Vědci zkoumali, jak příjmy ovlivňují mozek. Možná se budete divit

Ovlivňuje mozek to, kolik máte peněz? Vzniklo na to už několik studií a tohle jsou výsledky.

Většinou špatnou finanční situaci přisuzujeme špatným životním rozhodnutím. Proč jsme nezůstali na vysoké škole? Proč jsme nevzali tu práci, kde mi nabídli víc peněz? Proč jsme měli tolik dětí? Několik studií ale ukazuje, že když máte méně peněz, může to negativně ovlivnit váš mozek a paměť. Chudoba vám mozek vyloženě změní.

Poslední studie publikovaná v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences pochází od týmu z University of Texas v Dallasu. Tam skenovali mozek 304 lidí ve věku mezi 20 lety a 89 lety. Zaměřovali se zejména na dvě věci: kolik mají lidé v mozku šedé hmoty a jak mají zorganizovanou mozkovou síť. Výsledky pak porovnávali se vzděláním a ekonomickou situací jednotlivých zkoumaných subjektů.

Čím víc peněz, tím lepší mozek

Ukázalo se, že lidé ve středním věku (35 až 64 let) s vyšším ekonomickým postavením mají zároveň také více šedé kůry mozkové a lepší oddělení nervových sítí v mozku, což znamená, že mozek pracuje lépe a efektivněji. Zjistilo se také, že je celkem jedno, zda lidé vyrůstali v chudobě nebo bohatství. To mozek příliš neovlivňuje. Jeho růst a kapacitu ale ovlivňuje, v jaké ekonomické situaci jsou ve středním věku.

Čím to může být? Existují nějaké teorie. Lidé s nižším příjmem nemají tolik přístup k lepší zdravotní péči a zdravému jídlu. Také žijí ve čtvrtích s větším znečištěním a žijí životy, které jsou méně intelektuálně stimulující. Mozku také škodí stres, který je spojován se špatným sociálněekonomickým postavením.

Chudí lidé také jinak přemýšlejí

Už dřívější studie prokázaly, že nízké socioekonomické postavení může ovlivnit, jak přemýšlíme. Ve zprávě pro Science se uvádí, že kognitivní funkce chudých lidí se soustředí zejména na peníze. Mozek se soustředí na tuhle jednu věc tak moc, že zapomíná na další.

Zajímavé pak je, že ekonomický a sociální status už tolik neovlivňuje lidi po 70. roku věku. Je to buďto tím, že mozek už takové věci tolik neřeší, nebo že má přednost proces stárnutí.

Podobné články