92. Jiráskův Hronov nabídne bohatý divadelní i hudební program

92. ročník tradičního divadelního festivalu Jiráskův Hronov, který trvá týden.
Jiráskův Hronov a 92 ročník

V pátek 29. července bude v Hronově ve večerních hodinách vztyčena festivalová vlajka a přijedou seminaristé. V šestitisícovém městečku totiž začne již 92. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov, který je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 30. července od 14:15hod na náměstí Čs. armády v Hronově. Novinkou letošního ročníku bude promítání letního kina.

„V hlavním programu festivalu se během celého festivalového týdne letos představí 37 souborů, které odehrají 74 představení. Představí se také tři profesionální inspirativní představení a dvě zahraniční ze Slovenska. V rámci doprovodného programu pak vystoupí 26 divadelních souborů a 25 hudebních produkcí,“ láká návštěvníky programový ředitel Jan Julínek.

Jiráskův Hronov se koná na několika místech. Hlavní program v Jiráskově divadle, Sále Josefa Čapka, Sokolovně a nadětském hřišti v Divadelní ulici. Doprovodný program na náměstí Čs. armády, ve dvoře zdejší základní školy a na dvou pódiích v parku A. Jiráska.

Od neděle 31. července do soboty 6. srpna se vždy ve 14 hod. uskuteční v Malém sále Jiráskova divadla veřejnosti volně přístupné diskusní fórum „PC – Problémový club“. Bude realizováno formou rozpravy – disputace členů lektorského týmu složeného z divadelních odborníků, jejich hosta a účastníků z pléna. Odrazovým můstkem pro Problémový club budou inscenace uvedené v hlavním, případně ve volném, programu Jiráskova Hronova. Jeho hlavním smyslem a cílem je vytvořit prostor pro nahlédnutí inscenací z nejrůznějších úhlů pohledu, hledání smyslu amatérského divadla a jeho vyslovování se k současnosti.

Součástí 92. ročníku festivalu Jiráskův Hronov bude také řada výstav:

91. Jiráskův Hronov byl již vloni…, předsálí Sálu Josefa Čapka –výstava fotografií Ivo Mičkala. Otevřeno denně v průběhu festivalu.

Nositelé Zlatého odznaku J. K. Tyla za rok 2021, předsálí Jiráskova divadla –výstava bude přístupná vždy ½ hodiny před začátkem představení.

Cena Pavla Dostála – oceněný soubor Divadlo RADAR/Hrobeso Praha, předsálí Jiráskova divadla – výstava bude přístupná vždy ½ hodiny před začátkem představení.

Made in Jackalap, výstavní hala (balkon) Jiráskova divadla – autorská výstava prací grafika a ilustrátora Vojtěcha Holase. Výstava bude přístupná vždy ½ hodiny před začátkem představení.

Výstava k 60. výročí Šrámkova Písku – celostátní přehlídky experimentujícího divadla, malý sál Jiráskova divadla. Vernisáž výstavy bude v neděli 31. 7. v 19:00 hodin.

Výstava ke 30ti letům VSVD, náměstí Čs. armády (mezi JD a SJČ)

SETKÁNÍ, Čapkův mlýn – Papírna –slavnostní otevření výstavy obrazů Boženy Jelínkové – Jiráskové a písemností Heleny Čapkové. Výstavu pořádá Komité Čapek Hronov z.s..

Novinkou letošního ročníku bude letní kino, které bude promítat od pondělí do pátku v areálu dvora základní školy.

„Projekt jsme nazvali Kino Za Školou. Budou se zde vždy od 21:45 hodin promítat amatérské filmy či také dvoudílný dokument Rok českých tradic aneb Co nám svět může závidět. Amatérské filmaře, stejně, jako divadelníky, zaštiťuje NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Kino Za Školou vzniklo ve spolupráci Města Hronov, NIPOS, projektu České vize a Ministerstva kultury ČR“, říká Jan Julínek.

„V hlavním programu jsou pak zastoupeny neprofesionální soubory, které prošly tzv. sítem přehlídek. Každý soubor, který chce hrát v hlavním programu Jiráskova Hronova musí projít oblastními a krajskými přehlídkami, odkud mohou být odpornými porotami vyslány na celostátní přehlídky. Soubory, které zaujmou na celostátních přehlídkách pak dostanou možnost účastnit se Jiráskova Hronova,“ vysvětluje Julínek.

Kompletní program včetně předprodeje vstupenek na některá vybraná představení návštěvníci naleznou zde.

Ačkoliv je v Hronově ubytování velmi omezené a v současné době naprosto vyprodáno, hosté, kteří na festival přijedou, mohou využít ubytování ve stanovém městečku přímo v Hronově nebo v internátech v nedalekém Velkém Poříčí a Náchodě. K dispozici jsou také ještě ubytování v soukromí.

„V rámci Jiráskova Hronova bude jezdit zdarma festivalové taxi, které hosty přiveze či odveze. Také bude jezdit pravidelná kyvadlová doprava,“ dodává programový ředitel.

Festival Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen roku 1931 v Hronově, rodišti spisovatele Aloise Jiráska a do roku 1951 se na festivalu vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Festival se konal i za 2. světové války, přestože nebyl německými okupačními úřady povolen. Tím se stal nejstarším festivalem amatérského divadla, který probíhá bez přerušení 92 let. Nepřerušila jej válka, komunisté ani celosvětová pandemie Covidu. Od roku 1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují špičková zahraniční neprofesionální divadla.

Mezinárodní nevládní organizace amatérského divadla AITA – IATA zařadila festival Jiráskův Hronov v roce 2017 na svém kongresu v Monaku mezi sedm nejprestižnějších festivalů amatérského divadla z celého světa. Jiráskův Hronov je koncipován jako mezinárodní festival amatérského divadla Středoevropské sekce AITA/IATA a současně jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Základní premisou Jiráskova Hronova je umožnění vzájemné mezinárodní a mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.

92. ročník festivalu Jiráskův Hronov se uskuteční pod záštitou Ministra kultury ČR Martina Baxy. Rada Královéhradeckého kraje udělila nad festivalem trvalou záštitu na období 2022–2025.

Podobné články