10 zajímavostí pražské moderní architektury: I. Dům U Černé Matky Boží

Na rohu Ovocného trhu a Celetné ulice stojí pozoruhodná stavba. Byla první tohoto typu v Čechách a dodnes se těší pozornosti nejen ze strany turistů.

Řeč je o domě U Černé Matky Boží. Tato budova byla postavena na popud Františka Herbsta, pražského obchodníka jako obchodní dům s prodejnami s oděvy, krejčovstvím i kavárnou. O návrh i realizaci stavby se zasloužil proslulý český architekt Josef Gočár.

Kde se vzal název

Dům stojí na místě dřívějšího barokního domu rytířů Granovských. Tento dům nesl na nároží sošku Černé madony, podle které získala současná budova název. Tato soška byla přenesena i na dům U Černé Matky Boží. Sošek najdeme v Praze asi dvanáct, byly umisťovány v podzemních katedrálních kryptách. I pod domem U Černé Matky Boží vede jedna z mnoha pražských podzemních chodeb.

Původní barokní dům rytířů Granovských a soška Černé madony.

Původní návrh

Budova podle původního návrhu nevypadala tak, jak ji známe dnes. Gočár nejprve plánoval postavit budovu čistě modernistickou, jako je třeba jeho Wenkeův dům v Jaroměři. Možná na popud památkářů, kterým se nelíbilo, že by v historickém centru Prahy stála budova dle jejich mínění  nehodící se mezi starou zástavbu. Možná šlo o vliv tvorby Pavla Janáka, který se tehdy inspiroval Picassovým výtvarným kubismem. Gočár však původní návrhy změnil a nechal tak vzniknout první skvost architektonického kubismu v Praze, potažmo v celých Čechách.

Architektonický kubismus

Kubismus všichni známe jako umělecký směr počátku 20. století, který se uplatnil zejména v malířství. Mezi jeho průkopníky patří Pablo Picasso a Georges Braque. Tento styl se vyznačuje značnou deformací zobrazovaných předmětů, geometrickým zjednodušováním tvarů a jejich zaznamenáváním z různých úhlů pohledu v jediném obraze. Tento nový přístup k zobrazování reality ovlivnil i některé architekty. Typickými znaky kubismu v architektuře jsou ostré hrany a krystalické struktury. Jedním z prvních, které tento styl oslovil, byl Pavel Janák, který v roce 1911 postavil první dům s kubistickými prvky. Byl jím rodinný dům pro Jakubcovu rodinu v Jičíně. Asi daleko slavnější stavbou je ovšem jeho rondokubistické krematorium v Pardubicích z pozdějšího období. Bylo dokončeno až v roce 1923. Za první a také nejznámější skutečně kubistickou stavbu je považován právě Gočárův dům U Černé Matky Boží, který byl dostavěn v roce 1912.

Kubismus – inspirace  pro vznik architektury 20. století, unikátně jen v Česku

Dalším, kdo se kubismem nechal inspirovat, byl Josef Chochol. Podle jeho návrhů vznikly v letech 1912 – 1914 známé kubistické domy pod Vyšehrademtrojdomek na Rašínově nábřeží a domy v Libušině a Neklanově ulici.

Pardubické rondokubistické krematorium.

Architektonický kubismus je snad jediným hnutím, které vzniklo na území České republiky, bohužel její hranice ani neopustilo. Alespoň se tak můžeme pyšnit architektonickými skvosty, které jsou ve světě jediné svého druhu.

 Dům U Černé Matky Boží od historie po současnost

Jak již víme, tento výjimečný dům byl postaven coby obchodní centrum v roce 1912. V přízemí domu se původně nacházela vinárna, v prvním patře oblíbená kavárna Grand Café Orient, v patře druhém obchody s textiliemi, ve třetím kanceláře a ve čtvrtém patře bytové prostory. Nejen exteriér, ale i interiér budovy byl zařízen v kubistickém duchu. Gočár vše navrhl do posledního detailu, samozřejmě neopomenul nábytek, lustry či tapety.

Kavárna Grand Cafe Orient - zvenku a zevnitř.

Původní kavárna zanikla už ve 20. letech 20. století a místo ní byly v domě zřízeny další kanceláře. Podobný osud měla i další patra a v 50. letech už celý objekt sloužil výhradně administrativním účelům. V tomto pro budovu neblahém období byla zničena řada kubistických detailů.

Restaurátoři uvedli architektonický skvost do původní podoby

V 90. letech prošel dům celkovou rekonstrukcí pod vedením Karla Pragera. Během rekonstrukce byl dům uveden do původního stavu, byly odstraněny staré nátěry a dokonce byla dostavěna část prosklené střechy podle původních Gočárových návrhů. Při rekonstrukci interiéru se tvůrci řídili dobovými fotografiemi, takže by vše mělo vypadat přesně jako po otevření domu v roce 1912.

Je i na seznamu UNESCO

18. října 1994 byl dům po rekonstrukci znovu slavnostně otevřen. Otevření se tehdy zúčastnil i prezident Václav Havel. Ve vyšších patrech domu byla zřízena stálá expozice českého kubismu. V roce 2005 byla znovu otevřena kavárna Grand Café Orient. O pět let později, roku 2010, byl dům zařazen na seznam národních kulturních památek. Nyní po osmnácti letech, kdy jsme měli možnost v prostorách domu U Černé Matky Boží zhlédnout hlavní díla kubistických umělců, tato expozice končí. Muzeum českého kubismu k 3. září 2012 ukončilo svou činnost. Údajně by prostory mohly být využívány k dalším výstavám, tentokrát ovšem pod patronátem uměleckoprůmyslového muzea. Tak uvidíme.

Foto: wikipedie.cz, grandcafeorient.cz

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...