církevních představitelů, stejně jako slavných spisovatelů (Lewis Carroll, Oscar Wilde, J. R. R. Tolkien, Percy Byshe Shelley a další), držitelů Nobelovy ceny (Tim Berners-Lee či Anthony James Leggett) i mnoha jiných ocenění. Vzpomeňme například současného vědce Stephena Hawkinga.

Karlova univerzita

První univerzita na našem území vznikla až roku 1348. Založil ji 7. dubna toho roku Karel IV., ale studovat se na ní začalo až rok příští. Vyučovalo se na artistické, teologické právnické a lékařské fakultě. Ve světovém měřítku patří mezi prvních dvacet vysokých škol, jež byly zřízeny, přičmž je téměř na jejích konci. Ale i tak je to pro naši zemi velmi čestné místo.

Foto: by Wikipedia

Podobné články