Nejtvrdší tresty za znásilnění

Ve kterých zemích čekají pachatele sexuálních činů vůbec nejpřísnější tresty? Čtěte!

Čína

Meritokratické vedení Číny trestá sexuální násilníky smrtí a v některých případech také zohavením genitálií.

Írán

V Íránu jsou pachatelé znásilnění veřejně věšeni nebo zastřeleni. Někdy je k trestu smrti potřeba souhlas oběti, ale pořád existuje trest sta ran bičem nebo doživotního vězení.

Nizozemí

Jakýkoli druh sexuálního útoku zahrnující dokonce i francouzský polibek (pokud s ním ten druhý nesouhlasí) je v Nizozemsku považován za znásilnění. Útočník je trestán vězením v rozpětí od čtyř do patnácti let podle svého věku.

I sexuální činy spáchané na prostitutkách/prostitutech jsou v Nizozemsku trestány čtyřmi roky ve vězení, na což většina zemí ve svých zákonech vůbec nepamatuje.

Francie

Ve Francii je znásilnění trestáno patnácti roky vězení. Tato doba se může navýšit i na třicet let nebo doživotí, podle toho, jak velká újma byla oběti způsobena.

Severní Korea, Afghánistán

Severní Korea ovládaná fanatickým diktátorem nemá se sexuálními násilníky žádné slitování. Spravedlnost je pak v rukou obětí, které mají právo útočníka zastřelit.

Rusko

V Rusku může pachatel znásilnění dostat trest od tří do třiceti let vězení, což záleží na újmě způsobené oběti.

Afghánistán

V Afghánistánu je spravedlnost v rukou obětí, které mají právo pachatele zastřelit.

Pachatelům nejčastěji hrozí trest pobytu za mřížemi.

Norsko

Norské zákony posílají sexuální útočníky do vězení na čtyři až patnáct let – vše záleží na újmě, která byla oběti způsobena.

USA

Spojené státy mají dva druhy zákonů – státní a federální. Pokud případ znásilnění spadá do kategorie federálního zákona, potom čelí násilník třiceti letům vězení. Jinak se tresty liší stát od státu.

Indie

Indie zpřísnila tresty za sexuální zločiny v roce 2013. Násilníkům hrozí trest čtrnácti let ve vězení a zřídkakdy i trest smrti oběšením.

Saudská Arábie

Pokud je v Saudské Arábii někdo obviněn ze znásilnění, je veřejně popraven.

Egypt

V Egyptě jsou sexuální násilníci veřejně oběšeni.

Izrael

V Izraeli jsou pachatelé znásilnění vězněni od čtyř do šestnácti let.

Spojené arabské emiráty

Ve Spojených arabských emirátech se sexuální útoky nebo znásilnění trestají oběšením.

Řecko

Patnáctku zemí s nejpřísnějšími tresty pro pachatele sexuálních činů uzavírá Řecko, kde násilníkům hrozí několikaleté vězení.

Zdroj: Wittyfeed.com

Foto: Flickr.com (Valeri Pizhanski, Raffaella)

Podobné články