Srpnové učení aneb doklasifikace

Dostanu-li pětku u doklasifikační zkoušky, propadnu, nebo mi známku přičtou k průměru z celého pololetí?

Dobrý den,

můj dotaz se týká doklasifikační zkoušky. Jsem student sedmého ročníku na střední škole. V minulém školním roce jsem měl vysokou absenci z jednoho předmětu (30%), konkrétně z chemie. Musím tedy v srpnu složit doklasifikační zkoušku. Chtěl bych se Vás proto zeptat na tuto otázku: Pokud zkoušku složím za 5, znamená to, že nepostoupím do dalšího ročníku, nebo se mi známka zprůměruje s tou, co mi vychází podle průměru na katedře? Děkuji.

Tomáš

 

Tomáši, děkujeme za Váš dotaz do naší právní poradny. Doklasifikační zkouškou na střední škole se rozumí náhradní hodnocení žáka (studenta), který z určitého důvodu nemohl být na konci druhého pololetí školního roku hodnocen. Znamená to tedy, že výsledná známka je závislá pouze na známce z doklasifikační zkoušky, neboť jak z uvedeného vyplývá, výsledná známka za druhé pololetí nebyla udělena.

Přesné ustanovení ohledně této problematiky nalezneme v odst. 6 § 69 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňku, Školský zákon, kde je stanoveno následující: „Nelze-li  žáka  hodnotit  na  konci druhého pololetí, určí ředitel školy  pro  jeho  hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé  pololetí  bylo  provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. A dále v odst. 8 § 69 Školského zákona je stanoveno, že žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.

Náš tip: V případě, že bude žák (student) v náhradním hodnocení neúspěšný, lze ve lhůtě 3  pracovních  dnů ode  dne,  kdy  se o hodnocení prokazatelně  dozvěděl,  nejpozději  však do 3 pracovních dnů od dne vydání vysvědčení,  požádat  ředitele  školy  o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.

Kateřína Vybíralová

O autorovi: Kateřina vystudovala sedm semetrů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nyní zahajuje studium na Vysoké škole ekonomie a managmentu, specializace Právo a podnikání. V současnosti pracuje v advokátní kanceláři v Praze.


Nevíte si rady s nějakou právní věcí? Neváhejte a napište nám na emailovou adresu [email protected], rádi Vám odpovíme!


Foto: Photl.com

Podobné články