Věc, kterou jste chtěli vědět: kdo napsal Bibli? Tohle říkají skutečné historické důkazy

Ne, Bibli ve skutečnosti nenapsal Bůh. Asi jste to tušili. Ale zajímá vás, kdo ji napsal ve skutečnosti? Tohle říkají důkazy.
Bible

Bible je nejrozšířenější kniha na světě. Vlastní ji miliony a miliony lidí, což se nejspíše žádnému jinému autorovi asi nepodaří. Zajímavé ovšem je, že ačkoli je Bible nejpopulárnější a nejrozšířenější kniha na celém světě, téměř nikdo neví, kdo ji ve skutečnosti napsal.

Kdo napsal Bibli: prvních pět knih

Bible

Podle židovské a křesťanské tradice napsal prvních pět knih, tedy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium, Mojžíš. A to zhruba 1300 let před naším letopočtem. Už tady důkazy trochu harpují. Nevíme totiž, zda Mojžíš vůbec existoval a konec Deuteronomium navíc popisuje smrt svého domnělého autora. Jak mohl Mojžíš napsal Deuteronomium, když byl, ehm, mrtvý a pohřbený?

Vědci zkoumali jazyk, jakým je prvních pět knih napsaných. Vytvořili profily hned několika autorů v průběhu několika let. Začátek Genesis například napsal autor, nebo autoři zhruba 900 let před naším letopočtem, další části Genesis a Exodus vznikly 600 let před naším letopočtem, protože text používá obraty, které jsou modernější.

Bible

Třetí skupina autorů psala Bibli v okolí Jerusaléma koncem 6. století před naším letopočtem. Tito autoři možná napsali pár veršů v Genesis a Exodus, ale většinou stojí za obsahem Leviticus a Numeri. Opět se poznají podle toho, jaká používají slova, například hebrejská slova, která vznikala až po době, kdy Babylón obléhal Jerusalém.

Za Deuternomium stojí zase úplně odlišný autor, nebo skupina autorů, a vznikl zhruba v době 640 let před naším letopočtem. Vznikal v době vlády krále Jóšijáše, nejspíše na jeho popud, protože se o něm v textu hodně píše. Je jasné, že chtěl být zapsán do historie, tak si o sobě nechal napsat část Bible a pak všem říkal, že o něm psal Mojžíš.

Bible

A kdo napsal Nový zákon?

Ve druhém století před naším letopočtem stále vládli Řekové a Jeruzalém ovládali helénizovaní králové, kteří považovali za své poslání vymazat židovskou identitu z historie. Nakonec je nahradili Římané a bylo to zhruba v té době, v prvním století před naším letopočtem, kdy jeden žid z Nazarethu inspiroval zcela nové náboženství.

Bible

Ačkoli mají evangelia nadpisy jako „Podle Matouše“ či „Podle Jana“, podle analýzy textů se zdá, že čtyři evangelia popisující život a smrt Ježíše, napsal jeden autor v jednom období, pravděpodobně na konci prvního století našeho letopočtu.

Kniha Zjevení je připisována apoštolovi Janovi a popisuje skutečně dost historicky prokázaných věcí, ale text vznikl o něco později než aby autor skutečně znal Ježíše. Bylo to zhruba 100 let po Ježíšově smrti.

Podobné články