Skryté významy květin

Daroval vám někdo jen květinu, nebo i skrytou zprávu?

Květiny odjakživa byly spojovány s vyjádřením pocitů, pro které se nám nenacházelo slov, avšak teprve od přelomu 17. a 18. století se toto vyslovení se stalo oficiálně používaným. Za to vděčíme lady Mary Wortley Montagu, která používala umění květomluvy v takzvaných Dopisech z Orientu.

Nejde nikdy však jen o druh či barvu květiny, stejnou měrou záleží i na rozestavění jejích lístků nebo na způsobu, jakým tento dar ozdobíme, ovážeme apod. Například stužka uvázaná na pravé straně symbolizuje obdarovaného, zatímco stužka nalevo toho, kdo kytici daroval. A jen tak mimochodem, pokud stužka je uvázána směrem dolů, obsah celé rostlinné výpovědi je rázem opačný.

A jaké tedy jednotlivé významy jsou?

Růže

Možná se jedná až lehce o klišé, ale původní význam spadá až do dob antiky, v níž byla chápána jako ztělesnění pomíjivosti života (kvůli rychlému uvadání) a přirovnávána k ranním červánkům. Rudá barva nás upozorňuje na krev Afrodity, která se o její trny zranila.

Připisujeme jí význam lásky kvůli rudé barvě vášně a trnům, které mohou stejně jako láska zraňovat. V křesťanství je chápána také jako symbol panny Marie a krásy.

Bílá růže značí čistotu svědomí, žlutá patří žárlivosti, oranžová je připisována touze, rudá vášni. Pokud se však jedná o kytici růží, jde o vyjádření díků.

Růže.

Tulipán

Pokud vám někdo do rukou vloží červený tulipán, máte štěstí, protože stejně jako u předchozího případu jde o vyjádření lásky. Jestliže ale dostanete žlutý, je čas se nad sebou zamyslet, protože žlutá u této květiny se připisuje přílišné pýše obdarovaného. A pokud od někoho obdržíte tulipán oranžový, vězte, že představuje obdarovaného s povrchní krásou a nepříliš vysokými duševními kvalitami.

Gerbera

Pokud tato květina patří mezi vaše nejoblíbenější, nebo se jí poslední dobou příliš obdivujete, znamená to, že se vám někdo dvoří. Od darujícího to naopak znamená jeho upřímnost a čisté úmysly.

Ostatní, o něco stručnější významy

Hortenzie – Upomínka. Zpráva v duchu: “Zapomínáš. Proč jen zapomínáš?”

Hyacint – Neutuchající stálá láska.

Lilie – Nevinnost, obdiv čistoty duše druhé strany.

Kala – Vyjádření zklamání z chladu svého protějšku.

Tabák – Vzpomínání na staré časy, okamžiky i místa.

Chmel – “Proč jsi ke mně tak chladná? Obejmi mě.” Aneb sladká ironie květomluvy.

Jiná kultura, jiný význam

V každé kultuře je květomluva trochu odlišná, ale její hlavní hlavní vyznění se nemění, a to sice že bez ohledu na naše přesvědčení o smyslu nebo hloubce zprávy ukryté v květech, vždy v rostlinách tušíme nějaké zakořeněné tajemství.


A jaký je váš názor na toto zapomenuté umění? Napište nám na Facebook!


Foto: Flicker.com

Podobné články